Australië

Handelsinformatie Australië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Australië en over de Australische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Australië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Australië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Australië (pdf, juni 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.
Handel Nederland - Australië

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Australische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Australië

Distributiekanalen

Voor een goede markttoegang is het hebben van een lokale vertegenwoordiging belangrijk. Veelal is dit een agent of een distributeur. Contractuele afspraken kunnen gelden voor enkele staten van Australië, geheel Australië of desgewenst inclusief Nieuw-Zeeland. Australië geldt als een springplank naar de Aziatische markt.

Aanstellen van een agent/distributeur

Als u naar Australië wilt exporteren kunt u het beste een agent of dealer aanstellen. In Australië noemt men ze 'importers'. Deze importeurs zijn in te delen in vier segmenten:

 • importeur/groothandelaren,
 • agenten die op commissie werken,
 • producent/eindgebruikers, en
 • grote detailhandelaren (retailers).

Er zijn overigens relatief weinig importeurs die zich richten op meerdere sectoren. De meesten zijn gespecialiseerd in één marktsegment.

De doorsnee Australische importeur neemt geen grote hoeveelheden producten af. Hij stelt wel hoge eisen aan de kwaliteit en levering. Importeurs stappen niet snel over op nieuwe leveranciers. Als het contact er eenmaal is, blijft de deal ook lang in stand. Doorgaans plaatst een importeur twee of drie orders om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het product te testen. Contractbreuk door bijvoorbeeld deals met andere importeurs te sluiten komt snel aan het licht in deze kleine markt.
Onderhandelen over de prijs waardeert men niet. Een prijsmarge zou niet boven de 3 tot 5% uit moeten komen. Een persoonlijke kennismaking na afspraak verdient de voorkeur. Aan een persoonlijke kennismaking gaat veelal een korte introductiebrief vooraf. Hierin staat duidelijk de prijs, kwaliteit en specificaties van het aangeboden product.
Bij het aanstellen van een lokale agent of distributeur moet u op een aantal zaken letten. Hou rekening met zijn/haar financiële status, marktkennis, prestaties, technische competentie, klantenkring en kennis over regionale voorschriften. Het zakelijk recht in het Gemenebest Australië heeft nog steeds een Britse basis. Ook bestaan er in wettelijke verschillen tussen de deelstaten onderling. Meestal geeft dat geen complicaties bij het zakendoen. Toch moet een exporteur zich bewust zijn van de wettelijke verschillen bij transacties in meerdere deelstaten.

Marktbenadering

Bij de marktbenadering is het goed te weten dat Nederland en Australië tegengestelde seizoenen hebben. Hierdoor hebben Nederlandse leveranciers de mogelijkheid tot het geven van 'off season discounts'. Door het milde klimaat zijn er in feite maar twee (verkoop)seizoenen te onderscheiden: zomer en winter. De lange zomervakanties vallen in december en januari. In deze maanden is er, op de kersttijd na, zakelijk gezien sprake van een kalme tijd. Vanaf half juni zijn veel bedrijven bezig met de afsluiting van het boekjaar dat eindigt op 30 juni.

Franchising

Franchising heeft zich in een flink tempo ontwikkeld en zit nog steeds in de lift. Australië is per hoofd van de bevolking 'the most franchised nation in the world'. Er zijn ongeveer 60.000 bedrijven onderdeel van een franchiseketen.

Licenties

U kunt een Australische onderneming een licentie verlenen voor de productie en verkoop van uw goederen en diensten. Het is raadzaam om eerst juridisch advies in te winnen over het gebruik van technologie.

Do's en Dont's in Australië

Australiërs staan bekend als 'easy going'. De manier van zakendoen is wat losser. Doorgaans hebben Australiërs een hekel aan overbeleefdheid. Ze zijn informeel, open en eerlijk, en staan graag op gelijke voet met hun zakenpartner.

De Australische mentaliteit is vergelijkbaar met die in West-Europa. Toch zijn er verschillen waar u rekening mee moet houden. Zo kan de 'easy going'-manier van zakendoen de westerse ondernemers behoorlijk frustreren. Australiërs zijn bijvoorbeeld niet altijd vlot in het beantwoorden van aanvragen en e-mails. Wees geduldig. Een geïnteresseerd contact zal zeker reageren.

Bedrijfscultuur

 • Australische importeurs letten op: prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en punctualiteit in levering. Er is een tendens naar luxe, maar vooral ook naar nieuwe en innovatieve producten en kennis.
 • In de Australische zakenwereld hebben mkb-bedrijven de overhand. Daarom heeft u bij zakelijke ontmoetingen meestal direct contact met de directeur of manager van het bedrijf. Uitwisseling van kennis heeft dan de voorkeur boven het al te direct verkopen van uw product of dienst.
 • Wees stipt in het nakomen van uw afspraken: of het nu gaat om een afgesproken tijdstip of een afgesloten transactie. Hou regelmatig contact met uw zakenpartner en informeer hen over zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

Kleding

 • De kledingvoorschriften voor zakelijke ontmoetingen wijken nauwelijks af van de Nederlandse situatie: dus zakelijk en verzorgd. De Australische zakenman draagt een pak. Voor zakenvrouwen is een jasje in combinatie met broek of rok gangbaar.
 • In de grote steden kleedt men zich modieus en trendy, maar niet extravagant. In de landelijke en verafgelegen gebieden is een informele kledingstijl gebruikelijker.

Zakelijke en sociale ontmoetingen

 • In Australië is de handelstaal (Brits) Engels.
 • Een ontmoeting begint en eindigt met handen schudden. Australiërs noemen elkaar doorgaans bij de voornaam. Als buitenstaander kunt u in eerste instantie beter 'mr.' of 'mrs.' aanhouden als aanspreektitel.
 • Bij zakelijke ontmoetingen is het uitwisselen van visitekaartjes gebruikelijk.
 • Zakenlunches en -diners vinden meestal plaats in informele sfeer. Het is heel gebruikelijk dat u een uitnodiging krijgt voor een drankje in een bar. Ook is het heel gewoon om een zakenrelatie thuis te ontvangen, bijvoorbeeld voor een barbecue. Als u hiervoor een uitnodiging krijgt is het gebruikelijk dat u een geschenk in de vorm van bonbons of een fles wijn meebrengt.
 • Sport is een belangrijk onderdeel van de Australische cultuur en is vaak onderwerp van gesprek. Enige kennis van populaire sporten als rugby en Australian football kan het ijs breken tijdens zakelijke besprekingen. Ook kennis van de Australische geschiedenis is een pré.
 • Australiërs hebben veel gevoel voor humor. Ze houden van 'practical jokes'. Ook maken ze graag grappen over hun eigen land en bevolking. Toch is het niet verstandig om als buitenlander dergelijke grappen te maken.
 • Maak niet de fout om de Australische cultuur in één adem te noemen met de Britse of Amerikaanse.

Exportregels Australië

Gaat u goederen exporteren naar Australië? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentencontracten

Agenturen zijn onderworpen aan een beperkt aantal wettelijke vereisten. Deze staan in de contractwetgeving.

Het is aan te bevelen een agentencontract op te stellen en notarieel vast te leggen. Er bestaat overigens geen wetgeving over contractbeëindiging.

Een Australische distributeur handelt onafhankelijk. Distributeurs willen vaak de exclusieve rechten voor de verkoop van een product voor een bepaald gebied. Het gaat vaak om meerdere deelstaten of het hele land.

Het staat een bedrijf vrij om een contract naar Australisch of naar Nederlands recht op te stellen.

Invoerrechten en documenten

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Producteisen

Australië hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk een overzicht van de belangrijkste Australische wet- en regelgeving op dit gebied.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Australië kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Australië.