België

Handelsinformatie België

Voor informatie over de handel tussen Nederland en België en over de economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handel België met Nederland

Handelscijfers Nederland België

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met België in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Belgische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken België

België is een relatief kleine markt met ongeveer 11 miljoen consumenten. Op Duitsland na is dit land onze tweede belangrijkste handelspartner. Het kent een solide middenklasse met een aanzienlijke koopkracht.

Het inwonersaantal neemt de afgelopen jaren iets toe. Maar het is sterk aan het vergrijzen. Rond 2020 zal de groep gepensioneerden de grootste zijn in België. Het overgrote deel van de Belgische bevolking woont in steden waar de grootste afzetmarkten liggen. De steden met de meeste inwoners zijn: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik.

Een groot deel van de middenklasse bestaat uit 50+ers. Zij beschikken over een relatief stabiel besteedbaar inkomen. Producten gerelateerd aan 'wellness', gezondheid en zorg liggen daarom goed in deze markt. Echter, 15,1% van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens, en dit percentage zal toenemen. Deze groep heeft niet veel te besteden, maar zijn wel consumenten. Armoede bestrijden door maatschappelijk betrokken te ondernemen, kan een positieve impact hebben op zowel de consumenten als op uw bedrijf.

Detailhandel

De Belgische detailhandel doorstaat de economische crisis relatief goed. Er is een explosieve stijging in de verkoop van smart phones en tablets. De food-sector behaalt de beste resultaten door supermarktketens en 'convenience' winkels. De Belgische kleinhandel bestaat uit speciaalzaken en kleinere buurtwinkels. De detailhandel is verenigd in COMEOS.

Internet

Wat betreft verkopen via internet is België met een inhaalslag bezig. Bent u actief in deze sector, dan liggen er zeker kansen voor u. Bij de keuze voor beste webwinkel 2015, een initiatief van BeCommerce.be, viel een aantal Nederlandse e-commerce bedrijven in de prijzen.

Industrie

Hoewel België voornamelijk een diensteneconomie is, is de rol van de industrie opvallend. Deze is ongeveer 25% van het bbp.

B2B

De traditionele kolen- en staalindustrie was vooral in Wallonië gevestigd. Evenals de textielindustrie. Deze industrietakken zijn vervangen door de sectoren chemie, pharma, biotechnologie, autoassemblage, aerospace, agrofood en ict. De industrie, de onderzoeksinstellingen en de universiteiten werken samen uit zowel Vlaanderen als Wallonië. Zij vormen clusters voor de toepassing van innovaties. Producten en diensten die kennisintensief zijn, hebben goede afzetkansen in België.

Exporteren naar België

Exporteren lijkt eenvoudig omdat er geen douaneformaliteiten zijn. Toch is het nog sterk aan te bevelen om gebruik te maken van een tussenpersoon. Vlaanderen wordt vaak gezien als testmarkt voor Wallonië en Frankrijk. Ondanks de vele voordelen is een goede voorbereiding nodig. De overheidsstructuur is ingewikkeld. Daarnaast zijn er nog grote cultuurverschillen in de manier van zakendoen. Een Belgische agent of distributeur die ook Frans spreekt, opent meer deuren. Het vinden van een Belgische handelsagent is niet makkelijk. Voor meer informatie of om een agent in België te vinden, kunt u contact opnemen met de Belgische federatie van handelsvertegenwoordigers BFH/FBR.

U kunt ook samenwerken met een Belgische distributeur/groothandel. Zij hebben een goed netwerk en kennen de retailers.

Do's en Dont's in België

België ligt heel dichtbij, maar de manier van zakendoen is zelfs in Vlaanderen fundamenteel anders.

België is echt buitenland. Belgen zijn terughoudend en het opbouwen van een goede zakenrelatie vergt tijd en veronderstelt persoonlijk contact. Voor Belgen is vertrouwen een voorwaarde om tot zaken te komen.

Tips

  • Houd rekening met de taalverschillen binnen de 3 gewesten in België en wees daarop voorbereid. De voertaal van Vlaanderen is Nederlands, wel met enkele specifieke uitdrukkingen en terminologie. In Wallonië en een groot deel van Brussel spreekt men voornamelijk Frans. Het oosten van het land kent een Duits taalgebied.
  • Toon de nodige bescheidenheid en gereserveerdheid. Belgen vinden Nederlanders vaak te direct.
  • Weet wie bij onderhandelingen uw gesprekspartner is. Degene met wie u spreekt, hoeft niet degene te zijn die de beslissingen neemt.
  • Verwacht niet dat Belgen op het einde van het gesprek de knoop doorhakken. Men wil vaak nog wat bedenktijd.
  • Belgen zijn specialisten in het sluiten van compromissen. Dat kan een nadeel zijn omdat een Belg niet onmiddellijk zegt wat hij denkt. Trek dus geen snelle conclusies uit een gesprek.

Ervaringen van Nederlandse ondernemers

De Nederlandse ambassade in Brussel deelt in de brochure 'Ondernemen over de grens - Kansen in België' ervaringen en inspirerende verhalen van Nederlandse ondernemers die succesvol zakendoen in België.