Finland

Handelsinformatie Finland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Finland en over de Finse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Finland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Finland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Finland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Finse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Finland

Finland telt bijna vijf miljoen consumenten. Het is een hoog ontwikkelde consumentenmarkt, die zich als kenniseconomie sterk richt op innovatie.

Het land is lid van de Europese Unie en van de eurozone. Finland staat bekend als een land met een stabiele economie en een goed onderwijssysteem.

Finse bedrijven en consumenten lopen voorop in het gebruiken van nieuwe technologieën. Belangrijke technologische bedrijven hebben een vestiging in Finland. Het land staat al jaren bovenin in de lijst Transparency International van de minst corrupte landen.

Detailhandel

Alle grote retailers in Finland zijn overgegaan op een meersporenafzetkanaal. Dit om niet de boot te missen van de booming internetretailing. Daarbij hebben ze te maken met buitenlandse concurrenten. Finse consumenten zien namelijk geen barrière in het plaatsen van orders op buitenlandse sites. Toch doen hypermarkten het goed in Finland. Vooral op het gebied van voedingsmiddelen. In die sector is de internetpenetratie nog laag.

Do's en Dont's in Finland

Nederlanders en Finnen spreken over het algemeen snel 'dezelfde taal'. Toch zijn er cultureel en sociaal bepaalde verschillen waar u in de omgang rekening mee moet houden.

Hieronder vindt u een aantal praktische tips bij het zakendoen.

De Finnen

Finnen zijn over het algemeen erg vriendelijk en bescheiden. Maar ze zijn ook gereserveerd en minder spraakzaam dan bijvoorbeeld de Zweden of Denen. In Finland heeft iedereen dezelfde rechten. Democratie en gelijkheid staan hoog in het vaandel; hiërarchie is minimaal. Finnen werken hard, maar weten een goede balans te vinden tussen werk en privé.

Communicatie

 • De communicatiestijl van de Finnen vindt zijn basis in stilte, luisteren, bescheidenheid en feitelijkheid.
 • Finnen gebruiken weinig lichaamstaal. Sterker nog, te veel lichaamsbewegingen duiden volgens hen op onrust en onzekerheid.
 • Zij geloven heilig in op feiten gebaseerde mededelingen. Ze zijn direct en gebruiken geen verzachtende woorden als ‘wellicht’ en ‘misschien’.
 • Begroetingen gaan gepaard met een handdruk; zowel bij het begin als het eind van een bespreking of ontmoeting.

Zakelijke afspraken

 • Finnen zijn stipt en gaan ervan uit dat een bespreking precies op het aangekondigde tijdstip begint. Stiptheid geldt ook voor levertijden. Annuleringen of wijzigingen in het tijdschema moet u onmiddellijk doorgeven. Ook bij privéafspraken zijn Finnen stipt en komen altijd op tijd.
 • Zij geven de voorkeur aan een zakelijk gesprek en bereiden hun gesprekken goed voor. Zij hebben geen behoefte aan 'smalltalk' of persoonlijke gesprekken, maar willen snel ter zake komen.
 • Stuur na het gesprek eventueel een mail met een samenvatting van wat besproken is. Finnen hechten veel belang aan mondelinge afspraken en verwachten dat men zich daaraan houdt.
 • Over het algemeen nemen zij snel beslissingen en gaan direct tot actie over. Dit geldt vooral voor zakelijke partners. Voor Finse overheden geldt het niet.

Uitnodigingen

 • Bij een diner is het aan te raden te wachten tot de gastheer u een plaats aanbiedt. Begin ook niet met de maaltijd (evenmin met het aperitief) voor de gastheer is begonnen.
 • Finnen zijn over het algemeen erg gastvrij. Het is mogelijk dat uw Finse relatie u bij hem thuis of in zijn weekendhuis uitnodigt. Dat gebeurt meestal nadat u elkaar beter heeft leren kennen. Bij een eerste bezoek is het gebruikelijk bloemen voor de gastvrouw mee te nemen.
 • Tijdens businessaangelegenheden drinkt men meestal water, soms ook een glas bier of wijn. 

Taal

De landstalen zijn Fins en Zweeds. Bij zakelijke contacten is Engels over het algemeen de voertaal.