Maleisië

Handelsinformatie Maleisië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Maleisië en over de Maleise economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Maleisië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Maleisië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Maleise economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Maleisië

Het schiereiland Maleisië strekt zich volledig uit langs de Straat van Malakka; een van de meest economisch en politiek belangrijke scheepvaartroutes ter wereld. Door deze ligging kon Maleisië zijn economie transformeren van een land- en mijnbouwnatie tot een concurrerende hightech-economie. Maleisië behoort officieel tot de ontwikkelde landen.

Maleisië heeft alle kenmerken om een snelle vooruitgang te maken in de komende 20 jaar. Een grote binnenlandse Chinese bevolking geeft Maleisië een bijzonder voordeel om nauwere handelsrelaties met China te ontwikkelen. Maleisië heeft een jonge en diverse beroepsbevolking dat over een goede Engelse taalvaardigheid beschikt.

Economische groei

In 2013 bedroeg de economische groei 4,7%. Voor 2014 ligt de groei tot nu toe boven de 6% (stand laatste kwartaal 2014). Voor de periode 2014-2017 voorziet men een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,4%. De Maleisische overheid stimuleert actief de ontwikkeling en industrialisatie van de economie door:

  • investeringen in de infrastructuur;
  • bevordering van de publiek-private samenwerking. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de economische status van de etnisch Maleise meerderheid, 'de bumiputra'.

Marketing

De promotie van producten in Maleisië verschilt per sector. Advertenties op internet en buitenreclame zijn sterk in opkomst. Het is verboden om voor tabak en alcohol reclame te maken. De promotie van industriële goederen gebeurt veelal op beurzen, in vakbladen en via bedrijfsbezoeken. Ook is het populair om als onderneming een (sociaal) evenement te sponsoren.

Do's en Dont's in Maleisië

Kuala Lumpur is een moderne stad, met nieuwe kantoorgebouwen, efficiënt vervoer en veel winkelcentra. Westerse zakenlieden voelen zich daardoor snel op hun gemak.

Maar, Maleisië is een door en door Aziatisch land. Dit wordt duidelijker zodra men buiten de stad komt. De geschiedenis van industrialisering en technologische ontwikkeling is nog jong.

De Maleisiërs

Het is voor ondernemers van groot belang zich te verdiepen in het etnische aspect van de Maleisische samenleving. Zonder enig begrip hiervoor is het onmogelijk om succesvol zaken te doen in dit land. De autochtone Malay (ook wel Bumiputra genoemd) vormen de grootste etnische groep. Zij werken veelal binnen de overheid en in staatsbedrijven. De overheid voert een actief stimuleringsbeleid voor deze groep. De Malay zijn moslim. In zaken zullen ondernemers ook veel met Chinezen te maken krijgen. Chinezen zijn directer. Ze zullen sneller dan de Malay 'to the point' komen. Hetzelfde geldt voor Indiase zakenlieden. De Indiërs vormen de kleinste groep in de samenleving.

Zakenpartners

Als u zaken wilt doen in Maleisië, dan kunt u het beste samenwerken met lokale partijen. U kunt gebruikmaken van de bestaande kennis en netwerken van uw partner. Maleisische bedrijven staan over het algemeen open voor nieuwe producten en diensten. Neem de tijd voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met uw zakenpartner. Breng hem of haar regelmatig een bezoek en verdiep u in de Maleisische cultuur. Een goede verstandhouding is de basis voor succes op de lange termijn.

Zakelijke contacten

Bij de eerste zakelijke ontmoeting wisselt men visitekaartjes uit. Deze reikt men met twee handen aan. De bezoekende partij overhandigt de visitekaartjes als eerste. Voor afspraken neemt men doorgaans ruim de tijd. Een lunch of een diner is bijna altijd de logische afsluiting van een zakelijke ontmoeting. Eten en drinken nemen in de Maleisische cultuur een zeer belangrijke plaats in. Alcoholische dranken worden niet genuttigd; bied uw zakenpartner dus geen wijn of bier aan. Drink zelf ook alleen water of een (vruchten)sapje.

Over het algemeen wisselt men geen cadeaus uit. Dit zou men kunnen interpreteren als omkoping. Gaat u bij een zakenrelatie thuis op bezoek, dan is een klein, praktisch cadeau op zijn plaats. Cadeaus pakt men niet in het bijzijn van de gever uit.

Godsdienst

De islam is de officiële godsdienst in Maleisië en heeft een grote invloed op de maatschappij. Dat is vooral merkbaar in de overheidssector, waarin veel moslims werken. Zo is de overheid op vrijdagmiddag bijna niet te bereiken door het verplichte wekelijkse moskeebezoek. Vrouwen zijn binnen en buiten de overheid op allerlei posities te vinden.

Sociale en culturele aspecten

  • Maleisiërs zijn doorgaans hartelijk en vriendelijk. Voor de meeste Maleisiërs nemen familie en religie een veel belangrijker plaats in dan voor Nederlanders. Dit kan tot gevoeligheden leiden die voor westerlingen nauwelijks te begrijpen zijn. Wees tactvol op deze gebieden. Bedenk daarbij ook dat gezichtsverlies in het openbaar voor de Maleisiër zeer moeilijk te verkroppen is.
  • De linkerhand wordt als onrein beschouwd. Het is daarom beter dingen aan te geven met de rechterhand, zeker als het om eten gaat.
  • Vermijd situaties waarin de gesprekspartner tegen uw schoenzolen aan moet kijken.
  • Wijzen gaat met de duim, liggend over de wijsvinger (losse vuist).

Kledingvoorschriften

In de zakenwereld geldt als ongeschreven kledingvoorschrift voor mannen: licht effen overhemd met lange mouwen en das, en meestal een colbert. Het dragen van korte mouwen in een zakelijke omgeving is af te raden. Een colbert is alleen nodig voor officiële(re) gelegenheden. Voor vrouwen zijn mouwloze jurken of blouses en rokken boven de knie af te raden. Verder gelden voor de zakenwereld ongeveer dezelfde voorschriften als in Europa.

Titulatuur

Maleisië kent een ingewikkelde titulatuur. De sultans en de koning verlenen de meeste titels. De titels Dato', Datuk, Dato' Seri, Tan Sri, Tengku en Tunku komen vaak voor. Personen met een van deze titels spreekt u aan met de titel zonder de eigen (voor)naam. De aanhef in correspondentie luidt: 'Dear Dato' (of een andere titel). Op de adressering staat dan 'Dato' gevolgd door de eigennaam. Personen met de titel Haji hebben de bedevaart naar Mekka volbracht. Hen spreekt of schrijft u aan met Tuan Haji, voor vrouwen Puan Hajah.

Innovatie Attaché Netwerk Maleisië

Maleisië ligt in het hart van Zuidoost-Azië: een belangrijke regio voor handel, investeringen en in toenemende mate ook wetenschappelijke samenwerking.

Het is een opkomende economie dankzij de export van elektrische apparatuur en elektronica, palmolie en gas. Voor vragen over Maleisië kunt u contact opnemen met het IA-netwerk Singapore.

Publicaties