Hongarije

Handelsinformatie Hongarije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Hongarije en over de Hongaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Hongarije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Hongarije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Hongaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Hongarije

Informatie over verschillende marktsegmenten in Hongarije: consumenten, industrie, B2B, B2C en franchise.

Consumentenmarkt en bestedingspatroon

De inkomens stijgen geleidelijk. Hierdoor kunnen de Hongaren meer besteden. Zij kiezen voor hoogwaardige producten en voedingsmiddelen. In vergelijking met andere Europese landen zijn de Hongaarse inkomens relatief gelijk verdeeld. Maar er zijn regionale verschillen. Zo ligt in de stad Boedapest het gemiddelde inkomen ongeveer 50% hoger dan op het platteland.

De consumentenuitgaven zijn laag naar westerse maatstaven. Het meest uitgaven gaan naar voeding en alcoholische dranken, woonlasten en transportmiddelen. De consument besteedt ook steeds meer aan vervoer en kleding, huishoudelijke apparatuur en recreatie. Ook uitgaven voor ICT zullen verder stijgen, omdat het aantal telefoons en internetaansluitingen nog zal toenemen.

De vergrijzing zal van invloed zijn op het bestedingspatroon. Hierdoor zal de vraag naar gezondheidsproducten stijgen. Het bestedingnspatroon van 65-plussers gaat uit naar basisbenodigdheden en niet zo zeer aan luxeproducten.

Industriële markt

De Hongaarse markt is relatief klein en verzadigd. Dit betekent niet dat kansen ontbreken. De overheid investeert in een aantal sectoren zoals:

 • Automotive
 • Biotechnologie
 • Elektronica
 • ICT
 • R&D

Business-to-business (B2B)

Electronic Data Interchange (EDI) is de meest voorkomende vorm van e-commerce in B2B. Denk hierbij aan bijvoorbeeld orderverwerking. Niet alleen het aantal producten, maar ook het aantal elektronische marktplaatsen stijgt jaarlijks. De grootste elektronische marktplaats voor B2B-transacties is T-Online Marketline. Marketline verzorgt online procurement, tenderdienstverlening, EDI en veilingen.

Het aantal e-marktplaatsen gericht op sector neemt in rap tempo toe.

Business-to-consumer (B2C)

Het aantal bedrijven dat online B2C-producten verkoopt, stijgt flink door de toename van internetgebruik. De markt is sterk geconcentreerd. De meeste internetgoederen en -diensten worden aangeboden door de grootste online-aanbieders. Populair zijn boeken, cd’s, dvd’s en film- en theatertickets. Steeds vaker worden computer software en hardware, kantoorbenodigdheden en voedingsmiddelen online aangeboden.

Franchising

Er zijn veel franchiseformules in Hongarije. Deze franchising is nog steeds groeiende. De helft van de franchiseformules heeft een buitenlandse eigenaar. Een groeiende middenklasse biedt kansen in franchising. Gebrek aan eigen kapitaal en andere financieringsmogelijkheden zorgen voor problemen bij franchisenemers. De kans van slagen wordt groter door het geven van financiering en lage franchisetarieven. Sinds een aantal jaren is er een overheidssubsidie voor het opzetten van een franchiseformule.

Wilt u meer weten over franchsing? Kijk dan op de website: Hungarian Franchise Association.
 

Do's en Dont's in Hongarije

Onderstaand vindt u een aantal praktische tips bij het zakendoen.

Hongaren zijn formeel, hiërarchie is belangrijk. Ze hebben een indirecte maar expressieve manier van communiceren. Zorg dat u altijd visitekaartjes bij u heeft. In een groep is het gebruikelijk om aan alle aanwezigen een visitekaartje uit te delen.

In Hongarije noemt men eerst de familienaam en dan de voornaam; bij contacten met buitenlanders komen de namen (ook op visitekaartjes) vaak in de volgorde die bij ons gebruikelijk is. Vrouwen nemen meestal de naam van de echtgenoot aan, met de toevoeging '-ne' (mevrouw). Zo is Nagy Janosne bijvoorbeeld de vrouw van Nagy Janos, voor ons Janos Nagy.

Zakenrelaties

Hongaren ontwikkelen graag een persoonlijke relatie met hun zakenpartners. Investeer daarom in het opbouwen dergelijke relaties. Dit versoepelt de samenwerking en vergroot het wederzijds vertrouwen. Tijdens zakelijke gesprekken wordt meestal Engels gesproken. Het Duits wordt als tweede handelstaal gezien. De oudere generatie spreekt voornamelijk Duits.

In het begin zal niet altijd duidelijk zijn wie de hoogst geplaatste is. Vooral omdat de (oudere) directeur vaak geen Engels of Duits spreekt. Hij neemt niet actief deel aan het gesprek. Het is daarom belangrijk om oogcontact te houden met de oudste Hongaarse onderhandelingspartner in het gezelschap en minder met de tolk of juniormedewerker die de buitenlandse taal spreekt.

Bedrijfscultuur 

 • Vrouwen zijn gelijkwaardige zakenpartners.
 • Wees punctueel.
 • Zakelijke besprekingen hebben een formeel karakter. Kleed u netjes.
 • Hongaarse bedrijven zijn veelal hiërarchisch gestructureerd. Belangrijke beslissingen worden op hoog niveau genomen. Aan Hongaarse zijde zijn vaak verschillende personen aanwezig.
 • Vertrouwen speelt een belangrijke rol in de Hongaarse zakencultuur.
 • De meeste Hongaarse zakenpartners stellen de persoonlijke relatie centraal. Contact via e-mail of een mailing is meestal niet voldoende.
 • Zakendoen en het sociale leven zijn in Hongarije met elkaar verweven. Het is gebruikelijk zakengesprekken met een alcoholische dronk af te ronden. Ook gebruikt men regelmatig een warme lunch of diner na afloop van de onderhandelingen. Een maaltijd is een sociale aangelegenheid waarbij het ongebruikelijk is om zaken te bespreken.

Relatiegeschenken

Vaak worden er kleine relatiegeschenken gegeven. Het wordt op prijs gesteld als u dit beantwoordt met een uitnodiging voor een etentje en/of een relatiegeschenk. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een fles goede drank (geen wijn) of promotieartikelen met het bedrijfslogo.