Argentinië

Handelsinformatie Argentinië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Argentinië en over de Argentijnse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Handelscijfers Nederland - Argentinië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Argentinië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

In onderstaande infographic vindt u de belangrijkste gegevens over de handel tussen Nederland en Argentinië in 2015.

Handelscijfers Nederland-Argentinië 2015

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Argentijnse economie

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Argentinië

Consumptiegoederen

De Argentijnse markt voor consumptiegoederen is zeer modern. Het aandeel van de grote - vaak internationale - handelsketens en supermarkten is afgelopen decennia sterk gegroeid. Toch wint de buurtsuper ook langzaam weer terrein.

De verkoop van duurzame consumptiegoederen concentreert zich voornamelijk in de provincie Buenos Aires en in enkele grote steden. Oorspronkelijk verkocht de detailhandel deze producten.

Hypermarkten en farmacias

Sinds de eeuwwisseling zijn hypermarkten als verkoopkanaal sterk in opmars. Farmacias verkopen geneesmiddelen en drogisterijartikelen. Een farmacia is een mengvorm tussen apotheek en drogist. Een medisch vertegenwoordiger levert aan deze farmacias. De vertegenwoordiger bezoekt regelmatig de verkooppunten met een pakket nieuwe producten.

Wellnes, elektronica en auto's

De Argentijnen zijn kopers. Investeren of sparen komt niet in hun hoofden op. Dit verwoorden ze als "Dinero quema" (Geld brandt). Dit populaire gezegde slaat op de hoge inflatiecijfers die het land de afgelopen zeven jaar kende. Naar verwachting houden deze hoge cijfers de komende jaren nog aan. Argentijnen geven veel uit aan wellnes- en gezondheidsproducten, elektronica en auto's.

Kapitaalgoederen

Verkopen van kapitaalgoederen vinden vooral plaats via gespecialiseerde agenten. Toch komt de directe verkoop van kapitaalgoederen aan fabrieken ook voor. Buitenlandse directe investeringen hebben het Argentijnse bedrijfsleven in sterke mate geïnternationaliseerd.
 

Do's en Dont's in Argentinië

Argentinië heeft een Europees uiterlijk. Toch wijkt de zakencultuur in een aantal opzichten af van de West-Europese cultuur. Wilt u zakendoen in Argentinië. Lees dan onderstaande tips.

De Argentijnen

 • Buitenlandse zakenmensen moeten hun Argentijnse collega's niet onderschatten. Argentijnse ondernemers zijn behoorlijk competitief. Ze gaan voor hun bedrijf uit van hoge opbrengsten en duurzame groei. In het algemeen weten ze veel over hun vakgebied. Ook hebben ze oog voor de details. Bereid daarom uw bezoek goed voor.
 • Argentijnen communiceren anders dan de gemiddelde Nederlander. Neem de punten die uw gesprekspartner naar voren brengt niet te letterlijk. Tussen zwart en wit bestaan vele nuances. Een gedane belofte is zeker nog geen contract.
 • U kunt alleen zakendoen in Argentinië (en in de meeste Latijns-Amerikaanse landen), als u eerst tijd en geduld investeert in een persoonlijke relatie met uw klant. Informeer naar de familie en vertel over de uwe. Na een persoonlijk contact is een goede follow-up zeker ook noodzakelijk.

Kleding

 • De Argentijn hecht grote waarde aan uiterlijke verschijningsvormen zoals kleding en welbespraaktheid.
 • Draag bij officiële contacten formele kleding. Voor mannen is dit een donker pak of combinatie, altijd met das. De zakelijke mode in Argentinië is klassiek, van Engelse of Italiaanse snit. Argentinië heeft tegengestelde seizoenen vergeleken met Nederland.

Relaties

 • De Argentijnse zakenman is zakelijk. Wel hebben familie en vrienden hoge prioriteit. Zakelijke bijeenkomsten kunnen dan ook plotseling verstoord worden door privézaken.
 • Ook in de zakelijke sfeer stelt de Argentijn prijs op meer persoonlijke contacten. Hij verwacht dan ook informatie over het privéleven van zijn gesprekspartner.
 • De individuele Argentijn is vrij informeel in omgang. Bedrijven en overheid zijn daarentegen erg hiërarchisch georganiseerd.
 • Zorg voor een goede relatie met secretaresses. Deze bepalen of u toegang heeft tot een hooggeplaatst persoon of juist niet. Het is nuttig om hun namen te onthouden. Geef ze zo nu en dan cadeautjes.
 • Weiger niet de uitnodiging voor een Argentijnse barbecue (asado). Juist daar worden vaak de zaken beklonken. Een asado is meestal bij iemand thuis.

Gespreksonderwerpen

 • De gemiddelde Argentijn is chauvinistisch, ondanks de vaak geuite kritiek op het eigen land en de politiek.
 • Hij is leergierig. Hij hoort graag over de zakelijke buitenlandse ervaringen van zijn gesprekspartner. Ook heeft hij interesse in nieuwe technologische ontwikkelingen.
 • Toon interesse voor zijn bedrijf. Wijs niet met het typisch Nederlandse vingertje. Trek geen zuur gezicht als uw Argentijnse zakenpartner te laat komt. Dit is meer regel dan uitzondering.