Denemarken

Handelsinformatie Denemarken

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Denemarken en over de Deense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Denemarken

Handelscijfers Nederland - Denemarken

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Denemarken in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Deense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Denemarken

De Deense consumenten zijn koopkrachtig en er is zeker een grote markt voor allerlei consumentenproducten. Daarnaast is er veel aandacht voor productveiligheid.

Gevaarlijke stoffen, overdreven gebruik van additieven zijn niet populair. Ongeveer 8% van de verkoop van voedsel is biologisch. De verwachting is dat de verkoop blijft stijgen. Dat blijkt uit een rapport (in het Deens) van het Deense statistiekbureau.

Retailmarkt

Twee grote distributeurs domineren de markt voor dagelijks producten: Coop (met de supermarktketens Kvickly, Superbrugsen, Dagli’Brugsen, Irma en Fakta) en Dansk Supermarked (Bilka, Føtex, Netto). Samen zijn Coop en Dansk Supermarked goed voor ongeveer 60% van het totale omzet van dagelijkse goederen in Denemarken. Andere winkelketens op de Deense markt zijn Spar, Aldi, Lidl.
 
Discountketens hebben de afgelopen jaren terrein gewonnen van traditionele supermarkten en kleine zelfstandige winkels. Private labels krijgen vaste voet aan de grond, ook in de traditionele supermarkten. Dit ten koste van merkartikelen. Ook speciaalzaken zijn in grote mate georganiseerd in winkelketens. Bijna de helft van alle Deense winkels maken deel uit van een winkelketen of een inkooporganisatie.

Kopen via internet

E-business wordt steeds meer uitgebreid. In 2012 groeide e-business met 19% ten opzichte van het jaar ervoor. Ongeveer 20% van de handel vond plaats in buitenlandse webshops. In 2013 kochten Denen voor zo’n 69 miljard aan Deense kronen op het internet, wat een stijging van 25% is ten opzichte van 2011. Hiervan werd zo’n 13,7 miljard kronen besteed in buitenlandse webshops, wat gelijk staat aan 19,9%. Bron: Deense Kamer van Koophandel

B2B

De bedrijfsstructuur in Denemarkten wordt gekenmerkt door enkele grote multinationals. Meest bekend zijn Maersk, Carlsberg en Lego. Negen van de tien ondernemingen hebben minder dan 10 medewerkers. Minder dan 1% van de ondernemingen hebben meer dan 100 medewerkers.

De dienstverlenende sector in de ruime betekenis is de belangrijkste in Denemarken: ongeveer driekwart van alle banen zijn in deze sector. De werkgelegenheid in de traditionele producerende industriesector daalt. De overheidssector is als vanouds een grote werkgever in Denemarken.

Do's en Dont's in Denemarken

Nederlanders en Denen spreken over het algemeen snel 'dezelfde taal'. Toch zijn er cultureel en sociaal bepaalde verschillen. Hou daar in de omgang rekening mee. De Denen zijn een tolerant volk en kennen weinig taboes. Ze communiceren direct, open en enigszins informeel. Kritische toespelingen op de Deense cultuur en het EU-beleid zijn gevoelige gespreksonderwerpen.

Lees onderstaande praktische tips over het zakendoen.

Onderhandelen

  • Tijdens besprekingen zijn de Denen vaak zeer zakelijk en is er geen ruimte voor 'social talk'.
  • Bezoek aan een potentiële handelspartner is aan te raden. Investeer in een goede persoonlijke relatie met uw potentiële zakenpartner.
  • Werk met lokale partners. Zij kennen de betalingsmoraal en regels.

Organisatiecultuur

In Denemarken zijn werk en vrije tijd doorgaans gescheiden. Het is niet gebruikelijk dat sociale activiteiten deel uitmaken van zakelijke onderhandelingen.
 

Organisatiestructuur

Deense ondernemingen hebben vaak een platte structuur. De medewerkers werken zeer zelfstandig. Daarnaast hebben zij vaak uitgebreide bevoegdheden om afspraken te maken. Het Deense besluitvormingsproces is op overeenstemming gebaseerd. Er moet overeenstemming worden bereikt met collega's. Besluiten worden in de praktijk snel uitgevoerd. Denen verwachten dat alle partijen naar het besluit handelen.

Zakelijke afspraken

Deense zakenmensen plannen hun tijd strak. Maak in een vroeg stadium een afspraak en kom stipt op tijd en niet 5 minuten later. Bel, als u de afgesproken tijd niet haalt. Het is verstandig om vooraf documentatie te sturen. Dit ter voorbereiding van het gesprek en om telefonisch gemaakte afspraken te bevestigen.

De Denen gaan vroeg naar huis om kinderen op te halen van het kinderdagverblijf. Het kan daarom moeilijk zijn afspraken na 15.00 uur te maken.

Taal

Zakelijke besprekingen kunnen in het Engels worden gevoerd. In het zuidelijke gedeelte van het land (Sønderjylland) soms ook in het Duits.