Letland

Handelsinformatie Letland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Letland en over de Letse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Letland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Letland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Letland, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Letland-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Letse im- en export, economische ontwikkelingen en Letse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Letland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Letse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Letland

Letten zijn in het algemeen vriendelijk, leergierig maar enigszins nationalistisch. Hoewel ze soms wat gereserveerd en introvert zijn, staan ze open voor contacten met buitenlanders. Wees alleen niet te uitbundig en informeel.

Bedrijfscultuur

 • Kom niet te snel met mogelijke oplossingen op vragen van uw Letse zakenpartner. Zeg tegen uw partner dat u over de vraag gaat nadenken.
 • Specifieke en concrete vragen geven betere resultaten dan open vragen met vage bewoordingen. Letten houden van een duidelijke en doelgerichte werkwijze.
 • Letse bedrijven kennen een hiërarchische structuur. Leidinggevenden nemen in de regel de beslissingen.
 • Bij grotere bedrijven en overheidsinstanties is het vaak onduidelijk wie belast is met de afhandeling van een transactie.

Titels en omgangsvormen

 • Letten hechten veel waarde aan titels en formele omgangsvormen.
 • Vermijd discussies over politiek gevoelige onderwerpen.
 • Letten beschouwen zichzelf als westerling en niet als Oost-Europeaan.
 • Letten praten graag over het vele natuurschoon dat hun land te bieden heeft en zijn milieubewust.
 • Het is in Letland ongepast elkaar in de deuropening een hand te geven of te begroeten.

Handelstaal

 • De handelstaal is over het algemeen Engels. Het jongere management spreekt vloeiend Engels, bij een klein deel van het oudere management heeft u een tolk nodig.
 • Op de ministeries is Engels de voertaal bij ontmoetingen met buitenlanders.

Visitekaartjes en relatiegeschenken

 • Visitekaartjes zijn belangrijk. Een Engels visitekaartje heeft de voorkeur, maar bij meerdere bezoeken kunt u overwegen om ter plekke gedrukte Letse kaartjes en Lets voorlichtingsmateriaal te laten drukken. Dit is goedkoper en oogt professioneler.
 • Letten krijgen graag kleine relatiegeschenken en andere cadeautjes, vooral als deze duidelijk uit het buitenland komen. Ze houden ook van uitnodigingen voor lunches en diners.