Mexico

Handelsinformatie Mexico

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mexico en over de Mexicaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Mexico

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Mexico in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Mexico (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Mexicaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Mexico

De Mexicaanse bevolking telt rond de 123 miljoen inwoners. Mexico is met een Bruto Binnenlands Product (bbp) van $ 1.300 miljard de 15e economie in de wereld (Nederland 16e plaats) en de een na grootste markt van Latijns-Amerika.

Wat betreft koopkracht is Mexico de 11e economie ter wereld. Binnen Mexico bestaat de zogenaamde gouden driehoek. Dit is het gebied tussen de steden Guadalajara, Monterrey en Mexico-Stad. Hier wordt 80% van het bbp geproduceerd en hier vindt 70% van de buitenlandse handel plaats.

Ook Mexico heeft de economische crisis gevoeld. Maar de koopkracht is niet zo hard gedaald als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De economie herstelt zich nu en groeit zelfs harder dan die van Brazilië.

Investeringen en hervormingen

De regering is bezig met grote investeringen in de infrastructuur om het handelsklimaat te bevorderen. Daarnaast is de Mexicaanse regering bezig met het hervormen van de energiewetgeving, Dit bevordert de concurrentie en zorgt voor kansen voor bedrijven in een open markt. Daarvoor slaagde het land er al in om hervormingen door te voeren in onderwijs, telecommunicatie en de belastingwetgeving.

Do's en Dont's in Mexico

In Mexico is vaak meer tijd nodig om dingen voor elkaar te krijgen dan in Nederland. Zowel bij overheidsinstanties als bij bedrijven.

Mexico is een groot land en de praktijk van het zakendoen verschilt dan ook per regio. Over het algemeen wordt er in het noorden meer Engels gesproken (dichtbij de grens met de Verenigde Staten). Mensen in het noorden zijn meestal ook wat directer.

Zakencultuur

In het Mexicaanse bedrijfsleven wordt indirecter en diplomatieker gecommuniceerd dan in de Nederlandse zakenwereld. Een Mexicaan zal niet snel rechtstreeks 'nee' zeggen. Dit betekent echter ook zeker niet dat het antwoord automatisch 'ja' is! Snelle beslissingen in onderhandelingen komen niet veel voor. Weest u bovendien bewust van de vele aanwezige specialistische kennis op de Mexicaanse markt. Mexico is allang geen ontwikkelingsland meer.

Aanspreekvormen

Het is belangrijk de juiste titels te gebruiken bij het aanspreken en aanschrijven van personen. Mexicanen hebben twee achternamen, eerst de naam van de vader, dan de naam van de moeder. Bij het aanspreken van een persoon worden of beide of alleen de eerste achternaam gebruikt. Beleefdheidstitels zoals 'Mr' (Señor), 'Mrs' (Señora), or 'Miss' (Señorita), en beroepstitels zoals  'Licenciado', 'Doctor', 'Profesor' moeten worden gevolgd door de achternaam. 

Hiërarchie

In de traditionele managementstijl van Mexico wordt weinig gedelegeerd naar beneden. Werknemers spreken hun leidinggevenden minder vaak tegen dan in Nederland en vragen meer toestemming om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Om overeenkomsten te sluiten, is het dan ook aan te raden met een zo hoog mogelijk geplaatst persoon te spreken. Iemand die geautoriseerd is beslissingen te nemen en toezeggingen te doen.

Persoonlijke contacten

Buitenlanders worden vrijwel altijd gastvrij ontvangen in Mexico. Persoonlijke contacten zijn buitengewoon belangrijk. Aan de basis van een goed zakelijk contact ligt dan ook altijd een goed persoonlijk contact. Voor buitenlandse bedrijven is het daarom belangrijk om zelf naar het land te reizen. Nodig uw zakenpartner uit voor een lunch en praat dan eerst uitgebreid over de wederzijdse families en gezamenlijke interesses als voetbal. En daarna pas over zakelijke aangelegenheden.

Afspraken

Afspraken worden in de grensgebieden met de Verenigde Staten en door grotere bedrijven die meer contact hebben met buitenlandse bedrijven, vrij goed nageleefd. Bij meer informele aangelegenheden is punctualiteit niet altijd een prioriteit. Hoewel vertragingen vandaag de dag steeds minder worden getolereerd.

Taal

Weinig mensen in de Mexicaanse zaken- of ambtelijke wereld spreken goed Engels (tenzij ze in de VS hebben gewoond of gestudeerd). Het zal zeker een voordeel zijn als u de Spaanse taal beheerst. U legt er gemakkelijker nieuwe contacten mee en geeft er een goede indruk door.