Luxemburg

Handelsinformatie Luxemburg

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Luxemburg en over de Luxemburgse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Luxemburg

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Luxemburg in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Luxemburgse economie

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Luxemburg

In ieder land bestaan er bepaalde gedragsregels. Daarmee moet u rekening houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Luxemburg horen.

Communicatie

 • Luxemburgs is de officiële taal in Luxemburg. Frans en Duits worden meer als administratieve talen gebruikt. Alle Luxemburgers zijn meertalig.
 • Wees formeel. Luxemburgers zijn dit zelf ook in omgang met zakenrelaties. Op termijn zullen Luxemburgse ondernemers een persoonlijke relatie opbouwen met hun toekomstige zakenrelaties.
 • Houd er rekening mee dat de communicatie direct is, maar heel tactvol en diplomatiek.

Begroeting en aanzien

 • In de meeste situaties spreekt u personen aan met Monsieur of Madame.
 • Tutoyeren stellen Luxemburgers niet op prijs.
 • Zakenrelaties spreken elkaar zelden aan met de voornaam. Een Luxemburger geeft vanzelf aan wanneer dit wel kan.
 • Geef een korte handdruk. Dat is in Luxemburg gebruikelijk.

Gebruiken in het bedrijfsleven

 • Spreek liever niets af in juli en augustus. Dit zijn nationale vakantiemaanden. Hetzelfde geldt voor de week tussen Kerst en Nieuwjaar en de paasweek.
 • Komt u te laat op een afspraak, dan geeft u dit telefonisch door (liefst met excuses en met de reden).
 • Als u te laat komt zonder opgave van reden levert u dit snel het stempel onbetrouwbaar op.
 • Overdrijf uw presentaties niet. Luxemburgers waarderen concrete en bondige presentaties beter.

Zakelijke beslissingen

Luxemburgers nemen besluiten meestal in de privésfeer. Dit kan enige tijd duren. Dit komt omdat zij de korte- en de langetermijneffecten grondig bestuderen.