Cuba

Handelsinformatie Cuba

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Cuba en over de Cubaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CEPAL).

Handelscijfers Nederland - Cuba

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Cuba in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Cuba, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Cuba-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Cubaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Cubaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Cuba.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Cubaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.