Griekenland

Handelsinformatie Griekenland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Griekenland en over de Griekse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Griekenland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Griekenland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Griekse economie

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Griekenland

Wilt u zakendoen in Griekenland? Hieronder volgen een aantal belangrijke tips en aandachtspunten.

Etiquette

 • Bij de eerste zakelijke ontmoeting schudt men elkaar de hand. Bij een meer persoonlijke relatie volgen er na het handenschudden 2 kussen op de wang. Omhelzen is gebruikelijk bij een langere persoonlijke relatie, waar wederzijds respect is gegroeid.
 • Introductie vindt plaats met voornaam, achternaam en functie/rol. Bij zeer formele gelegenheden (of tussen ouderen en jongeren) gebruikt men Kyrie (meneer) of Kiria (mevrouw) tijdens de introductie. Tutoyeren en het gebruik van voornamen gebeurt vooral door mensen die elkaar kennen, van dezelfde leeftijd zijn of dezelfde professionele of financiële status hebben.
 • Toon respect voor ouderen. Groet hen als eerste, laat hen voorgaan en als eerste bestellen.
 • Koffieafspraken (ochtend of namiddag) of lunchafspraken zijn zeer geschikt om zaken te bespreken. Een eetafspraak in de avond is voor de Griek een sociaal evenement. Over zaken wordt dan meestal niet gesproken.
 • Meestal bevestigen Grieken de afspraak in de 24 uur ervoor, telefonisch of met sms. Grieken zijn niet erg stipt maar ze verwachten wel stiptheid van de bezoeker. Houd in Athene altijd rekening met vertraging in het verkeer.
 • Grieken zijn gastvrij voor buitenlandse bezoekers. Een uitnodiging voor een lunch of diner bij hen thuis kunt u gerust aannemen. Neem dan een kwaliteitsgeschenk mee. Toon interesse in de aanwezige familieleden.
 • Grieken geven niet vaak relatiegeschenken aan zakelijke partners. Dit gebeurt soms wel als er eenmaal een relatie is. Geef geen zeer dure of zeer goedkope geschenken, of geschenken met het bedrijfslogo.
 • Grieken stellen aan zakenrelaties vaak een aantal persoonlijke vragen, over opleiding, werkervaring, familie en netwerk. Zij doen dit om een indruk te krijgen. Het is niet de bedoeling dat u te diep uitweidt. U kunt aan uw gesprekspartner dezelfde soort vragen stellen.
 • Grieken zijn in het algemeen heel trots op hun land. Toch kunnen ze er ook heel kritisch over zijn. Praat deze kritiek niet na en maak ook geen belerende opmerkingen. Luister of stel vragen over de politiek-economische situatie of over de geschiedenis.
 • Vermijd gesprekken over politieke conflicten met buurlanden, zoals het dispuut met Turkije over Cyprus.

Communicatie

 • Grieken spreken over het algemeen Engels. Afhankelijk van achtergrond, opleiding en werkervaring spreekt men een 3e taal (Duits, Frans, Italiaans, Turks of Russisch).
 • Persoonlijke contacten zijn erg belangrijk in Griekenland, zeker voor organisaties van dezelfde grootte. Het uitgebreide familienetwerk en daarmee zakelijke partners domineren de sleutelsectoren van de economie.
 • Grieken houden van discussies. Een verhitte discussie is een teken van interesse. Het is een slecht teken als Grieken stil blijven of niet uitweiden over hun mening.
 • Grieken kunnen tijdens discussies heel standvastig zijn. Ze veranderen niet snel van mening. Probeer ze dan ook niet te overtuigen met argumenten die tegengesteld aan die van hun zijn.
 • Bij het verdedigen van ideeën en standpunten, kunnen Grieken op onverwachte momenten soms erg expressief zijn. Wees dan bedachtzaam en neem niet alles te letterlijk of persoonlijk.
 • Besluitvorming verloopt traag. U moet af en toe contact opnemen met uw zakenpartner zodat deze niet de afspraken vergeet.

Onderhandelingstips

 • De Griekse zakelijke cultuur kent een hiërarchische structuur. Zorg ervoor dat u met de juiste persoon binnen het bedrijf spreekt. Als u met een hooggeplaatst persoon aan tafel zit, kunt u het best met een delegatie van vergelijkbaar gewicht komen.
 • Bij familiebedrijven nemen de oudste leden de beslissingen. De jongere generaties hebben minder in te brengen ondanks hun betere talenkennis, expertise en vaardigheden. Zorg dat directe samenwerking met de jongere generatie altijd de zegen heeft van oudere leden.
 • Grieken zijn wat tijd betreft redelijk flexibel. Zorg dan ook voor een vergaderagenda met de te bespreken onderwerpen. Of spreek een tijdslimiet af.
 • Distributie bevindt zich hoofdzakelijk in handen van lokale ketens. De berggebieden en eilanden zorgen voor logistieke moeilijkheden, vooral voor het wegennet. De rol van importeur-distributeur is daarom cruciaal.
 • Waar het gaat om afspraken en contracten, neigen de Grieken naar generalisaties. Maak de aspecten waarop u de overeenkomsten baseert, zo specifiek mogelijk.
 • Bij onderhandelingen is de prijs de hoofdzaak. Grieken hebben geen moeite met afdingen en met vragen om kortingen. Zorg voor een flexibel eerste bod.
 • Grieken hebben geen vertrouwen in lange en complexe documenten. Zorg dus voor eenvoudig geformuleerde afspraken en contracten, met duidelijk omschreven rechten en plichten voor beide partijen.
 • Neem deel aan conferenties of beurzen, wanneer u nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden wilt aftasten. Die beurzen en conferenties zorgen voor face-to-face-contacten.