Litouwen

Handelsinformatie Litouwen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Litouwen en over de Litouwse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Litouwen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Litouwen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Litouwen, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Litouwse im- en export, economische ontwikkelingen en Litouwse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Litouwen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Litouwse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Litouwen

Litouwen is lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de EU. De Litouwse economie blijft gestaag groeien.

De consumentenuitgaven blijven de drijvende kracht achter deze groei. Meer werkgelegenheid, een stijgend consumentenvertrouwen en hogere besteedbare inkomens zorgen ervoor dat Litouwers steeds meer uitgeven. De instroom van Europees geld zorgt ook voor groei van het bnp.

Consumentenuitgaven

Net als andere Europese landen ziet Litouwen het aantal inwoners dalen. In 2015 zal de Litouwse bevolking zijn afgenomen met 11 procent ten opzichte van 1990. Hogere inkomens en dalende prijzen van elektronische en huishoudapparaten hebben voor een enorme verkoopstijging van deze goederen gezorgd. Het overgrote deel (30 procent) van het huishoudbudget gaat naar voedingsmiddelen en non-alcoholische dranken. Dit percentage zal ook voor de komende jaren gelijk blijven. 15 procent van het huishoudbudget gaat op aan transport. De sterkst groeiende uitgaven zijn de kosten voor mobiele telefonie en internet.

Holland Baltic Business

De Nederlandse ambassades in Tallinn, Riga en Vilnius hebben samen de website  www.hollandbalticbusiness en de Facebook-pagina Baltic Business. Deze helpen u op weg als u zaken wilt doen in de 3 Baltische landen en geven u het laatste zakelijke nieuws uit deze regio.

Do's en Dont's in Litouwen

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Litouwen.

Communicatiestijl

 • Litouwers zijn meestal vriendelijk en gereserveerd, maar ook wat nationalistisch
 • Kom niet te snel met mogelijke oplossingen op vragen van de zakenpartner. Geef aan dat u over de vraag moet nadenken.
 • Concrete vragen leveren gewoonlijk een beter resultaat op dan open vragen.
 • Litouwers stellen een duidelijke en doelgerichte werkwijze op prijs.­

Begroeting

 • Een snelle handdruk met direct oogcontact is gebruikelijk.
 • Titels zijn belangrijk voor Litouwers.
 • Spreek een Litouwer niet meteen aan bij zijn voornaam. Laat het initiatief hiertoe bij de Litouwer.
 • Een eerste kennismaking verloopt altijd wat koel en afstandelijk.

Gebruiken in het bedrijfsleven

 • Schud iedere aanwezige van een vergadering de hand.
 • Heeft iemand geen titel, dan wordt een man aangekondigd met Kungs en een vrouw met Kundze.
 • Personen worden geïntroduceerd met de voor- en achternaam.­

Visitekaartjes

 • Visitekaartjes worden vooral uitgewisseld na de eerste kennismaking.
 • Kaartjes die (gedeeltelijk) bedrukt zijn in de Litouwse taal worden als een aardige geste beschouwd.