Irak

Handelsinformatie Irak

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Irak en over de Iraakse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Irak

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Irak in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Iraakse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Irak

Irak biedt enorme afzetkansen. Tegelijkertijd is het land door de slechte veiligheidssituatie en ondoorzichtige wet- en regelgeving een moeilijk toegankelijke markt. Daarom is een grondige voorbereiding onontbeerlijk om er succesvol zaken te kunnen doen. Goede contacten met de lokale en centrale overheid zijn daarbij onmisbaar.

Consumentenmarkt

Mond-tot-mondreclame en persoonlijke contacten zijn erg belangrijk voor de consumentenmarkt in Irak. De verkoop van consumentengoederen gaat veelal via omliggende landen. Voor Noord-Irak kan Turkije een goed distributiepunt zijn. Verder zijn Dubai, Koeweit en Jordanië belangrijke doorvoerhavens.

Business to Business (B2B)

Direct zakendoen met Iraakse bedrijven is moeizaam omdat betrouwbare adressenbestanden van mogelijke samenwerkingspartners ontbreken. Voor Irakese ondernemers is het gebruikelijk om meerdere merken tegelijk te vertegenwoordigen. Lokale agenten verwachten van hun buitenlandse leveranciers dat zij bijdragen aan de kosten voor marktontwikkeling. Dat kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld promoties en aftersales.

Directe verkoop of via agent/importeur?

U kunt uw product of dienst op verschillende manieren op de Iraakse markt brengen:

  • via directe verkoop aan de lokale eindgebruiker;
  • via een lokale agent of importeur.

Het opzetten van een distributiestructuur kan alleen via een lokale agent. Volgens de Iraakse handelswet moet de agent de Iraakse nationaliteit hebben, in Irak wonen en minstens 25 jaar oud zijn. In de Koerdische regio van Irak is het aanstellen van een lokale agent geen wettelijke eis.

Do's en Dont's in Irak

Het zakendoen in Irak vereist een andere aanpak dan u in westerse landen gewend bent. Er zijn cultureel en sociaal bepaalde verschillen waarmee u de omgang rekening moet houden.

Hieronder vindt u een aantal praktische tips bij het zakendoen.

Zakelijke bespreking

  • Zorg dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent. Dat geeft ruimte voor een informeel gesprek.
  • Uw gastheer zal bepalen wanneer het formele deel van de bespreking begint. U als bezoeker mag het gesprek beëindigen. Een gastheer zal dit niet doen, omdat het dan lijkt alsof hij u de deur wijst.
  • Zit u met uw benen over elkaar? Zorg er dan voor dat de punt van uw schoen niet naar uw gesprekspartner wijst. Een Irakees ziet dat als een belediging.
  • Probeer niet te direct te zijn.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn niet nodig, maar men accepteert ze wel. Geef in ieder geval geen dure geschenken. Dit geldt in het bijzonder als u met ambtenaren zaken doet. Men kan dat zien als een steekpenning. Als u met iemand al langer een zakelijke relatie heeft, dan zijn duurdere geschenken wel aanvaardbaar. Geschenken pakt men niet in uw bijzijn uit.