Estland

Handelsinformatie Estland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Estland en over de Estse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Estland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Estland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Estland, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Estse im- en export, economische ontwikkelingen en Estse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Estland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Estse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Estland

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder enkele gedragsregels die bij de Estse zakencultuur horen.

Communicatiestijl

 • De communicatiestijl van Esten kan koud en onvriendelijk overkomen maar dat is niet zo bedoeld. Zodra u uw zakenpartner beter kent, ontstaat er een lossere en informelere sfeer.
 • Na jaren Russische overheersing zijn Esten soms wat nationalistisch. Hou daar rekening mee.
 • Esten spreken vaak op zachte toon en communiceren liever niet op een directe manier. Zij willen hiermee voorkomen dat ze u kwetsen in lastige situaties, bijvoorbeeld bij het afwijzen van uw zakenvoorstel.
 • Esten houden er niet van als u hen aanspreekt met luide stem of als u hen onderbreekt.
 • Een goede reputatie is belangrijk in Estland. Wees voorzichtig voordat u publiekelijk iemand bekritiseert.

­Begroetingen

 • Begroetingen zijn formeel en gereserveerd. Geef een stevige handdruk en maak direct oogcontact.
 • U spreekt uw zakenpartner pas bij de voornaam aan na zijn toestemming.
 • Bij een ontmoeting met een vrouw steekt zij als eerste de hand uit.­

Vergadercultuur

 • Vergaderingen beginnen meestal met een welkomstspeech van de oudste gastheer. De oudste persoon van het bezoekende team dient daarna dan een tegentoespraak te houden.
 • Vergaderingen worden vaak voortgezet tijdens een lunch of diner. De sfeer is dan minder formeel. Dit is een goed moment om elkaar beter te leren kennen.
 • Het topmanagement neemt de besluiten binnen een bedrijf. Een zakenvoorstel moet daar dan ook terecht komen. Dat is soms een hele uitdaging.
 • Oudere zakenmensen spreken meestal alleen de Estlandse of Russische taal. Het kan handig zijn om een tolk te regelen.

Visitekaartjes

Visitekaartjes worden uitgewisseld zonder formaliteiten. Een kaartje in de Estlandse taal wordt als een aardige geste gezien.