Kosovo

Handelsinformatie Kosovo

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kosovo en over de Kosovaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Kosovo

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kosovo in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Kosovaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Kosovo

Wilt u als ondernemer zakendoen in Kosovo, dan is kennis van de markt onmisbaar.

Aan de hand daarvan bekijkt u of er een (afzet)markt aanwezig is.

Sterke en zwakke punten

De sterke punten van de Kosovaarse markt zijn:

 • ondanks dat het land een van de armste landen van Europa is, laat de economie sinds de oorlog met Servië een langzame maar stabiele groei zien;
 • een potentieel kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie (EU).

De zwakke punten van de Kosovaarse markt zijn:

 • ondanks dat de economie een stabiele groei laat zien, scoort ze nog steeds onder het gemiddelde ten opzichte van de rest van Europa;
 • de zwarte markt is volop actief met smokkelhandel (vooral brandstof, rookwaren en cement);
 • de corruptie en de invloed van de georganiseerde misdaad vormen serieuze problemen voor de ontwikkeling van het land;
 • het werkloosheidscijfer is buitengewoon hoog.

Infrastructuur

De infrastructuur in Kosovo is zeer ontoereikend. Het land heeft slechts één hoofdsnelweg (pas gebouwd) en de energievoorzieningen zijn erg onbetrouwbaar. Er is een project gaande met de omringende landen om, met behulp van de EU, een nieuw spoorwegnet aan te leggen.

Do's en Dont's in Kosovo

Wilt u zakendoen in Kosovo? Lees dan de onderstaande tips.

 • Informeer u over de situatie in Kosovo en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • De begroeting in Kosovo is warm en hartelijk.
 • Zakelijke bijeenkomsten starten en eindigen met een handdruk.
 • Neem de moeite om te informeren naar de gezondheid van de familie van uw zakenpartner.
 • Zakelijke besprekingen vinden plaats in kantoren, cafés of restaurants waarbij er overvloedig koffie wordt gedronken.