Kroatië

Handelsinformatie Kroatië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kroatië en over de Kroatische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Kroatië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kroatië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Kroatië (pdf, juni 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Kroatische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Kroatië

De Kroaat besteedt zijn inkomen vooral aan eerste levensbehoeften (levensmiddelen en huisvesting). Consumentengoederen zijn relatief duur. De prijzen in buurlanden, zoals Bosnië en Servië, liggen veel lager. Het land heeft een geringe eigen productiecapaciteit en is daardoor grotendeels afhankelijk van import.

Consumentengedrag

Er is een duidelijke verandering te zien in het koopgedrag van de Kroatische consument. Voorheen deed hij bijna iedere dag boodschappen in kleine buurtwinkels. Nu doet hij zijn inkopen steeds vaker in grote supermarkten en winkelcentra waar alles 'onder één dak' te krijgen is. Wel is hij sterk geneigd te kiezen voor producten uit eigen land. Kopen via internet wint terrein.

Luxe artikelen

Kopen via internet, televisie en postorder wint terrein. Luxe producten zijn in Kroatië populair.

Logistiek

Ruim de helft van het binnenlands goederenvervoer vindt in Kroatië over de weg plaats. Vergeleken met omliggende landen is het wegennet redelijk goed ontwikkeld. Wel zijn er grote regionale verschillen. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan herstel en uitbreiding van het wegennet. Transport over water neemt met ongeveer 25% de tweede positie in. Kroatië heeft plannen om de spoorinfrastructuur uit te breiden en te verbeteren.

Distributie

Een ondernemer verkoopt kapitaalgoederen meestal rechtstreeks aan bedrijven. Een goede agent is hierbij onmisbaar. Kroatië kent ook groothandels die als intermediair leveren aan de detailhandel. Sommige groothandels specialiseren zich in een bepaalde productgroep, zoals medicijnen of medische apparatuur.

Detailhandel

In Kroatië worden steeds meer grote 'malls' en winkelcentra gebouwd. De grootste concentratie winkels is te vinden in de regio Zagreb, gevolgd door de provincies Varazdin en Osijek-Baranja. De retailsector heeft zich geconcentreerd. De 10 grootste retailers bedienen tegenwoordig driekwart van de markt. Terwijl dit 6 jaar geleden nog geen 20% was.

Belangrijkste spelers

Belangrijke lokale spelers in de detailhandel zijn Konzum (Agrokor), Getro, Diona (Globus Holding) en Prehrana (Brodokomerc). Buitenlandse hypermarkten, zoals Billa, Kaufland, Mercator, Lidl & Schwarz en Metro hebben ook de Kroatische markt betreden, waardoor de concurrentie is toegenomen. Metro heeft 6 grote vestigingen in Kroatië: 2 in Zagreb en 1 in de steden Zadar, Split, Rijeka en Osijek. Ook bestaan er nog 'cash & carry'-winkelcentra als Getro.

Ongeveer 35 procent van de bedrijven in Kroatië is actief in de detailhandel. Van de beroepsbevolking is ongeveer 20% werkzaam in deze sector.

Industriële sector

De Kroatische industriële sector draagt voor ongeveer 30% bij aan het bruto binnenlands product (bbp). De belangrijkste industrieën zijn:

 • toerisme;
 • de voedselverwerkende industrie;
 • de chemische industrie;
 • de textielindustrie;
 • de metaal- en scheepsbouwsector;
 • de productie van bouwmaterialen;
 • de elektronica-industrie/ICT.

Vernieuwing industrie nodig

De Kroatische industrie moet geherstructureerd worden. Het land heeft op dit moment te weinig eigen productiecapaciteit, en producentenverenigingen zijn nog in oprichting. Om internationaal te kunnen concurreren moet het land innovatieve productieprocessen invoeren, nieuwe producten ontwikkelen en zelf meer goederen produceren van goede kwaliteit.

Meer informatie

Kroatische Kamer van Koophandel

Do's en Dont's in Kroatië

Kroatië is in tegenstelling tot de rest van de Balkan duidelijk een rooms-katholiek land en heeft Habsburgse invloeden.

Taal in Kroatië

 • Veel Kroatische zakenlieden spreken Engels en Duits. Aan de Adriatische kust wordt Italiaans gesproken, vooral in Istrië.
 • Wilt u zakendoen in Kroatië? Dan doet u er goed aan om de taal van het land enigszins te leren. Het Kroatisch heeft grote verwantschap met de taal die in de omringende landen wordt gesproken. Inwoners van Servië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Slovenië kunnen de taal goed verstaan.
 • Visitekaartjes mogen in het Engels worden gesteld en bevatten de beroepsnaam en de academische titel(s).

Kroatische bedrijfscultuur

In Kroatische bedrijven is een hiërarchische bedrijfscultuur niet ongebruikelijk. De cultuur kan per regio verschillen. Beslissingen worden in het algemeen niet tijdens de eerste bijeenkomst genomen. Men tutoyeert elkaar pas wanneer men elkaar goed kent.

Belang van relaties in Kroatië

Zakenrelaties worden in Kroatië door meer bepaald dan alleen het zakelijk voordeel. Goede relaties zijn op de lange termijn vaak meer waard dan een ondertekend contract. Ook is er minder scheiding tussen werk en privé dan in Nederland.

Afspraken

Op afspraken moet u op tijd verschijnen. Het is raadzaam een telefonisch gemaakte afspraak per e-mail te bevestigen. Ook is een lokaal contact handig als het erom gaat om de juiste mensen aan de tafel te krijgen. Het geven van kleine relatiegeschenken komt regelmatig voor en is een bevestiging van de persoonlijke relatie.

Zakenlunch

Een zakenlunch is gebruikelijk in het zakendoen in Kroatië; het is vooral een gelegenheid om elkaar te leren kennen. Zakelijke ontmoetingen vinden regelmatig plaats in een restaurant. Kroatië kent een zeer rijke buiten- en cafécultuur.

Algemene tips Kroatië

 • Voor opdrachten en aanbestedingen is het aan te bevelen samen te werken met een Kroatische partner.
 • Bedrijven hebben over het algemeen een hiërarchische structuur, waarbij de beslissingen genomen worden aan de top van het bedrijf.
 • Eerste ontmoetingen zijn veelal bedoeld als kennismaking. Houd er rekening mee dat een gesprek meestal wordt ingeleid met een lichte conversatie voordat zaken aan bod komen. Investeer in de relatie met uw zakenpartner.