Azerbeidzjan

Handelsinformatie Azerbeidzjan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Azerbeidzjan en over de Azerbeidzjaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Azerbeidzjan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Azerbeidzjan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Azerbeidzjaanse economie

De economische groei in Azerbeidzjan komt vooral door de grote en groeiende export van olie en gas. Maar ook sectoren als de bouw, het bankwezen en onroerend goed laten mooie groeicijfers zien. Azerbeidzjan investeert in de diversificatie van de economie om op de lange termijn minder afhankelijk te zijn van de export van grondstoffen.

Er zijn verschillende factoren die de economie remmen. Zo is het land sterk afhankelijk van het niveau van de olieprijzen en is het langslepende conflict met Armenië over de regio Nagorno Karabach een risicofactor.

U vindt informatie over de Azerbeidzjaanse economie op de website van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB). Economische statistieken vindt u in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Azerbeidzjan

Om succesvol zaken te doen in Azerbeidzjan moet u zich goed voorbereiden en bereid zijn tijd te investeren in de zakelijke relatie. Het ondernemen is niet zoals men gewend is in veel Westerse landen.

Persoonlijke relaties zijn in Azerbeidzjan belangrijk. Aziri's willen zakendoen met personen die ze mogen en vertrouwen. Ook verwachten zij een langdurige samenwerking. Een persoonlijke band opbouwen is daarom van belang. Het is goed de lokale gebruiken en gewoontes te kennen. Azerbeidzjan is een overwegend islamitisch land en over het algemeen wat conservatiever dan Nederland. Belangrijk is om hier rekening mee te houden tijdens een eventueel bezoek aan het land. Onderstaande tips kunnen daarbij helpen.

Tips

  • Kleed uzelf gepast. Zeker voor vrouwen is het belangrijk dat zij zich niet te bloot kleden.
  • Neem een geschenk niet direct aan. Weiger uit beleefdheid de eerste 2 keer. Pas bij de derde keer neemt u het geschenk aan. Ditzelfde geldt wanneer u iets wilt geven.
  • Wordt u verwelkomd door een groep, geef dan iederereen een hand.
  • Ga politiek en gevoelige discussie uit de weg. Bijvoorbeeld het Nagorno Karabach conflict. Dit zijn zaken die veel emoties oproepen.
  • Ga niet overhaast te werk. Zakendoen in Azerbeidzjan gaat langzamer dan wij gewend zijn. Wees hier op voorbereid en neem uw tijd.
  • Corruptie is een groot probleem en de overheid heeft in de belangrijke sectoren nog veel controle over de economie. Goede contacten zijn daarom van groot belang. Ondanks dat corruptie een probleem vormt, lijkt hier wel verbetering in te komen. Zo is in 2015 Azerbeidzjan in de ease of doing business index van de Wereldbank geklommen van plaats 88 naar plaats 80.

Exportregels Azerbeidzjan

Gaat u goederen exporteren naar Azerbeidzjan? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Geschikte agent of importeur vinden

Het is in Azerbeidzjan niet gemakkelijk om een geschikte agent of importeur te vinden. Gespecialiseerde bureaus of een adviseur van Internationaal ondernemen kunnen u hierbij helpen.

Invoerrechten en documenten

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Producteisen

Azerbeidzjan hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.