Israël

Handelsinformatie Israël

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Israël en over de Israëlische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Israël

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Israël in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Israël(pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

In onderstaande infographic vindt u cijfers over de Israëlische economie en informatie over de handel tussen Nederland en Israël.
 

Infographic over de handel tussen Nederland en Israel


Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Israëlische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Israël

Wilt u zakendoen in Israël? Lees dan de onderstaande tips.      

  • Besprekingen in Israël zijn veelal kort. De gesprekspartner gaat recht op zijn doel af. Veel wordt per fax, e-mail of telefonisch afgehandeld. Afspraken worden steeds schriftelijk bevestigd. U kunt beter niet over politieke zaken beginnen, dat ligt gevoelig.
  • De werkweek loopt van zondag tot donderdag. Op de sabbat - van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang – kunt u beter niemand thuis lastigvallen voor zaken, tenzij uw zakenrelatie ander aangeeft. Dit geldt ook voor Joodse feestdagen.
  • Ongeveer 70% van de Israëliërs houdt zich aan de joodse religieuze voorschriften, waaronder de 'spijswetten'. Onder meer het eten van varkensvlees is niet toegestaan. Houd daarmee rekening bij het geven van een relatiegeschenk of als u een relatie uitnodigt voor een diner.
  • Islamitische zakenrelaties eten geen varkensvlees en drinken geen alcohol. Tijdens de ramadan (vastenperiode) wordt niet gegeten tussen zonsop- en zonsondergang. Wees er dan attent op niet in het openbaar te eten of te roken. Zakendoen met islamitische relaties is in deze periode niet altijd effectief.
  • Zakenmensen kleden zich in het algemeen informeel, al wordt het dragen van een net pak met das voor mannen steeds gebruikelijker. Een overhemd met korte mouwen, zonder das, is vrijwel algemeen geaccepteerd.
 

Innovatie Attaché Netwerk Israël

Israël staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Voor Israël is innovatie een vereiste om te overleven en een welvarende samenleving op te bouwen.

Het jonge land heeft een droog klimaat, weinig natuurlijke bronnen en een gespannen veiligheidssituatie. Juist van deze beperkingen is een impuls uitgegaan die geleid heeft tot een maatschappij waarin innovatie en ondernemerschap een belangrijke plek in nemen.

Het IA-netwerk volgt innovatie en technologische ontwikkelingen in Israel vanuit de vestiging Tel Aviv.

Publicaties

Contact

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
Racheli Kreisberg
Beit Oz, 13e verdieping
14 Abba Hillel Street / Ramat Gan 52506
P.O. Box 1967 / Ramat Gan 52118
Tel Aviv
T +972 (0)3 75 40 744 (direct) of +972 (0)3 75 40 777 (algemeen)
E racheli@nost.org.il

Exportregels Israël

Gaat u goederen exporteren naar Israël? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Israël kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Israël.