Chili

Handelsinformatie Chili

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Chili en over de Chileense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Chili

De Nederlandse export naar Chili bestaat vooral uit machines, transportmiddelen, chemicaliën, voedingsmiddelen, bloembollen en planten. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Chili in Europa dankzij haar rol als Europees distributiecentrum.

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Chili in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Chili (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Chileense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Chili

De Chileense markt is goed te betreden. Een Chileense ondernemer is altijd bereid zaken te doen als hij kansen ziet.

Het zakendoen met hem levert over het algemeen weinig problemen op. Chilenen worden wel gekarakteriseerd als de Europeanen van Zuid-Amerika. Toch zijn er belangrijke verschillen. De Chileense maatschappij is meer aan wetten gebonden en hiërarchischer dan de Nederlandse maatschappij. Dit betekent dat bij het zakendoen geduld vereist is.

De consumentenmarkt

Het Chileense consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven herstellen vrij snel van de effecten van de wereldwijde economische crisis. Ook herstelt Chili op de langere termijn van de meest recente aardbeving. Deze aardbeving zorgt al voor meer werk in de bouw en de industrie en haalt de werkloosheidscijfers omlaag.

Het aantal ouderen zal in de komende jaren groeien. Hierdoor stijgen de consumentenuitgaven in de gezondheids- en medische sector met 75 tot 80%. Daarnaast is er een groeiende interesse in voedingsmiddelen met minder vet, zout en suiker. De consumentenuitgaven bestaan verder uit elektronica, waaronder lcd-tv's, huisbioscopen, mobiele telefoons en camera's. Kopen via internet is populair. Ruim 80% van de bevolking heeft een mobiele telefoon.

Business to Business (B2)

Het grootste deel van de import loopt via importeurs en agenten. De agent bevindt zich meestal in Santiago. Overweeg om voor de landelijke marktbewerking verschillende agenten of distributeurs aan te stellen. De agent kan eventueel ook zelf in het land distributeurs aanstellen. De commissieagent importeert niet rechtstreeks, maar boekt orders bij afnemers op commissiebasis. Hij wil doorgaans exclusiviteit van de vertegenwoordiging. De commissie is afhankelijk van het product. Globaal ligt deze commissie tussen de 2,5 en 10%.

Overheidsbedrijven kopen meestal aan via openbare aanbestedingen. Dit geldt zowel voor binnenlandse als buitenlandse producten. Zij kunnen ook rechtstreeks in het buitenland kopen. Ook in dat geval is het belangrijk dat de buitenlandse leverancier over een lokale vertegenwoordiger beschikt.

Franchising

Het huidige gunstige Chileense zakenklimaat biedt langzaamaan nieuwe mogelijkheden voor de franchisebranche. De Chilenen zullen wel eerst het franchiseconcept op één of twee plekken moeten ervaren. Pas hierna stappen ze over op het totale franchisemodel. Er bestaat geen nationale wetgeving voor de franchisebranche. Raadpleeg hiervoor de lokale handelswetgeving.

Do's en Dont's in Chili

De zakensfeer in Chili is formeler dan in de rest van Zuid-Amerika. De invloed van Europa en Noord-Amerika is groot.

Zoals alle Latijns-Amerikanen hecht de Chileen aan het onderhouden van persoonlijke contacten. Alleen al om deze reden is ten minste één bezoek per jaar aan te raden. Zowel het werk- als leefklimaat is plezierig. Verder is het een groot voordeel als u de Spaanse taal beheerst. Zorg altijd voor brochures en catalogi in het Spaans.

Afspraken maken

  • Maak zakelijke afspraken enkele weken van tevoren. Bevestig deze kort vooraf. Chilenen komen afspraken bijna altijd na.
  • Chilenen willen bij zakelijke afspraken wel eens 15 tot 30 minuten te laat komen. Probeer zelf wel op tijd te zijn. Bij sociale afspraken mag ook u het tijdstip wat losser opvatten.

Zakelijke omgangsvormen

  • Spreek heren aan met 'señor', gevolgd door de achternaam. Voor dames gebruikt u 'señora', ook gevolgd door de achternaam. Het is niet gebruikelijk iemand aan te spreken met zijn titel (zoals licenciado, arquitecto, ingeniero). Dit geldt ook voor correspondentie.
  • Zodra mannen elkaar goed kennen, spreken ze elkaar aan met 'don', gevolgd door de voornaam. Chilenen spreken een onbekende (ook een ober!) aan met 'caballero'.
  • Geef bij zakelijke besprekingen aan iedereen uw visitekaartje. Kom niet gelijk ter zake, maar begin het gesprek luchtig.

Kleding

  • Chilenen vinden de uiterlijke verschijning belangrijk. Zij stellen nette kleding op prijs bij alle gelegenheden.
  • Bent u een man, draag dan bij zakelijke ontmoetingen een kostuum in een gedekte kleur. Trek altijd een jasje aan. Vrouwen dragen jurken, mantelpakjes of broekpakken.

 

Exportregels Chili

Gaat u goederen exporteren naar Chili? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Lees meer over de contractwetgeving in Chili.

Producteisen

Chili hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk een overzicht van de belangrijkste Chileense  wet- en regelgeving op dit gebied.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Chili kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Chili.