China

Handelsinformatie China

Voor informatie over de handel tussen Nederland en China en over de Chinese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland en China

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met China in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Daarnaast vindt u bij het CBS een infographic met een overzicht van de Nederlands-Chinese handelsstromen.

Bekijk ook het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - China (pdf, mei 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Chinese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken China

China is met 1,3 miljard inwoners een gigantische markt die vele kansen biedt. Maar tegelijkertijd is het commerciële landschap onderhevig aan snelle veranderingen. Dit maakt de markt niet eenvoudig te bewerken. Het veroveren van de Chinese markt kost over het algemeen veel tijd en energie.

Consumentenmarkt

China kent een groeiende consumentenmarkt. De verwachting is dat China in 2015 's werelds 2e grootste consumentenmarkt wordt achter de VS.

De inkomens verschillen sterk van regio tot regio en van stad tot platteland. De consumenten in de regio's vertonen ook groot onderling verschil. Zowel in productvoorkeur, levensstijl, als in de mate waarmee zij met het buitenland in contact zijn geweest. Bij het betreden van de Chinese markt is het raadzaam om eerst te focussen op 1 regio. Het tegelijkertijd betreden van verschillende regio's geeft meestal niet het gewenste resultaat.

De klanten voor buitenlandse consumentenproducten zitten niet overal verspreid maar concentreren zich in voornamelijk de allergrootste steden. De opkomende middenklasse omvat de grootste consumentenmarkt. Door inkomensgroei is de consument bereid meer te betalen voor kwaliteitsproducten.

Detailhandel

De detailhandel in China beleeft een krachtige groei. De overheid ondersteunt dit met stimuleringsmaatregelen voor internethandel, directe verkoop en gemengde detailhandel. Door de binnenlandse vraag te versterken probeert de overheid de economie te stimuleren.

E-commerce

De e-commercemarkt in China (pdf) is enorm groot en groeit sterk. China stimuleert cross-border e-commerce. Dit maakt het voor buitenlandse bedrijven steeds gemakkelijker om producten rechtstreeks te verkopen aan consumenten en bedrijven in China. E-commercebedrijven spelen hierop in en bieden platforms aan waarop bedrijven een online winkel kunnen inrichten voor de Chinese markt.

Marketing

U kunt in China uw product op verschillende manieren promoten. Bijvoorbeeld door advertentie- of pr-campagnes. Er zijn talloze Chinese en anderstalige media in China. Er zijn radio- en televisieprogramma's voor diverse doelgroepen. De uitzendingen zijn voornamelijk in het Chinees en Engels, maar soms ook in andere talen. Gezien het groeiend internetgebruik in China wordt adverteren via internet ook veel gebruikt.

Do's en Dont's in China

Succesvol zakendoen in China gaat gepaard met een goede voorbereiding en een investering in de zakelijke relatie. Het is hierbij belangrijk met een aantal culturele en sociale verschillen rekening te houden.

De Chinezen

Chinezen zijn groepsgeoriënteerd: alles moet in harmonie zijn. De vriendschapsband is belangrijk voor een Chinees. Het opbouwen van een vriendschappelijke zakenrelatie kost tijd. Ze zijn flexibel, maar ook zeer gesteld op formeel gedrag. Ze zijn afstandelijker dan westerlingen en hechten aan hiërarchie.

Onderhandelen

Probeer tijdens onderhandelingen tot een win-winsituatie te komen voor beide partijen. Wees consistent in wat u zegt. Chinezen staan bekend als harde onderhandelaars en het kan maanden of zelfs jaren duren alvorens een investeringscontract tot stand komt.

In China wordt grote waarde gehecht aan de sociale rangorde. Chinezen houden van een meer informele sfeer tijdens zakelijke onderhandelingen en nodigen u graag uit voor de lunch, het diner of voor karaoke.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een video (YouTube) gemaakt met praktische tips voor zakendoen met China voor contracten, inspiratie en onderhandelen:
 

Zakelijke contacten

Zakendoen in China begint met het opbouwen van een persoonlijke relatie. Het aanbieden van een maaltijd bij de eerste ontmoeting met een toekomstige Chinese zakenpartner kan een stap in de goede richting zijn. Het is raadzaam tijdens dit soort gelegenheden geen controversiële onderwerpen, zoals Tibet, aan te snijden. Chinezen zwijgen daar liever over.

De hand schudden is een algemeen geaccepteerde begroeting. Na de begroeting worden direct visitekaartjes uitgewisseld. Bied de kaartjes met twee handen aan. Bestudeer de kaartjes alvorens ze op te bergen. Ongezien een visitekaartje in je zak steken wordt als ongepast ervaren. Nederlandse zakenlieden doen er goed aan om hun kaartjes ook in het Chinees te vertalen. Een tweezijdig bedrukt kaartje, een kant in het Engels, de andere in het Chinees, is een goede oplossing.

Communicatie

Omdat de Chinees niet wil dat u gezichtsverlies lijdt, vertelt hij uit beleefdheid liever wat u wilt horen, dan dat hij de naakte waarheid vertelt. Andersom wordt ook niet graag gezichtsverlies geleden. Als iemand zegt dat iets hem of haar niet uitkomt, kan het bijvoorbeeld betekenen dat hij eerst ruggespraak wil met zijn superieuren.

Taal

Communicatie is vaak een probleem door de taal. Engels wordt er niet vaak gesproken. Het inschakelen van een (eigen) tolk is raadzaam. In de meeste grote steden is een kantoor van de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) gevestigd. Deze organisatie, de Nederlandse vertegenwoordigingen in China en andere (Nederlandse) tolk- en vertaalbureaus kunnen praktische assistentie verlenen bij het huren van tolken.

Tips

­De Nederlandse ambassade geeft veel nuttige tips voor Nederlandse ondernemers die zaken willen gaan doen in China. Enkele daarvan zijn:

Bereid u goed voor

­Voordat u de stap maakt om in China te ondernemen, is een goede voorbereiding van groot belang. Daarbij is onder andere kennis van het land, de cultuur, en het economische en politieke klimaat onontbeerlijk.

 • Lees over China en zakendoen in China.
 • Praat met ondernemers die ervaring hebben in China.
 • Bezoek China, op eigen gelegenheid of door deel te nemen aan handelsreizen en -delegaties.
 • Bezoek een handelsbeurs op uw vakgebied.

­Laat u goed adviseren

­Wanneer u de stap naar China waagt, laat u dan goed adviseren. Maak gebruik van de kennis en diensten van instanties, brancheorganisaties en overheden.

 • Maak gebruik van de diverse diensten voor ondernemers van RVO.nl zoals een zakenpartnerscan.
 • Benader het netwerk van overheidsposten in China, voor de services en diensten voor Nederlandse ondernemers.
 • Zorg bij aankomst in China voor uw eigen, betrouwbare tolken/vertalers.

­­Bouw relaties op

Voor zakendoen in China is het van groot belang goede relaties op te bouwen en te onderhouden. Met mogelijke handelspartners, maar ook met (lokale) overheden en instanties.

 • Investeer tijd en aandacht in het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Richt u niet alleen op mogelijke handelspartners, maar ook op instanties zoals Chinese Kamers van Koophandel, brancheorganisaties en lokale overheden.
 • Als u zakelijke relaties uit China in Nederland ontvangt, bereid hun komst dan heel goed voor.

Ken de zakelijke etiquette

­Verdiep u, voordat u naar China gaat, in de cultuur van het zakendoen. Wat moet u juist wel doen en wat juist niet.

 • In China gebruikt men eerst de familienaam, dan de voornaam. Spreek de mensen aan met hun familienaam, niet de voornaam.
 • Entertainment vormt een deel van de Chinese zakencultuur. Bereid u voor op lang tafelen, drinken en karaoke zingen. Vermijd zakelijke onderwerpen.
 • Het voorstellen om te delen in de restaurantkosten is in China taboe. De uitnodigende partij bestelt het eten en betaalt ook de rekening.

Video: zakendoen met China

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een video (YouTube) gemaakt over zakendoen met China, ter inspiratie voor ondernemers:
 
Screenshot Youtube China
 

Innovatie Attaché Netwerk China

De economische ontwikkeling van China gaat gepaard met technisch-wetenschappelijke vooruitgang en innovaties.

Door de sterke ontwikkeling staat China voor uitdagingen op het gebied van milieu, energie, transport, gezondheid en voeding. Daarvoor is samenwerking met buitenlandse kenniscentra en uitwisseling van onderzoekers van groot belang.

De vestigingen van het IA-netwerk in Guangzhou, Peking en Shanghai volgen de technologische ontwikkelingen in China.

Publicaties