Ghana

Handelsinformatie Ghana

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Ghana en over de Ghanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Ghana

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Ghana in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Ghana-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Ghanese im- en export, economische ontwikkelingen en Ghanese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Ghana.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ghanese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Ghana

Wilt u zakendoen in Ghana? Lees dan de onderstaande tips.

  • Besteed veel tijd aan persoonlijk contact. Dit is onmisbaar bij het zakendoen en is soms belangrijker dan de prijs. Een lokale handelsagent kan persoonlijke relaties onderhouden met uw klanten en andere betrokken partijen.
  • Toon geen frustratie als bij een afspraak de persoon te laat komt of helemaal niet komt opdagen. Dit hoort bij de Ghanese zakencultuur. Een ontspannen houding is het algemene gedragspatroon.
  • Gebruik geen steekpenningen. Verwar steekpenningen niet met een traditioneel geschenk. Een dergelijk geschenk, ook wel ‘dash’ genoemd, wordt openlijk geaccepteerd.
  • Zorg er voor dat uw houding respect uitstraalt. Met over elkaar geslagen benen zitten bij de eerste kennismaking, bijvoorbeeld, wordt niet gewaardeerd.
  • Vrouwen moeten hun knieën bedekken als zij zitten.
  • Gebruik uw rechterhand in het contact met anderen.
  • Praat eerst over gewone, alledaagse dingen voordat u overgaat tot het zakendoen.
  • Stel u behoudend op totdat u uw zakenpartner beter kent. Kent u de betrokken persoon al? Dan kunt u informeren naar het wel en wee van familieleden.
  • Een tropenpak is voor bezoeken aan overheidsinstellingen en voor formele zakelijke afspraken het meest geschikt. In de zakelijke omgang worden broek met overhemd en ook een safaripak geaccepteerd. Een das is bij broek met overhemd niet persé nodig.