Duitsland

Handelsinformatie Duitsland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Duitsland en over de Duitse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic Handel Nederland - Duitsland 2014

Handelscijfers Nederland - Duitsland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Duitsland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Duitse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Duitsland

Duitsland is het grootste land binnen de EU. Het land is niet alleen een belangrijke afzetmarkt voor consumptiegoederen maar ook interessant vanwege de industrie.

Voor Nederland is Duitsland verreweg de belangrijkste handelspartner, vooral vanwege de export. De deelstaat Noordrijn-Westfalen en het zuiden van Duitsland (vanwege de industrie en de welvaart) zijn belangrijk voor Nederland.

Consumenten

De Duitse consument is conservatiever en terughoudender dan de Nederlandse. De Duitse consument heeft een sterk prijsbewustzijn, daarnaast zoekt hij altijd naar de beste kwaliteit. De laatste jaren stijgt de consumptie in Duitsland. Dit komt mede door een stabiele arbeidsmarkt.

Het welvaartsniveau verschilt sterk per deelstaat. Vooral in het oosten van het land loopt de arbeidsproductiviteit en de welvaart achter bij die in het westen. De meest welvarende deelstaten liggen allemaal in het zuiden: Hessen, Baden-Württemberg en Beieren. Qua stad is het in het noorden gelegen Hamburg met het hoogste bruto binnenlands product (bbp) per capita de absolute koploper. Bekijk het bbp van de grootste Duitse steden.

Noordrijn-Westfalen is interessant voor Nederlandse ondernemers die de Duitse markt willen betreden. De deelstaat ligt net over de grens en biedt met ongeveer 17 miljoen inwoners een afzetmarkt die net zo groot is als Nederland.  

Detailhandel

Met meer dan 300.000 bedrijven is de detailhandel de op twee na belangrijkste sector binnen de Duitse economie. Duitsland is het land van de grote discounters, niet alleen voor voedingsmiddelen maar bijvoorbeeld ook voor consumentenelektronica en doe-het-zelf producten. De meeste spelers zijn ook in Nederland bekend (Aldi, LIDL, MediaMarkt, Saturn, Hornbach, Bauhaus).

Daarnaast is er een groot aanbod voor de consument die bewuste keuzes wil maken. Denk hierbij aan biologische levensmiddelen en hoogwaardige lifestyleproducten, met aanbieders als Manufactum.

Op de website van de brancheorganisatie voor de detailhandel HDE vindt u meer informatie over de Duitse detailhandel.

E-commerce

E-commerce is belangrijk in Duitsland. De laatste jaren stijgt de online-handel veel meer dan de traditionele winkelverkoop. De websites Amazon.de en Ebay.de zijn naast Google en Youtube de meest bezochte websites in Duitsland.

Brancheorganisatie HDE publiceert actuele informatie over E-commerce in haar jaarlijkse Online-Monitor.

Business 2 business

Voor nagenoeg alle Nederlandse topsectoren is Duitsland een toonaangevende markt. Tot de belangrijkste industrieën behoren de automobielindustrie, machinebouw en de elektrotechnische industrie. Trends zijn de digitalisering van de industrie (Industrie 4.0) en de verduurzaming van de energiesector.

 

 

 

 

 

Do's en Dont's in Duitsland

Wilt u zakendoen in Duitsland? Zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de Duitse zakelijke etiquette en van de Duitze zakelijke gebruiken.

De zakencultuur in Duitsland is formeler dan in Nederland. Etiquette is belangrijk en tutoyeren uit den boze.

Wel zijn de omgangsvormen in sectoren waar veel jongeren werken losser, bijvoorbeeld in de ICT of creatieve industrie. De Duitse zakencultuur is ook meer gejuridiseerd dan in Nederland. Duitsers willen afspraken eerder schriftelijk en bindend vastleggen. Ze houden vast aan wat is afgesproken. Tegelijkertijd wordt een conflict minder snel in der minne geschikt. Ook neemt de Duitse zakenman eerder een advocaat in de arm.

Voertaal Duits

De voertaal is Duits, vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Als u Duits spreekt, wordt dat zeer op prijs gesteld. Duitsers zijn perfectionistisch en daardoor nog wel eens terughoudend om Engels te spreken. Bij schriftelijk Duits worden taalfouten niet getolereerd. Correspondentie moet in vlekkeloos Duits zijn opgesteld. Laat dit dan ook bij voorkeur aan erkende professionals over.

Kwaliteit en referenties

Duitsers zijn gespitst op kwaliteit en referenties. Er bestaat veel interesse voor  producteigenschappen en details. Bereid u goed voor op gesprekken. Mooie referenties zijn voor een Duitser een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Hetzelfde geldt voor keurmerken en andere kwaliteitskenmerken.

Video: tips en trends zakendoen Duitsland

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een video (YouTube) gemaakt waarin Nederlandse handelsexperts en ondernemers tips en trends uitwisselen over zakendoen in Duitsland.

Video Zaken doen in Duitsland

 

Innovatie Attaché Netwerk Duitsland

Wetenschap en techniek genieten een hoog aanzien in Duitsland, zowel bij het algemene publiek als bij beleidsmakers en ondernemers.

De overheid besteedt veel aandacht en geld aan wetenschap en innovatie. De hoogtechnologische industrie, met als belangrijkste sectoren automotive, machinebouw en elektrotechniek, draagt in belangrijke mate bij aan de innovatiekracht van Duitsland.

De vestiging van het IA-netwerk in Berlijn volgt de technologische ontwikkelingen in Duitsland.

Publicaties

Contact

In het Berlijnse IA-kantoor werken Eelco van der Eijk en Joop Gilijamse, met Kristin Freyer als office manager en assistent innovatie.

Eelco van der Eijk

T +49 30 20956230
E Eelco-vander.Eijk@minbuza.nl

Joop Gilijamse
Kristin Freyer
T +49 30 20956230

Innovatie Attaché Netwerk
Klosterstrasse 50
D-10179 Berlin
Deutschland
T +49 30 2095 6230
F +49 30 2095 6471
E bln-ia@minbuza.nl