Expert Team

Tijdens een broedsessie wordt uw vernieuwingsvraag getafeld. Met meerdere experts, en eventueel uw medewerkers, komen alle aspecten van uw vernieuwing aan de orde. Door het klank- en weerwoord uit de groep worden uw ideëen en gedachten aangescherpt. Door de ruime tijd (3,5 tot 4 uur) is er zowel de ruimte voor creativiteit, het schetsen van plannen als het benoemen van acties.

De expertbegeleiding neemt ca. 9 maanden in beslag waarin samen met jou een aantal stappen doorlopen wordt. De diepgang en tijdsbesteding per stap wordt in nauw overleg met jou bepaald. Hieronder vindt u het stappenplan.

  1. Tijdens de eerst stap, willen, bepalen we de marktmogelijkheden, het klantbeeld en de richting waar je met jouw onderneming naar toe wilt groeien.
  2. Dit strategische kader is uitgangspunt voor de volgende stap: het koersen. Daarin wordt creativiteit gericht ingezet om tot vernieuwing te komen.  Dat kan gaan over (nieuwe) producten, diensten, businessmodellen, markten of interne thema’s.
  3. In de volgende stap, ‘richten‘, worden keuzes gemaakt en vastgelegd in een businessplan.
  4. Het daadwerkelijke succes wordt gemaakt in de stap ‘doen‘, waarin producten of diensten inhoudelijk en organisatorisch worden uitgewerkt. Ook worden in deze stap de eerste klanten en/of financiering gezocht.

Aan deze sessies zijn geen kosten verbonden. Voor alle onderdelen van ‘wie is de ondernemer’, geldt dat wij dankzij financiële steun van onze voornaamste partner, provincie Drenthe werk kunnen maken van jouw vernieuwingen. Jouw investering bestaat grotendeels uit tijd.

Kortom, reden genoeg om contact op te nemen voor meer informatie of meteen het aanmeldformulier in te vullen.