Hongkong

Handelsinformatie Hongkong

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Hongkong en over de Hongkongse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Hongkong

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Hongkong in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Hongkong  (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Hongkongse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Hongkong

Succesvol zakendoen in Hongkong gaat gepaard met een goede voorbereiding en een investering in de zakelijke relatie. Het is hierbij belangrijk met een aantal culturele en sociale verschillen rekening te houden.

Lees onderstaande praktische tips.

Onderhandelen

Bij onderhandelingen moet u erop letten dat eventueel gezichtsverlies voor de gesprekspartner wordt voorkomen. Boosheid en kritiek in het openbaar moeten dan ook worden vermeden. Een manier ter voorkoming van gezichtsverlies kan het bieden van alternatieven in de onderhandeling zijn.

Afspraken, ook mondelinge, worden in het algemeen goed nagekomen. Om misverstanden te voorkomen, is het niettemin aan te bevelen de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Zakelijke contacten

Goede persoonlijke relaties zijn uitermate belangrijk. Tijdens zakengesprekken wordt voornamelijk thee aangeboden. Accepteer dit aanbod altijd. Wees er alert op dat de gastheer/vrouw de thee als eerste drinkt; als deze de thee een lange tijd onaangeroerd laat staan, is dit veelal het signaal dat de afspraak wordt beëindigd. Eten (bij het zakendoen vooral de lunch) is een belangrijk onderdeel van de Chinese cultuur.

Afspraken met bedrijven kunnen in principe rechtstreeks worden gemaakt. Het is niet nodig om, zoals in sommige andere Aziatische landen, vooraf geïntroduceerd te worden. Toch kan een introductie, bijvoorbeeld van de zijde van het Nederlandse consulaat-generaal in Hongkong, een voordeel zijn. Dit geldt vooral bij contacten met de overheid.

Een blijk van respect is het stipt op tijd komen bij een afspraak. Houdt u daarom rekening met het altijd drukke verkeer in de regio. Als u onverhoopt toch verlaat bent, is het gewenst de gesprekspartner daarvan tijdig in kennis te stellen en/of uitgebreid excuses te maken. Contacten verlopen over het algemeen vrij formeel, vooral het eerste contact.

De Hongkongse zakenman/vrouw is meestal bekend met de westerse zakencultuur. Zakelijke kleding wordt zeer op prijs gesteld.

Na het gebruikelijke handen schudden ter begroeting worden meteen tweetalige (Engels/Chinees) visitekaartjes uitgewisseld. Deze worden met twee handen aangeboden en worden met belangstelling en respect bestudeerd. De eerste naam op het visitekaartje geeft de achternaam aan van de gesprekspartner.

Het is in Hongkong, in tegenstelling tot vele andere Aziatische landen, gebruikelijk om snel ter zake te komen (time is money). Dure relatiegeschenken zijn niet gebruikelijk. Ook het zakendoen met de overheid is doorgaans 'straight forward'. Hongkong is de facto corruptievrij.

Communicatie

Beleefdheid is uiterst belangrijk. Het woord 'ja' hoeft lang niet altijd te betekenen dat men het ergens mee eens is. Men probeert namelijk altijd te vermijden om 'nee' te zeggen, omdat dit als onbeleefd wordt beschouwd.

Taal

Hongkong-Chinezen, vooral afkomstig uit de zuidelijke kustprovincies van het vasteland, hebben Kantonees als voertaal. Er wordt ook Engels gesproken.

Exportregels Hongkong

Gaat u goederen exporteren naar Hongkong? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Hongkong kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Hongkong.

Producteisen

Hongkong hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.