Marokko

Handelsinformatie Marokko

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Marokko en over de Marokkaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Marokko

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Marokko in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Marokko-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Marokkaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Marokkaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Marokko.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Marokkaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Marokko

Marokko heeft een bevolking van meer dan 35 miljoen inwoners. De grootste stad is Casablanca, de hoofdstad Rabat. Marokko kende de afgelopen jaren een gestage economische groei. Het land heeft een (min of meer) geliberaliseerde markteconomie, waarbij veel sectoren zijn geprivatiseerd.

Toerisme, industrie, industriële technologie en landbouw zijn de belangrijkste sectoren (volgens de Wereldbank). De snel groeiende middenklasse in de grote steden, verandering van levensstijl en de groeiende toerisme-industrie bieden kansen voor internationale ondernemers.

Consumentenmarkt

De Marokkaanse bevolking is vrij jong, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 27 jaar. De kwaliteit van leven is in Marokko de afgelopen 10 jaar aanzienlijk verbeterd. De Marokkaanse samenleving kiest steeds meer voor een westerse levensstijl. In de grote steden is een opkomende middenklasse ontstaan. Al deze veranderingen beïnvloedden de bestedingen, wat bijvoorbeeld blijkt uit de groeiende consumptie van verpakte levensmiddelen en gezonde producten.

Detailhandel

De detailhandel heeft een flink groeiend vermogen. De internationale merken zijn in opkomst. Dit komt door veranderend consumptiegedrag, het verhogen van de koopkracht en de groeiende toeristische sector. Dit stimuleert de verkoop van geïmporteerde goederen.

Het distributiesysteem in de stedelijke gebieden is de afgelopen decennia sterke gemoderniseerd. Door de komst van de hyper- en supermarkten kwamen veel nieuwe consumentenproducten op de markt. Ook verschenen steeds meer buitenlandse supermarkten in stedelijke gebieden. Deze zorgden voor een verandering in de gebruiken van Marokkaanse stedelingen. Zo werd het eet- en consumptiepatroon steeds westelijker. Tegenwoordig is er ook sprake van een gezondheidstrend.

De verbetering van de infrastructuur (wegen, spoorwegen en elektriciteit) beïnvloedt ook de levensstijl van de consument op het platteland. Consumenten met lage inkomens blijven op een traditionele manier winkelen. Andere consumenten richten zich steeds meer op supermarkten en kleine markten, waar het aanbod aan producten gericht op het gemak gevarieerder is.

E-commerce

E-commerce is flink in opkomst in Marokko. Vooral jongeren tussen de 25 en 34 jaar doen online aankopen. De meeste online consumenten komen uit de steden Casablanca, Rabat en Marrakesh. E-commerce komt in kleinere steden minder vaak voor. De producten die het meest online gekocht worden zijn computers, smartphones, kleding, schoenen en keukenartikelen.

B2B

Buitenlandse producenten en exporteurs hebben in Marokko een eigen kantoor of krijgen ondersteuning via handelsagenten en distributeurs. Deze distributeurs bieden gewoonlijk technische ondersteuning en after sales service.

Economische bedrijvigheid en industrie bevinden zich rond Casablanca en Tanger. De belangrijkste belangenorganisatie voor het Marokkaanse bedrijfsleven is de Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). De CGEM vertegenwoordigt ongeveer 30 brancheorganisaties.

Leveren aan de overheid

De Marokkaanse overheid heeft geen centraal inkoopbureau of centraal orgaan dat aanbestedingen uitschrijft. Wel is er een portal voor Marokkaanse overheidsaankopen. Alle ministeries en overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht in te kopen via openbare aanbestedingen. Uitzondering hierop is het Office Chérifien des Phosphates (OCP).

Buitenlandse ambassades en consulaten ontvangen internationale aanbestedingen vaak rechtstreeks. Bepaalde bedrijven of overheidsinstanties schrijven geen prekwalificatie uit maar sturen hun aanbestedingen direct naar hun leveranciers. Introduceer uw bedrijf en producten daarom vrijblijvend bij deze organisaties.

Corruptie

Marokko verbeterde zijn positie in de internationale corruptie-index. Toch blijft corruptie een probleem. Lees meer hierover op de pagina’s over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Marokko.

Do's en Dont's in Marokko

Een mix van Arabische en mediterrane invloeden kenmerken de Marokkaanse zakencultuur. Persoonlijke relaties spelen een belangrijke rol in het zakendoen.

Algemeen

Bouw eerst een vertrouwensband op. Hierna komen zaken pas tot stand. Wees geduldig en neem voor afspraken ruim de tijd. Bevestig afspraken kort van tevoren. Het bespreken van zaken gebeurt meestal op kantoor, minder tijdens een lunch of diner.

Marokko kent een hoog niveau van hiërarchie. Weet daarom de functie van uw zakenpartner en toon respect voor zijn positie. Geef bij een ontmoeting elke aanwezige een hand, ook de jongste medewerker. Marokkanen staan bekend om hun gastvrijheid. Zij zullen u snel bij hen thuis uitnodigen.

Weigeren is zeer onbeleefd in de Marokkaanse cultuur. Mensen kennen veel manieren om nee te zeggen of twijfel aan te geven. Wacht daarom af en vraag daarom om bevestiging voordat u een deal sluit. Soms kunt het best meerdere bevestigingen vragen.

Steeds meer Marokkaanse vrouwen zijn actief in overheid en bedrijfsleven. Voor westerse vrouwen is zakendoen in Marokko doorgaans geen probleem.

Taal

Frans is de gangbare taal. De jongere generatie beheerst ook steeds beter het Engels. Bent u zelf de Franse taal niet machtig, informeer dan van tevoren of uw gesprekspartner Engels spreekt. Of huur een tolk in. Gebruik ook visitekaartjes met de Franse taal. Het beste zijn visitekaartjes met Franse teksten op de ene kant en Arabische op de andere. Op Engelstalige brieven en documentatie wordt meestal niet gereageerd.

Beste reistijd

Zakendoen in Marokko gaat het best buiten de ramadan. Tijdens de ramadan zijn de werktijden korter en zijn veel Marokkanen afwezig. Bent u toch in Marokko tijdens de ramadan? Dan is het beter om niet te roken, drinken of eten in aanwezigheid van uw Marokkaanse gesprekspartners.

Kleding

Draag in de zomer lichte, nette kleding. Voor mannen is dit een kostuum en stropdas. Voor vrouwen een lange broek of rok. In vergelijking met ministeries of staatsbedrijven hebben kleinere bedrijven vaak een minder formele kledingcode. In de winter heeft u warmere kleren en regenkleding nodig.

Relatiegeschenken

Het geven van een aardigheidje helpt bij het opbouwen van een relatie. Denk dan aan chocolade of typisch Nederlandse souvenirs. Bied geen alcoholhoudende drank aan. Marokkaanse zakenmensen pakken geschenken vaak niet uit als u erbij bent.