India

Handelsinformatie India

Voor informatie over de handel tussen Nederland en India en over de Indiase economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - India

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met India in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Indiase economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken India

India heeft een populatie van 1,3 miljard mensen, en dat maakt de potentiële afzetmarkt gigantisch. De afgelopen jaren groeide de Indiase economie jaarlijks met gemiddeld 6,4%. Naar verwachting zal de groei over 2016-2017 oplopen tot 7,8%. Daarnaast neemt de welvaart en grootte van de middenklasse in India sterk toe.

Gevolg is dat de Indiase consument meer geld uitgeeft; vooral aan consumptiegoederen, transport, communicatie en gezondheidszorg. Op dit moment heeft India een middenklasse van 250 miljoen mensen. In 2025 zal dat sterk zijn toegenomen tot 583 miljoen. Deze groeiende middenklasse biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven

De Indiase markt biedt het Nederlandse bedrijfsleven dus veel kansen, maar ook grote uitdagingen. De markt kenmerkt zich namelijk door bureaucratie en er bestaan grote regionale en culturele verschillen. Hou rekening met lokale omstandigheden wanneer u uw product op de Indiase markt brengt. Marktspecifieke productaanpassingen kunnen het verschil maken tussen falen en succesvol zijn in India.

Bij het betreden van deze markt is het hebben van geduld belangrijk. We zien dat de meest succesvolle bedrijven op deze markt een langetermijnstrategie hanteren. Het is zeker niet een markt voor de snelle winsten. Maar eentje waar tijd en energie, in combinatie met aanpassingsvermogen, tot mooie resultaten kunnen leiden. Een markt benaderen in India is dus niet direct eenvoudig, maar wel kansrijk.

Lees hoe verschillende ondernemers succesvol zijn in India: Entrepreneurial minds in India.

Business-to-Business (B2B)

India heeft een aantal internationaal toonaangevende bedrijven dat meedoet op wereldvlak. Aan de andere kant zijn er legio kleine bedrijfjes die nauwelijks internationaal actief zijn. In 1991 begon de Indiase overheid met grote liberalisatieprogramma’s. Sindsdien opent India zijn economie stapsgewijs voor buitenlandse bedrijven. Dit zorgt ervoor dat veel Indiase bedrijven druk bezig zijn met het maken van een inhaalslag. Zij zien ook de voordelen van een grote thuismarkt.

Een belangrijk initiatief, 'Make in India', is geïnitieerd om van India een 'manufacturing hub' te maken en buitenlandse investeringen aan te trekken. Hiertoe heeft de Indiase overheid het beleid voor directe buitenlandse investeringen geliberaliseerd en transparanter gemaakt. Ook nam zij maatregelen om de productiviteit te verbeteren.

Investeren in India

Het investeringsklimaat in India is aantrekkelijk. De financiële markten zitten technisch goed in elkaar, groeien snel en zitten vol kansen. Daarnaast is de politieke omgeving in India stabiel, wat de investeringen ten goede komt. Maar processen in India kunnen soms wat intransparant en langdurig overkomen. Daar komt bij dat sommige wetgeving volledige betrokkenheid van buitenlandse partijen bemoeilijkt of uitsluit (landaankopen etc.).

Er zijn in India grote regionale verschillen in wetgeving tussen de verschillende staten. Deze verschillen komen onder meer terug in het belastingsysteem en de concurrentie tussen staten om (buitenlandse) investeringen aan te trekken.

Overheidsinvesteringen

India groeit snel. Daarom investeert de overheid in de ontwikkeling van meerdere sectoren. De komende jaren zal India investeren in verbetering en uitbreiding van de infrastructuur. Zo ontwikkelt ze nieuwe havens en moderniseert ze de binnenwateren van India. Ook de gezondheidszorg en life sciences worden gestimuleerd. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven die specifieke kennis of technologie leveren.

Do's en Dont's in India

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van India.

Lokale partners

Besteed voldoende aandacht aan het vinden van de optimale lokale partners.

Persoonlijke relaties

Zakendoen in India staat in het teken van persoonlijke relaties. Vertrouwen is belangrijk in de Indiase cultuur. Soms vragen Indiërs naar zaken die voor Nederlanders ongemakkelijk kunnen overkomen, zoals familie of kinderen. Voor Indiërs is dit een manier om iemand goed te leren kennen en te beoordelen als zakenpartner.

Ga ervan uit dat een goede persoonlijke relatie even belangrijk is als een goede zakelijke relatie. Zorg voor een persoonlijke band met de Indiase zakenpartner, bezoek zijn bedrijf en leer zijn familie kennen.

Bedrijfsetiquette

Indiërs zijn gemakkelijk om mee samen te werken. Toch kunnen zij gewend zijn aan een andere bedrijfscultuur vergeleken met de Nederlandse. Sta vooraf stil bij enkele belangrijke Indiase omgangsvormen en gedragscodes.

  • Wees terughoudend met handenschudden met personen van het andere geslacht. U kunt het best wachten tot uw gastheer- of vrouw u een hand toesteekt.
  • Het schudden van het hoofd betekent in de Indiase cultuur geen 'nee'. Het is alleen een teken van begrip. Indiërs schudden vaak met hun hoofd ten teken dat ze horen en begrijpen wat u zegt. Het betekent dus geen nee, maar ja.
  • Bijeenkomsten beginnen gewoonlijk met een vriendelijk praatje. Dit kan gaan over persoonlijke zaken zoals uw gezondheid en familie. Probeer dit niet te haasten.
  • Indiërs zeggen niet graag nee. Als iets niet mogelijk is zal men eerder uitdrukkingen gebruiken als 'misschien', 'dat wordt moeilijk' of 'we gaan het proberen'.
  • Plan uw zakelijke afspraken liefst een tot twee maanden van tevoren in. Neem kort voor het afgesproken tijdstip nogmaals contact op om de afspraak te bevestigen. Houd rekening met laatste-moment wijzigingen in tijdstip en plaats.
  • Veel Indiërs eten om religieuze redenen geen vlees. Houdt u hier rekening mee bij het organiseren van een lunch of diner. Zorg voor voldoende vegetarische alternatieven.

Hiërarchie

Hiërarchie speelt een belangrijke rol binnen Indiase bedrijven. De Indiase samenleving hecht veel waarde aan status, zodat mensen in machtsposities vaak meer speelruimte krijgen dan de gemiddelde burger. Het midden- en lagere management neemt meestal niet de beslissingen. Deze situatie is nu steeds meer aan het veranderen, vooral bij jonge bedrijven. Onderzoek vooraf wie in het bedrijf de beslissingen neemt.

Nederlandse bedrijven die met India zaken gaan doen, hebben vaak geen goed beeld van de schaalgrootte van de Indiase industrie. Bedrijven zijn vaak op verschillende terreinen actief en hebben vele duizenden werknemers in dienst. Een divers productiepakket zegt meestal niets over de kwaliteit van het bedrijf.

Aanpassing versus planning

Indiërs bereiken zakelijke doelen vaak door aanpassing en improvisatie en niet met zorgvuldig opgebouwde plannen. Flexibele bedrijven zijn in hun bedrijfsvoering vaak succesvoller dan bedrijven die vasthouden aan vooraf gemaakte plannen.

Onderhandelen

Indiërs verwachten dat u onderhandelt over prijs en voorwaarden. Bouw daarom flexibiliteit in bij de onderhandelingen.

Taal

De gemiddelde Indiase zakenman spreekt goed Engels, en is vaak geschoold in het Westen. Taalproblemen doen zich dus niet vaak voor.

Ervaringsverhalen

Houd rekening met een meerjarige aanpak. Bedrijven die u zijn voorgegaan zijn meestal niet binnen een of twee jaar succesvol geworden. Succes kostte hen veel energie en tijd. Enkele voorbeelden vindt u in het document 'Opportunities & Challenges in the Indian Market. Lessons learned from Dutch Companies in India'.

Innovatie Attaché Netwerk India

India behoort tot de 10 meest geïndustrialiseerde landen ter wereld. Tussen (en binnen) deelstaten zijn er nog grote verschillen in welvaart en ontwikkeling.

De Indiase overheid investeert in ontwikkeling van meerdere sectoren. Verder werkt het land aan verbetering en uitbreiding van de infrastructuur. Het IA-netwerk in India volgt innovatie en technologische ontwikkelingen vanuit 2 vestigingen: Mumbai en New Delhi

Publicaties