Bangladesh

Handelsinformatie Bangladesh

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bangladesh en over de economie van Bangladesh kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en de Netherlands Bangladesh Business Platforms (NBBP).

Handelscijfers Nederland - Bangladesh

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bangladesh in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Economie van Bangladesh

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Bangladesh

Bangladesh is met 160 miljoen inwoners een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. De geografische ligging en de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden bieden het land de kans om een logistiek middelpunt in Zuidoost Azië te worden.

De economie steeg het afgelopen decennium met een gemiddelde van 6% per jaar. De economische betrekkingen met Nederland speelden een belangrijke rol in die groei. De Nederlandse import uit Bangladesh nam toe van €331 miljoen (2006) naar €749 miljoen (2013). De export van Nederland naar Bangladesh nam toe van €71 miljoen in 2006 naar €189 miljard in 2013.

Belangrijke producten en sectoren

Kleding-  en textielindustrie

De Ready Made Garments-industrie (RMG) vormt de ruggengraat van de Bangladeshi economie. Bangladesh is na China de grootste producent van kleding en textielproducten. De RMG-industrie vertegenwoordigt meer dan 74 procent van de buitenlandse investeringen in Bangladesh en heeft meer dan 3,5 miljoen arbeiders in dienst. Hoewel een groot deel van de producten bestemd is voor de internationale markt, zijn veel fabrieken en ateliers nog in handen van lokale ondernemers.

Agro & Food

De voedselsector biedt veel mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Rijst is verreweg het belangrijkste Bangladeshi landbouwproduct. Daarnaast wordt de visserij steeds belangrijker. Maar ook producten als thee, jute en tarwe worden veel verbouwd. Het grootste gedeelte van de productie is voor binnenlandse consumptie. Meer dan de helft van de Bangladeshi bevolking werkt in de landbouw.

ICT

De Bangladeshi overheid zet sinds enige jaren zwaar in op de ontwikkeling van ICT. De ICT-industrie genereert jaarlijks een omzet van meer dan 300 miljoen dollar. De sector biedt veel potentieel voor Nederlandse bedrijven als offshore bestemming en op het gebied van softwareontwikkeling en innovatie. De ICT-industrie groeide de laatste jaren met 20 tot 30% per jaar. Bangladesh telt meer dan 800 geregistreerde ICT-bedrijven.

Water

Bangladesh is de grootste rivierdelta ter wereld. Met meer dan 700 rivieren en een kwetsbaar kustgebied is het land gevoelig voor overstromingen. De watersector biedt kansen voor watermanagement en -infrastructuur. Ook waterzuivering, watervoorziening en afvalbehandeling bieden kansen voor ondernemers. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor diverse subsidies en andere overheidssteun voor projecten in de watersector.

Infrastructuur

Bangladesh is gunstig gelegen tussen de economische grootmachten India en China. Daarnaast beschikt het land over vele zee- en binnenlandse havens, een groot spoorwegennet en een wegennet. Ook heeft Bangladesh 15 vliegvelden, drie internationaal en 12 regionaal. Een structurele verbetering van de infrastructuur is echter hard nodig.

Marketing

Bangladesh heeft een kleine maar groeiende reclamesector. De meest gebruikte media voor advertenties zijn: kranten, tijdschriften, radio en televisie, billboards en posters. Bangladesh heeft een grote verspreiding van kranten en tijdschriften. Er zijn meer dan 200 Engelstalige en Bangladeshi kranten en tijdschriften.

E-commerce komt in Bangladesh nog weinig voor. Business-to-Business e-commerce gebruikt men in de exportsector op beperkte schaal; vooral in de kledingindustrie.

Economische Nieuwsflits Bangladesh

Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden gehouden van economisch nieuws uit Bangladesh? Meld u dan aan voor de maandelijkse Economische Nieuwsflits van de Nederlandse ambassade in Dhaka, Bangladesh. Deze nieuwsbrief bevat artikelen uit de lokale media en informeert (potentiële) Nederlandse investeerders en ondernemers over de actuele ontwikkelingen, evenementen en mogelijkheden in Bangladesh.

Meld u aan voor de maandelijkse newsflash door een e-mail te sturen naar de Nederlandse ambassade in Dhaka, Bangladesh:

E dha-ea@minbuza.nl

Do's en Dont's in Bangladesh

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is nodig om succesvol zaken te doen in Bangladesh. Hierbij een aantal tips.

Aanspreekvormen

 • Gebruik de aanspreektitel van uw Bangladeshi gesprekspartners zoals dokter, minister, mister of miss gevolgd door de achternaam.
 • Het achtervoegsel –ji achter een naam drukt respect uit. Bijvoorbeeld Hafiz-ji of Bishwas-ji. Het achtervoegsel is onzijdig en kunt u voor zowel mannen als vrouwen gebruiken.
 • Wanneer u uw gesprekspartner aanspreekt, hou er dan rekening mee dat trots en eigenwaarde belangrijk zijn in de cultuur van Bangladesh.   

Omgangsvormen

 • Behandel ouderen en degenen met een hogere positie respectvol en met voorrang. De omgangsvormen zijn strikt en formeel.
 • Handen schudden is in de zakelijke omgang gebruikelijk. Mannen geven vrouwen geen hand, behalve als zij eerst haar hand uitsteekt. Anders volstaat een lichte buiging van het hoofd.
 • Een persoonlijke band opbouwen met uw zakenpartner is belangrijk. Neem daarom de tijd om u voor te stellen.
 • Informeer naar de gezondheid en het persoonlijke leven van uw zakenpartner.

Relatiegeschenken

 • Bij de eerste ontmoeting zijn relatiegeschenken niet gebruikelijk, een geschenk met het logo van uw organisatie of bedrijf is echter altijd welkom.
 • In het sociale leven is het geven van cadeaus gebruikelijk. 

Dresscode

 • Mannen dragen een pantalon en een overhemd met korte of lange mouw.
 • Bij formele gelegenheden, zoals het bezoeken van een overheidsofficial of een congres, wordt een jasje met stropdas gedragen.
 • Vrouwen kleden zich veelal business casual, met een lange rok of broek en een ruimvallend overhemd.
 • Draag geen korte broeken of rokken boven de knieën bij formele gelegenheden. 

Besprekingen

 • Communicatie is formeel en volgt een hiërarchische structuur.
 • De persoon met de hoogste positie binnen het bedrijf leidt meestal de vergaderingen. Hij/zij stelt de agenda samen en bepaalt de inhoud en het tempo van de vergadering.
 • Bijeenkomsten beginnen gewoonlijk met een vriendelijk gesprek. Dit kan gaan over persoonlijke zaken zoals uw gezondheid en familie. Probeer dit niet te haasten, een persoonlijke band is essentieel bij het zakendoen in Bangladesh.
 • Het is belangrijk om eerst een persoonlijke relatie op te bouwen met uw zakenpartner. Er kunnen enkele ontmoetingen overheen gaan voor een Bangladeshi zich voldoende op zijn of haar gemak voelt om de onderhandelingen naar een volgend niveau te tillen.
 • Een Bangladeshi zal zijn sentimenten op zodanige wijze uiten dat tussen de regels staat wat hij eigenlijk bedoelt. Bangladeshi zeggen bijvoorbeeld niet graag nee. Ze gebruiken liever uitdrukkingen als "misschien", "dat wordt moeilijk" of "we gaan het proberen".

Exportregels Bangladesh

Gaat u goederen exporteren naar Bangladesh? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee. Zorg ook voor de juiste contracten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Geen aparte wet- of regelgeving voor agenten

Bangladesh heeft geen aparte wet- of regelgeving voor agenten.

Nederlandse bedrijven kunnen een Bangladeshi firma of individu aanwijzen als agent of distributeur. Het kan om exclusieve of niet-exclusieve vertegenwoordiging gaan. U kunt een lokale agent machtigen om namens uw bedrijf te bieden op de overheidsaanbestedingen. De agent is ook bevoegd om orders te plaatsen en bedrijven te ondersteunen.

Het is in Bangladesh niet eenvoudig om een geschikte agent of importeur te vinden. Agenten zijn niet georganiseerd en er is geen overzicht van actieve agenten. Gespecialiseerde bureaus of een adviseur van internationaal ondernemen kunnen u helpen om een geschikte agent te vinden.

Invoerrechten en documenten

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Producteisen

Bangladesh hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk een overzicht van de belangrijkste Bangladeshi wet- en regelgeving op dit gebied.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Bangladesh kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Zo kunnen er invoerbeperkingen zijn voor bepaalde producten.