IJsland

Handelsinformatie IJsland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en IJsland en over de IJslandse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - IJsland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met IJsland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

IJslandse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in IJsland

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder enkele tips wanneer u zaken doet in IJsland.

Afspraken en begroeting

  • Kom iedere afspraak stipt na.
  • Geef bij aankomst en vertrek een stevige handdruk.
  • U mag uw IJslandse zakenpartner aanspreken bij de voornaam.
  • Draag formele kleding tijdens zakenbijeenkomsten. IJslanders stellen dat op prijs.

Communicatiestijl

  • IJslanders komen snel ‘to the point’. Zorg daarom voor concrete en nauwkeurige presentaties.
  • IJslanders waarderen eerlijkheid. Een belofte niet nakomen geldt als zwaar minpunt.

Taal

IJslanders communiceren prima in het Engels, zeker in de zakenwereld. Engels promotiemateriaal kan meestal geen kwaad.

Visitekaartjes

Visitekaartjes zijn een normaal, veel gebruikt verschijnsel in IJsland.

Exportregels IJsland

Gaat u goederen exporteren naar IJsland? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar IJsland kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in IJsland.