Italië

Handelsinformatie Italië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Italië en over de Italiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel Italië met Nederland

Handelscijfers Nederland - Italië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Italië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Italiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Italië

Met ongeveer 61 miljoen consumenten is Italië een belangrijke afzetmarkt. Het land bestaat uit 20 autonome regio’s met grote regionale verschillen. In de ene regio kan een bepaald product succesvol zijn en in een andere regio niet.

De grootste bevolkingsconcentraties bevinden zich in de Po-vlakte en in de kustgebieden. De dichtstbevolkte regio’s zijn Campania, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto en Puglia. Rome is de hoofdstad en telt ongeveer 2,8 miljoen inwoners. Andere steden met meer dan 1 miljoen inwoners zijn Milaan, Turijn en Genua in het noorden; Bologna en Florence in het midden; Napels, Catania, Palermo en Bari in het zuiden.

Besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen van de Italianen is afgenomen als gevolg van de economische crisis. Ondanks deze daling behoren de Italiaanse consumenten tot de rijkste van Europa. Het noorden is het meest welvarend, gevolgd door het midden. Zuid-Italië blijft nog steeds economisch achter op de rest van het land.

Detailhandel

In de Italiaanse distributie van voedingsmiddelen en kleding vormen speciaalzaken een belangrijk aandeel in de totale verkopen. Door modernisering is de distributiestructuur langzaamaan steeds meer gaan lijken op die van andere Europese landen. De traditionele detailhandel heeft aanzienlijk aan belang verloren. Daarnaast zijn de omzetten van supermarkten, hypermarkten, discounts en andere internationale winkelketens sterk toegenomen.

Rondom de grote steden zijn in rap tempo moderne winkelcentra gebouwd. De winkelcentra hebben veelal een hypermarkt en/of bouwmarkt als belangrijke trekkers. Deze ontwikkelingen zijn begonnen in het noorden. Ook in het zuiden wint de moderne distributie steeds meer terrein.

Industriële districten

De Italiaanse economie kenmerkt zich door een groot aantal mkb-bedrijven die vanouds vooral actief zijn in de maakindustrie. De districten spelen een belangrijke rol in de nationale economie: zij produceren ongeveer een kwart van het Italiaanse bnp en bieden werk aan 20% van de beroepsbevolking.

In Italië liggen 232 typische ‘made in Italy’-gebieden met gespecialiseerde productiesystemen. Hiervan zijn 156 officieel erkende industriële districten. In zo’n district bevinden zich bedrijven die dezelfde en/of aanverwante producten produceren. Daarmee dekken zij de hele productieketen af. Op de website van de Federazione dei Distretti Italiani kunt u de producenten en producten per regio bekijken.

Voor Nederlandse bedrijven is het nuttig te weten waar de voor hen interessante districten zich bevinden. Hier zijn namelijk meerdere klanten/toeleveranciers bij elkaar te vinden. Het midden- en kleinbedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit.

Meer informatie

De officiële brancheorganisatie van detailhandelaren is de Federdistribuzione.

Do's en Dont's in Italië

U vindt hier een aantal praktische tips bij het zakendoen in Italië.

Fare bella figura

Het is belangrijk goed voor de dag te komen. Zo is het dragen van vrijetijdskleding tijdens zakelijke afspraken niet gebruikelijk. Het geeft een slechte indruk op het eerste gezicht.

Zoek de juiste contacten

Belangrijk struikelblok is het vinden van de juiste contactpersoon binnen een bedrijf die ook beslissingsbevoegdheid heeft. De structuur binnen Italiaanse bedrijven is tamelijk hiërarchisch, vooral bij middelgrote en grote ondernemingen. Hierdoor is de zakelijke contactpersoon vaak niet degene die ook de beslissing neemt. Investeer daarom genoeg tijd in het vinden van de juiste contacten.

Investeer in contacten

Leer elkaar goed kennen vóórdat u echt zaken gaat doen. Nederlanders leggen het liefst de contracten vóór de lunch op tafel. Italianen verkennen veel meer. Ze willen u ontmoeten en nog een keer ontmoeten.

Taal

Dit kan een groot obstakel zijn bij het zakendoen met Italianen. Niet alle Italianen beheersen Engels. Bij het eerste contact met een Italiaans bedrijf, is het raadzaam om dat in het Italiaans te doen.

Lange betalingstermijnen

Houd er rekening mee dat de betalingstermijnen in Italië langer kunnen zijn dan in Nederland. Dit is vooral het geval bij de overheid. Toch kunt u voorafgaand goede afspraken hierover maken. In het algemeen zijn Italianen geen wanbetalers, maar helaas zijn op deze regel altijd uitzonderingen. Om voldoende zekerheid te hebben is het van belang om betalingsgaranties te hebben. Dit geldt vooral in het begin van een zakelijke relatie. Vooraf kunt u de kredietwaardigheid van een cliënt nagaan en wijzen op het nakomen van betalingsafspraken.

Geduldige aanpak

Italiaanse bedrijven zijn nogal gesloten. Het is vaak moeilijk om telefonisch de juiste persoon te pakken te krijgen en e-mails blijven vaak onbeantwoord. Bij het vinden van een mogelijke zakenpartner is geduld een schone zaak. Het is belangrijk de moed niet op te geven. Bij eventuele problemen is het van belang diplomatiek te werk te gaan. De geduldige, indirecte aanpak heeft in Italië meer kans van slagen dan de directe.