Groeicarrousel

Heb jij een vraag over productontwikkeling, marketingstrategie of het opzetten van nieuwe verkoopkanalen? Doe dan mee aan de Groeicarrousel. Jouw bedrijf kan worden gekoppeld aan een groep studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, die jouw vraag gaat onderzoeken.

Je draagt een opdracht aan, die kan variëren van managementvraagstukken tot een probleem op het gebied van financiering, logistiek, marketing, internationalisering of personeel en processen. Een team van gelecteerde studenten Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen gaat vervolgens, onder begeleiding van ervaren professionals, aan de slag met je opdracht en levert na gedegen onderzoek een advies op maat. Drentse ondernemers die deze volgende stap in hun bedrijf willen maken, kunnen ondersteuning aanvragen vanuit het programma Ik ben Drents Ondernemer van de provincie Drenthe. De Rijksuniversiteit Groningen helpt je een concreet projectvoorstel te ontwikkelen dat je vervolgens kunt indienen met een verzoek om gebruik maken van onze voucherregeling.

Een kijkje nemen

Dit voorjaar organiseert Ik ben Drents Ondernemer de tweede editie van de Groeicarrousel met de volgende Drentse bedrijven:
Vredeveld Logistics
Redbag Europe
Sustainder
Technologies Added
Preadyz
Hoomark
tWeb
Drenthea

Je kunt aanwezig zijn bij de gezamenlijke eindpresentatie in het provinciehuis in Assen op maandagmiddag 9 april. 

Eerdere opdrachten betroffen:
– Haalbaarheidsonderzoek, inclusief benchmark buitenlandse voorbeelden
– Klantonderzoek naar imago en positioneringsadvies
– Onderzoek naar business integratie en ontwikkeling van nieuwe diensten
– Evaluatiepilots en implementatieadvies m.b.t. zelfsturende teams
– Ontwikkelen van een business case voor nieuwe dienstverlening in samenwerking met (buitenlandse) partners

Voordelen voor jouw bedrijf:
Concreet advies voor je specifieke business vraag
Onderzoek door jonge talenten met nieuwe inzichten en kennis
Begeleid door mensen met ervaring in het bedrijfsleven
Binnen tien weken een heldere analyse en een concreet adviesrapport

Gedreven academici
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt gevormd door een grote groep internationale, gedreven academici, studenten en professionals. Bedrijven waar de Faculteit mee samenwerkt, waarderen de kwaliteit, ambitie en persoonlijke manier van werken. Studenten zijn gemotiveerd om als consultant te werken voor Drentse ondernemers: ze willen kennismaken met de praktijk, inzicht krijgen in ondernemingen en verdienen er tevens studiepunten mee.
Eerdere opdrachtgevers waren zeer tevreden en beoordeelden studenten met een gemiddelde van 8,6!

Enkele reacties van opdrachtgevers:

“In korte tijd hebben de studenten inzicht gekregen in ons bedrijf, het
management en onze activiteiten. Ze hebben deze kennis en hun
vaardigheden gebruikt voor hun analyse en ze zijn gekomen met
concrete adviezen voor ons bedrijf om nieuwe diensten te
ontwikkelen.”

“Het onderzoek werd professioneel uitgevoerd en de resultaten
waren zeer bruikbaar. De studenten namen regelmatig contact
met ons op om te controleren of het onderzoek in lijn verliep
met onze belangen.”

Hoe gaat het in z’n werk?
Aanpak: de faculteit hanteert geen voorgeschreven methodologie, zodat jouw vraag centraal staat en de studenten maatwerk kunnen leveren.
Tijd: het traject kan op verschillende momenten in het jaar van start gaan.
De doorlooptijd is steeds tien weken en begint met een bedrijfsbezoek van de studenten en de begeleidende docent. De eerstvolgende ronde waaraan je met je bedrijf kunt deelnemen start half april 2018. Andere startmomenten zijn begin september 2018, half november 2018 en begin februari 2019.

Meer informatie
De Groeicarrousel is een initiatief van de provincie Drenthe, Ik ben Drents Ondernemer en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie, neem gerust contact op met:

Dhr. Wijnand Aalderink
Directeur Career Services & Corporate Relations
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
m.w.aalderink@rug.nl 050-3638207 / 0653704821