Canada

Handelsinformatie Canada

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Canada en over de Canadese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Canada

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Canada in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Canada (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.
 

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Canadese economie

De Canadese economie is zeer sterk verbonden met de Amerikaanse. Het aantal inwoners is echter aanzienlijk kleiner in vergelijking met de Verenigde Staten (VS). Ondanks dat het land enorm groot is, wonen de meeste mensen in een strook van 200 kilometer langs de grens van de VS. Canada is een economisch divers land. Het is lid van de NAFTA, de OECD en de G8 groep van rijkste industrielanden plus Rusland.

Informatiebronnen

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

CETA is een handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. IN CETA staan afspraken over de handel in goederen en diensten. Ook staan er afspraken in over investeringen. Doel is om de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken, bijvoorbeeld door eenvoudiger douaneprocedures en het ontbreken van handelsdiscriminatie. Het akkoord gaat ook over (onder meer) overheidsaanbestedingen, voedselveiligheid en intellectueel eigendom. Bekijk meer informatie over CETA.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Canada

Het betreden van de Canadese markt vraagt om een goede voorbereiding. Het kost u tijd en geld. U moet er namelijk rekening mee houden dat u regelmatig op en neer zult reizen. Dit is van belang voor het investeren in een persoonlijke relatie.

Daarnaast moet u rekening houden met de taal vanwege Engelstalige en Franstalige gebieden. Het is aan te raden vakbladen te lezen en informatie in te winnen bij brancheorganisaties. Hierdoor krijgt u een goede eerste indruk van de markt. Ook is het handig een overzicht van nuttige instanties en vakbladen samen te stellen. Hierbij kunnen het handelsbevorderende Nederlandse netwerk (ambassade en consulaten) in Canada en de adviseurs bij RVO.nl u helpen.

Werken met zakenpartners

Zakendoen in Canada begint voor veel ondernemers vaak met kleine, onregelmatige aanvragen. Na verloop van tijd gaan veel ondernemers op zoek naar een zakenpartner, zoals een handelsagent of distributeur. Vaste klanten in Canada verwachten namelijk een hoger niveau van dienstverlening, kortere levertijden en een snellere vraagbeantwoording. Hierbij kan een partner ter plaatse ondersteunen.

Meerdere agenten of distributeurs

De landelijke distributie in Canada vindt voor het overgrote deel plaats via agenten, importeurs, distributeurs, groothandelaars en winkelketens. Door de uitgestrektheid van Canada en de verschillende taalgebieden en cultuurverschillen zult u vaak moeten werken met meerdere handelspartners. Zij hebben namelijk goede lokale contacten. Brancheorganisaties kunnen soms bemiddelen bij het zoeken naar een geschikte handelspartner.

Do's en Dont's in Canada

Nederlanders en Canadezen spreken meestal snel 'dezelfde taal'. Toch zijn er culturele en sociale verschillen waarmee u rekening moet houden. Onderstaand vindt u een aantal praktische tips voor het zakendoen in Canada.

Een uitgestrekt land

In de verschillende regio's bestaan er verschillen in sociale gebruiken. Dit heeft te maken met de uitgestrektheid van het land en de verschillende cultuurhistorische achtergronden.

 • In Ontario is de overeenkomst met de Amerikaanse sociale gebruiken het grootst.
 • In Quebec neemt de zakenlunch een belangrijke plaats in.
 • In het westen vindt zakendoen vaak in een ontspannen sfeer plaats.

De bespreking

 • Het is gebruikelijk visitekaartjes uit te wisselen.
 • De functiebenaming speelt een grote rol. Een regionale verkoper kan gerust 'Marketing Manager' genoemd worden, terwijl een verkoopdirecteur voor een 'Vice President Sales' kan doorgaan.
 • Het is de gewoonte om bij het voorstellen de voornaam te gebruiken. Een Canadees zal uw voornaam meteen in het gesprek gebruiken. Het is een goede zaak om dan ook uw gesprekspartner met de voornaam aan te spreken.
 • Na enige formele inleidingen wordt het gesprek inhoudelijk van aard. Wees goed voorbereid en neem ter plekke beslissingen, als u daartoe het mandaat heeft. Heeft u geen mandaat, zorg dan voor een snelle follow-up. Een Canadees is minder direct dan een Amerikaan. Hij zal minder snel het initiatief nemen om een besproken zaak af te ronden.
 • Uw zakenrelatie zal het waarderen als u hem of haar voor de lunch uitnodigt.
 • Verwacht u (te) laat te komen op een afspraak, bel dan om uw zakenrelatie in te lichten.

Do’s-and-don'ts

 • Canadezen zijn trots op hun land en gewoonten. Zij hebben er moeite mee om over één kam te worden geschoren met Amerikanen.
 • Roken is niet toegestaan in publieke gebouwen, behalve in speciale rookkamers. Roken wordt steeds minder geaccepteerd.
 • In het algemeen geldt: beter te formeel dan te informeel gekleed. Mocht u voor een informele bijeenkomst worden uitgenodigd (bijvoorbeeld een barbecue), dan voldoet de in Nederland gebruikelijke vrijetijdskleding uitstekend.

Innovatie Attaché Netwerk Canada

Innovatie in Canada is voor een groot deel gericht op de natuurlijke bronnen in het land, zoals waterkracht en biobrandstoffen. Daarnaast staat het wetenschappelijk onderzoek aan kennisinstituten en universiteiten op hoog niveau.

De IA-vestigingen Boston, Washington en San Francisco in de VS volgen de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in Canada.

Publicaties