Aruba

Handelsinformatie Aruba

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Aruba en over de Arubaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Aruba

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Aruba in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Arubaanse economie

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Aruba

Wilt u zakendoen in Aruba? Lees dan deze tips.

Bedrijfscultuur

  • Arubaanse bedrijven zijn vaak in handen van oude families. De leden daarvan zijn meestal ook actief in politiek en bestuur.
  • De top van het bedrijf neemt de besluiten, maar streeft wel naar overeenstemming in de onderliggende lagen. Communicatie verloopt verticaal.

Onderhandelingen en contracten

  • Onderhandelingsgesprekken starten vaak enthousiast, maar dit zegt niets over een snelle afhandeling. Binnen het bedrijf kan de vereiste overeenstemming lang op zich laten wachten.
  • Onder Arubanen is een mondelinge afspraak vaak voldoende. Met buitenlandse partners worden wel contracten afgesloten.
  • Het Arubaanse recht verschilt weinig van het Nederlandse.

Kleding

  • Men gaat zeer verzorgd gekleed, ook in vrijetijdskleding. In het zakenleven dragen mannen altijd een kostuum. In een ruimte zonder airco mag het jasje uit, maar in een ruimte met airco niet. Vrouwen dragen een jurk of pakje, altijd met kousen.

Visitekaartjes

  • Op Arubaanse visitekaartjes staan doorgaans titel en functies. In een samenleving waar iedereen elkaar kent, zijn kaartjes echter niet nodig en de buitenlandse bezoeker die zijn kaartje geeft, krijgt er dus niet altijd een terug.

Exportregels Aruba

Gaat u goederen exporteren naar Aruba? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentencontracten

Agenturen zijn onderworpen aan een beperkt aantal wettelijke vereisten. Deze staan in de contractwetgeving. Het Arubaanse recht verschilt weinig van dat in Nederland.

Mensen kennen elkaar en weten dat de ander zijn goede naam niet op het spel wil zetten. Daarom vindt een Arubaan een mondelinge afspraak vaak voldoende. Toch is het aan te bevelen een agentencontract op te stellen en notarieel vast te leggen.

Invoerrechten en documenten

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Producteisen

Aruba hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk een overzicht van de belangrijkste Arubaanse wet- en regelgeving op dit gebied.

Registratieplicht

Voor de invoer van goederen in Aruba heeft u meestal geen invoervergunning nodig. Wel is er een registratieplicht voor bepaalde goederen. Bekijk meer informatie over deze registratieplicht.