Iran

Handelsinformatie Iran

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Iran en over de Iraanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Iran

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Iran in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Iran-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Iraanse im- en export, economische ontwikkelingen en Iraanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Iran.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Iraanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Iran

Wilt u zakendoen in Iran? Zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de Iraanse zakelijke etiquette en van de Iraanse zakelijke gebruiken.

Afspraken

Gaat u naar Iran, maak dan op tijd afspraken. U kunt de afspraak het beste een week van te voren en bij aankomst in het land bevestigen. Iraniërs vinden het belangrijk als u op tijd bij een afspraak bent. Vanwege de chaotische verkeerssituatie in Teheran is er wel enig begrip voor een bezoeker die te laat komt. Plan voldoende tijd tussen verschillende afspraken. Het kan gebeuren dat uw Iraanse zakenpartner ineens een collega van een andere afdeling of zijn baas bij het gesprek wil halen en de afspraak dus flink uitloopt.

Bedrijven zijn over het algemeen open van zaterdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vrijdag is een vrije dag. De meeste bedrijven zijn op donderdagen vanaf 14.00 uur gesloten. Overheidsinstanties zijn op donderdagen en vrijdagen gesloten. 'Norooz' (Perzisch nieuwjaar) is de grote vakantie voor Iraniërs. Deze valt rond 21 maart en duurt 2 weken. Gedurende deze tijd zijn alle kantoren, bedrijven en de meeste winkels voor 2 tot 3 weken gesloten. Verder is het raadzaam om geen zaken te doen (afspraken en bijeenkomsten plannen) tijdens de Ramadan, de vastenmaand. Iran kent veel andere officiële vrije dagen. U kunt het beste voor uw reis controleren of uw bezoek niet samenvalt met een van deze dagen.

Relatieopbouw

Iraniërs doen graag zaken met mensen die ze kennen en respecteren. Daarom is het goed om tijd te besteden aan het opbouwen van een persoonlijke relatie, voordat u op zakendoen overgaat. De eerste ontmoeting met een Iraans bedrijf is over het algemeen niet-zakelijk gericht. Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Iraniërs waarderen het ook als u hen voor een bezoek aan uw bedrijf in Nederland uitgenodigd. Het is goed om geduldig te blijven tijdens afspraken en bijeenkomsten. Deze kunnen regelmatig onderbroken worden. Zo is het niet ongebruikelijk dat men tijdens een vergadering fluisterend de telefoon opneemt. Vaak zijn uw contacten belangrijk. Het is daarom raadzaam in Iran een netwerk op te bouwen.

Visitekaartjes

Vooral hooggeplaatst personeel wisselt visitekaartjes uit. Rang en positie zijn belangrijk. Het is goed om uw titel ook op uw visitekaartje te vermelden. Zorg voor Engelstalige visitekaartjes en vertaal een kant in het Perzisch.

Kleding

Mannen kunnen het beste een pak dragen. Veel Iraniërs dragen geen das, maar dat wordt van 'westerlingen' wel verwacht. Veel Iraanse vrouwen dragen make-up, jeans en sjaals die de haren niet geheel bedekken. Toch is het voor buitenlandse vrouwen goed om zich conservatief te kleden en een hoofddoek te dragen, zeker bij het zakendoen. U kunt de hoofddoek losjes knopen, in de vorm van een sjaal, ter hoogte van de hals.

Thuis uitgenodigd

Als een zakenrelatie u thuis uitnodigt, toont u respect voor de ouders als u ook de kinderen een hand geeft. Volwassen mannen en vrouwen geven elkaar doorgaans geen hand. Vaak krijgt u thee geserveerd. Het is beleefd om kleine versnaperingen te accepteren. Het is gebruikelijk bij iemand thuis de schoenen uit te doen. Ook is het normaal om bij alles wat u aangeboden krijgt, de gastheer/gastvrouw uitgebreid te bedanken en aan te geven dat ze niet zo veel moeite hadden hoeven doen. Neem ook altijd een kleinigheidje mee, zoals bloemen of een pak stroopwafels.

Overige do’s and dont’s

Iran kent een beleefdheidsvorm die 'taarof' heet. Dit komt kort erop neer dat u niet meteen op een aanbod in gaat (bijvoorbeeld: Wilt u een kopje thee? Nee, dank u , doet u geen moeite). De gastheer zal doorgaans zijn aanbod een paar keer herhalen. U kunt dan het aanbod accepteren en uitgebreid daarvoor bedanken.

Iraniërs zijn zeer gevoelig voor complimenten en beleefdheidsvormen. Begin uw zakengesprek altijd met het tonen van waardering voor bijvoorbeeld het land, de stad of het bedrijf. Ook complimenten over de cultuur en geschiedenis van Iran vallen in goede aarde. Zorg ervoor dat u uw schoenzolen niet toont. Dit wordt als uiterst respectloos ervaren. Gebruik altijd de rechterhand voor het aannemen van bijvoorbeeld visitekaartjes, dranken en etenswaren. Alcohol is in Iran ten strengste verboden.

Als u een ruimte binnengaat of verlaat, laat u mensen ouder dan u en/of vrouwen voor gaan. Als een belangrijke zakenrelatie binnenkomt (bijvoorbeeld een CEO), dan is het gebruikelijk op te staan uit respect.

Exportregels Iran

Gaat u goederen exporteren naar Iran? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over halal en tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Iran is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Iran. U kunt meer informatie lezen over de halalkeurmerken en instanties op de pagina Halalcertificering.