Japan

Handelsinformatie Japan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Japan en over de Japanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Japan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Japan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Gegevens over de Nederlands-Japanse handelsstromen vindt u in een infographic op de website van het CBS. Bekijk ook onderstaande infographic met de belangrijkste gegevens over de handel tussen Nederland en Japan in 2015.

Infographic van handel tussen Nederland en Japan

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Japan-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Japanse im- en export, economische ontwikkelingen en Japanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Japan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Japanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Japan

Het aantal inwoners van Japan neemt al jaren af. Toch is het besteedbare inkomen de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, vooral voor ouderen.

Dit komt door een laag geboortecijfer en een snel vergrijzende bevolking. Toch krijgen de ouderen het de komende jaren moeilijker. Zorg wordt steeds duurder en minder beschikbaar. De vergrijzing biedt echter ook kansen voor innovatieve producten en diensten in Life Sciences.

Jongeren blijven geïnteresseerd in de nieuwste trends en geven daar relatief veel geld aan uit. De grootste afzetmarkt ligt in de grote Japanse steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Denk hierbij aan Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Saporo, Kobe, Kyoto en Fukuoka.

Consumentenuitgaven

De 128 miljoen consumenten voelen de gevolgen van de recessie dagelijks. Vooral de lagere inkomens geven daarom weinig uit. Toch lijkt in 2015 de situatie zich ook hier te verbeteren. De consumentenuitgaven vertonen een stijgende lijn, aangejaagd door onder meer gunstige olieprijzen.

Detailhandel

De lokale detailhandel kenmerkt zich door luxueuze warenhuizen, grote supermarktketens en lokale supermarkten (konbini). De Konbini zijn 24 uur per dag open. Ook de overige winkels hanteren royale openingstijden. Karakteristiek zijn ook de wijken waar winkels een bepaalde productgroep verhandelen. Zoals de 'elektronicawijk' Akibahara in Tokyo.

Warenhuizen

Warenhuizen kochten vroeger de meeste geïmporteerde artikelen via de groothandel. De afgelopen jaren doen zij dat meer rechtstreeks. Regelmatig gaan inkopers de hele wereld over om artikelen te vinden. Japanse warenhuizen zijn voor Nederlandse begrippen zeer luxe. Sinds de financiële crisis begin jaren negentig is de omzet van de grote warenhuizen echter aan het afnemen. De financiële crisis die begon in 2008 versnelde dit proces. De afgelopen 4 jaar lijkt de situatie gestabiliseerd, maar de totale omzet van de branche is nog altijd de helft van het hoogtepunt begin jaren negentig.

Lokale supermarkten

Zowel de konbini als grote (goedkopere) retailers plukken hier de vruchten van. Het aantal konbini stijgt al jaren gestaag en ook de jaarlijkse omzetgroei is stabiel boven 5%. Het succes van konbini is te danken aan de alomtegenwoordigheid van vestigingen, redelijke prijzen en de hoge omloopsnelheid van het aanbod. Ook retailers die zich richten op het goedkopere en midden-segment hebben de afgelopen jaren veel groei doorgemaakt.

Online verkopen

Online verkopen, en dan met name via mobiele apparaten (in 2013 de helft van alle online verkopen!), hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.  Als percentage van de totale verkopen heeft Japan Nederland ondertussen achter zich gelaten. De verwachting is dat deze groei de komende jaren stabiel door zal zetten.

Business to Business (B2B)

In de Japanse distributieketen verzorgt een aantal algemene handelshuizen meer dan de helft van de Japanse invoer. En iets minder dan de helft van de Japanse uitvoer. De handelshuizen beschikken over grote internationale netwerken. Ze spelen een belangrijke rol bij de invoer van grondstoffen en halffabricaten.

In het geval van consumptiegoederen beperken de algemene handelshuizen zich tot invoer van textiel, voedingsmiddelen en merkartikelen. De meeste handelshuizen horen bij een 'Keiretsu' (groep van gelieerde ondernemingen). Er wordt niet snel zaken gedaan met bedrijven die dezelfde goederen leveren als andere bedrijven binnen de gelieerde groep. Belangrijke namen zijn: Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo, Marubeni, Toyota Tsusho en Sojitz.

De vele gespecialiseerde handelshuizen werken regionaal of lokaal. Het grootste gedeelte van invoer van consumptiegoederen (zoals alcoholische dranken en confituren) en machines loopt via deze kanalen. De plaatselijke groothandelaren zijn de schakel tussen de detailhandel en de handelshuizen.

Marketing

Consumenten richten zich vooral op productinformatie via internet en social media. Denk aan blogs en websites voor prijs-kwaliteitbeoordeling. Japanners keren zich af van reclame en drukwerk. Ruim 50% van de consumenten gebruikt portalsites en zoekmachines om informatie te vinden.

Do's en Dont's in Japan

Wilt u zakendoen in Japan? Lees dan deze tips.

Doen:

 • Wees op tijd: te laat komen wordt als respectloos beschouwd. Probeer 5 tot 10 minuten voor de afspraak te arriveren.
 • Schenk zorgvuldig aandacht aan de rangorde (speelt een belangrijke rol in sociale en zakelijke relaties).
 • Behandel business cards (meishi) zorgvuldig. Neem zelf voldoende tweetalige kaartjes mee, business cards zijn het gezicht van een persoon in Japan. Bestudeer het kaartje uitvoerig en met respect.
 • Toon waardering en biedt (eerlijk gemeende) verontschuldigingen aan als iets niet goed ging. Ook als u daarvoor wellicht niet voor verantwoordelijk was.
 • Respecteer het ritueel van het geven van (kleine) geschenkjes. Verdiep u vooraf in welk geschenkje past bij uw zakelijke partner(s).
 • Probeer iets Japans te doen of te zeggen. De waardering is groot en komt ten goede aan een lange relatie.
 • De groep is belangrijker dan het individu.

Niet doen:

 • Bekritiseer oudere personen niet in het bijzijn van anderen, gezichtverlies is onvergeeflijk.
 • Laat geen negatieve emoties zien. Dit wordt beschouwd als onvolwassen en gebrek aan zelfcontrole.
 • Doe niet aan zelfverheerlijking, bescheidenheid is een deugd.
 • Wees niet confronterend en gebruik geen agressieve tactieken. Een diplomatieke aanpak werkt het best in Japan.
 • Steek chopsticks nooit in een kom met rijst. Dit is een associatie met de dood.
 • Snuit uw neus niet in het openbaar, dat is 'not done'.

Innovatie Attaché Netwerk Japan

Japan is in omvang, na de Verenigde Staten (VS) en China, de 3e economie van de wereld. Japan onderscheidt zich onder andere via een zeer grote en hoogwaardige maakindustrie.

Japan investeert elk jaar tussen de 3 en 3,5% van het Japanse BBP in R&D. De private sector neemt daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening, maar ook universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen verrichten toonaangevend onderzoek. Sterk innovatieve sectoren in Japan zijn: automotive, energie, micro- en nano-electronica, ICT, lucht- en ruimtevaart en de life sciences industrie.

Het IA-netwerk Tokio volgt de technologische ontwikkelingen en het innovatiebeleid in Japan en ondersteunt u in uw samenwerkingsambities met Japanse partijen. Speciale nadruk ligt op ontwikkelingen in de genoemde sectoren.

Publicaties

Contact

Jan-Hein Chrisstoffels (Innovatieraad), Rob Stroeks, Kikuo Hayakawa, Noriko Ogawa en Mihoko Ishii vormen de innovatie-afdeling van de Nederlandse ambassade in Japan.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Office for Science and Technology
3-6-3 Shiba-koen
Minato-ku, Tokyo 105-0011
Japan
T +81 3 5776 5510
F +81 3 5776 5534
E mail@nost.jp