Frankrijk

Handelsinformatie Frankrijk

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Frankrijk en over de Franse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel Frankrijk met Nederland

Handelscijfers Nederland - Frankrijk

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Frankrijk in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Franse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Frankrijk

Frankrijk is met 67 miljoen inwoners (januari 2017) een van de grootste Europese afzetmarkten.

Consumentenmarkt

De Franse economie kampt al jaren met een hoge werkloosheid, met als gevolg dat de consumentenbestedingen onder druk staan. In 2016 lag de werkloosheid rond de 10%. Toch is sinds 2015 een stijging van de handel merkbaar, met name de detailhandel. Bovendien stijgt de koopkracht van het besteedbare inkomen.

E-commerce

De E-commerce-markt in Frankrijk is groot en groeit sterk. 9 van de 10 Fransen gebruiken internet minstens een maal per dag. Met 35,5 miljoen e-shoppers is Frankrijk de 5e e-commerce-markt ter wereld. Jaarlijks komen daar zo’n 850.000 nieuwe e-shoppers bij. In 2015 zijn 835 miljoen transacties uitgevoerd met een omzet van € 64,9 miljard. De m-commerce zit ook in de lift: in 2015 ging 25% van de verkoop via de mobiele telefoon.

Websites over e-commerce in Frankrijk

Bekijk informatie over e-commerce in Frankrijk op de website Ecommerce Europe. Op de website van sectororganisatie Fevad vindt u actuele Franstalige rapporten over e-commerce in Frankrijk.

Do's en Dont's in Frankrijk

Het imago van de Nederlandse zakenman in Frankrijk is redelijk tot goed te noemen. Men ziet hem als betrouwbaar, punctueel, deskundig en (te) recht op zijn doel afgaand.

Fransen vinden ook dat Nederlanders zich minder gemakkelijk kunnen verplaatsen in de Franse handelspartner: hun gedachtegang, levensstijl en gewoonten.

Hiërarchie

Franse bedrijven hebben vaak een strakkere hiërarchische structuur dan Nederlandse. Fransen vinden het prettig om een organogram van het bedrijf te krijgen tijdens een ontmoeting. Zo is hen snel duidelijk wie beslissingsbevoegdheid heeft. Informeer ook welke positie uw gesprekspartner binnen de organisatie heeft. Dat is zeker niet ongepast en u voorkomt daarmee dat onderhandelingen langer duren dan nodig.

Franse taal

De jongere generaties spreken steeds meer Engels. Toch is het nog steeds absoluut een pre om het Frans te beheersen. Dit geldt vooral voor sectoren waarvoor een grote binnenlandse markt bestaat. In sterk internationale of moderne sectoren als ICT, spreekt men meer Engels.

Zakelijke lunch

De zakelijke lunch neemt in het Franse bedrijfsleven een belangrijke plaats in. Gesprekken gaan dan niet in de eerste plaats over zaken, maar over onderwerpen als gezin en cultuur. Het is een goede gewoonte om daags na een bezoek schriftelijk te bedanken voor de ontvangst.

Innovatie Attaché Netwerk Frankrijk

Frankrijk heeft een lange wetenschappelijke en industriële geschiedenis. Het is toonaangevend op gebieden als wiskunde, scheikunde, natuurkunde, lucht-en ruimtevaart, voeding en gezondheid, kernenergie, ICT, nano- en electrotechnologie en biotechnologie.

De Franse economie is de tweede in Europa en beschikt over een goed ontwikkelde industrie in verschillende regio’s. Het IA-netwerk Parijs volgt de technologische ontwikkelingen en het innovatiebeleid in Frankrijk en focust daarbij vooral op life sciences, duurzame energie, nanotechnologie, ict en de automotive industrie.

Publicaties

Contact

Eric van Kooij en Joannette Polo werken als Innovatie Attachés bij het IA-netwerk in Parijs. Zij worden daarbij ondersteund door Pieternel van Oers.

Ambassade du Royaume des Pays-Bas
Service pour la Science et la Technologie
7 rue Eblé
F-75007 Paris
Frankrijk
T + 33 1 40 62 33 33
F + 33 1 40 62 34 56
info@hollandinnovation.fr
Blog
Twitter @ericvankooij