Curaçao

Handelsinformatie Curaçao

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Curaçao en over de Curaçaose economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Curaçao

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Curaçao in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Curaçaose economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Curaçao

Curaçao maakt deel uit van de Europese markt. Hierdoor is er toegang tot 360 miljoen potentiële consumenten.

Curaçao heeft een van de hoogste levensstandaarden in het Caribisch gebied. Het land heeft een goed ontwikkelde infrastructuur.

De consumentenmarkt

Op het eiland Curaçao wonen ruim 152.339 mensen. Het gemiddeld inkomen van een gezin bedraagt omgerekend bijna € 1.100 per maand.

Economie

De economie presteert matig tot slecht ten opzichte van de omliggende landen. Volgens het CBCS bedroeg de economische groei in het derde kwartaal 2012 een magere 0,1%.

Internet

Op Curaçao zijn er verschillende internetaanbieders. De internetverbindingen zijn goed. In vergelijking met Nederland zijn de geboden internetverbindingen duur, maar betaalbaar voor de Curaçaose consument.
 

Do's en Dont's in Curaçao

Wilt u zakendoen in Curaçao? Lees dan de onderstaande tips.

Bedrijfscultuur

  • Het bedrijfsleven bestaat vooral uit familiebedrijven.
  • De top neemt de besluiten, maar streeft wel naar overeeenstemming. De communicatie verloopt verticaal.

Agent of distributeur

Wilt u direct of indirect exporteren naar Curaçao? Het inschakelen van een distributeur is dan aan te raden boven een agent. Een distributeur is namelijk verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen op Curaçao.

Onderhandelingen en contracten

  • Onderhandelingsgesprekken starten enthousiast. Dit betekent niet een snelle afhandeling. Binnen het bedrijf kan de overeenstemming lang op zich laten wachten.
  • Onderhandelingen kunnen lang duren. Vooral als een project de instemming nodig heeft van zowel de Eilandsraad als de Landsregering op Curaçao.
  • Contracten worden alleen gebruikt bij grote projecten. In de Curaçaose samenleving kent bijna iedereen elkaar. In zo’n samenleving zijn mondelinge afspraken voldoende. Met buitenlandse bedrijven worden wel contracten afgesloten. Het Curaçaose recht verschilt weinig van het Nederlandse recht.

Kleding

  • Inwoners van Curaçao gaan verzorgd gekleed en hechten belang aan het uiterlijk. Ook vrijetijdskleding ziet er verzorgd uit.
  • In het zakenleven dragen mannen een kostuum. Het jasje mag alleen uit in een ruimte zonder airco mag het jasje uit. Vrouwen dragen een jurk of pakje, altijd met kousen.

Visitekaartjes

  • Op Curaçaose visitekaartjes staan titel en functies. In een samenleving waar iedereen elkaar kent, zijn kaartjes niet nodig. Verwacht dus niet altijd een kaartje terug als u uw kaartje geeft.
     

Exportregels Curaçao

Gaat u goederen exporteren naar Curaçao? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Invoerrechten

Het douanetarief van Curaçao is van toepassing op import uit alle landen. Er zijn geen bijzondere tariefpreferenties voor producten uit Nederland of uit de EU.

Het douanetarief bevat hoofdzakelijk waarderechten, die berekend worden over de CIF-waarde van de goederen. Levend vee, boter, margarine, suiker, sigaretten en cinematografische films, dranken en alcoholhoudende vloeistoffen zijn belast met een invoerrecht op gewicht of hoeveelheid.

Enkele basislevensmiddelen kunnen vrij van invoerrechten worden ingevoerd. Op sigaretten, bier en gedistilleerde dranken worden accijnzen geheven.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Producteisen

Aruba hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk een overzicht van de belangrijkste Arubaanse wet- en regelgeving op dit gebied.

Registratieplicht

Voor de invoer van goederen in Curaçao heeft u meestal geen invoervergunning nodig. Wel is er een registratieplicht voor bepaalde goederen. Bekijk meer informatie over deze registratieplicht.