Ierland

Handelsinformatie Ierland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Ierland en over de Ierse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Ierland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Ierland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ierse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Ierland

Wilt u zakendoen in Ierland, dan is kennis van de markt onmisbaar. Aan de hand daarvan bekijkt u of er een (afzet)markt aanwezig is.

Sterke en zwakke punten

De sterke punten van de Ierse markt zijn:

 • gunstige belastingtarieven voor ondernemingen (laagste van Europa);
 • sterk economisch herstel sinds de crisis in 2008;
 • internationaal concurrerende economie.

De zwakke punten van de Ierse markt zijn:

 • een beperkte nationale markt;
 • hoog werkloosheidscijfer;
 • doorlopende emigratie van vaardig en hoog opgeleide jonge arbeidskrachten;
 • toenemende loonkosten.

Consumentenmarkt en -gedrag

Voor de Ierse consument is over het algemeen de kwaliteit een zwaarwegende factor in de oriëntatie- en beslissingsfase. Die weegt zwaarder dan de prijs en service. Toch geldt dit niet voor iedere leeftijdscategorie:

 • Jonge Ieren komen meer op het merk en de bekendheid van het product af.
 • Ierse consumenten tot 40 jaar letten meer op het merk en de kwaliteit.
 • Consumenten ouder dan 40 jaar letten specifiek op de kwaliteit. Dit geldt vooral bij de aankoop van kleding.

Infrastructuur

Ondanks dat zowel het onderhoud van de bestaande infrastructuur als de aanleg van nieuwe op een laag pitje kwam te staan als gevolg van de wereldwijde financiële crisis, heeft Ierland een ontwikkelde infrastructuur. Snelwegen verbinden de hoofdstad Dublin met andere steden en ze zijn goed onderhouden. De kwaliteit van de overige wegen, vooral de secundaire en regionale wegen, is minder goed.

Het spoorwegennet is goed onderhouden, maar sommige projecten zoals het DART Undergroundproject zijn uitgesteld. Ierland heeft 4 internationale vliegvelden met dagelijkse vluchten naar Europese en intercontinentale bestemmingen. De kwaliteit van de zeehavens (bijvoorbeeld Dublin Port en Port of Cork) is ook goed.

Do's en Dont's in Ierland

Ieren schudden elkaar stevig de hand bij een eerste ontmoeting en ze stellen oogcontact op prijs. Wat ze nog meer op prijs stellen leest u hieronder.

Beleefdheidsvormen

 • Ieren spreken elkaar al snel aan met de voornaam. Termen als 'sir' of 'madam' gebruiken ze zelden.
 • Bij een vergadering is het gebruikelijk om iedere aanwezige de hand te schudden, zowel bij het begin als het eind van de vergadering.

Communicatiestijl

 • Bereid u voor op discussies. Ieren houden van discussiëren. Tijdens een vergadering komen alle aspecten van de deal op tafel.
 • Laat geen stilte vallen tijdens een vergadering. Dat vinden Ieren onbeleefd.
 • Opschepperij en grootspraak zijn niet aan Ieren besteed. Een bescheiden houding en het tonen van uw professionele kunnen werkt beter.
 • Neem de tijd. Ieren sluiten liever niet gehaast een deal.
 • Hou er rekening mee dat bij een zakentransactie Ierse connecties een streepje voor hebben.
 • Observeer de non-verbale communicatie wanneer u een zakenvoorstel doet. In Ierland is beleefdheid belangrijker dan iemand de waarheid vertellen. Als Ieren stilvallen in plaats van instemmen, betekent dit meestal dat de deal niet doorgaat.
 • Ieren verbloemen hun indirecte afwijzingen vaak met humor.

Kleding

Tijdens vergaderingen kleedt u zich formeel.

Zakentijden

Zaken doet u doordeweeks tussen 9.00 en 17.30 uur. De lunchtijd is meestal tussen 13.00 en 14.00 uur.

Visitekaartjes

U geeft uw visitekaartje af na de eerste introductie. Dat kan zonder formeel ritueel. Veel Ierse zakenmensen hebben zelf geen visitekaartje.