Noorwegen

Handelsinformatie Noorwegen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Noorwegen en over de Noorse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Noorwegen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Noorwegen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Noorse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Noorwegen

De financiële crisis in Europa is grotendeels aan Noorwegen voorbij gegaan. Sterker nog: de economie bloeit als nooit tevoren!

Grotendeels is dit te verklaren door de aanwezige olie. Hoewel de Noorse economie bloeit, merkt men uiteraard wel de effecten van de crisis. In de herfst van 2014 zijn de olieprijzen gedaald. Onzeker is of dit doorzet of dat het gaat om een tijdelijke dip.

Detailhandel

De Noorse levensmiddelenbranche kenmerkt zich door een groot aantal, zo’n 4000, kleinere supermarkten. De branche bestaat uit een viertal Noorse ketens. De gemiddelde Noor doet vaker dan de overige Europeaan boodschappen. Gevolg is dat veel producenten in Noorwegen moeten kiezen voor kleinere verpakkingen dan gebruikelijk is in omliggende landen.

De Noor vindt over het algemeen de kwaliteit belangrijker dan de prijs. Voor een goed product betaalt men graag wat meer. Toch ziet men ook hier dat de supermarkten in het budgetsegment duidelijke terreinwinst maken.

Let bij export naar Noorwegen van landbouwproducten op de speciale regelgeving met betrekking tot importtarieven.

Business to Business

De grootste sector in Noorwegen is de olie- en gassector. Het land is de op 1 na grootste netto exporteur van gas in de wereld. Op de ranglijst van olie-exporteurs staat Noorwegen op de 7e plaats. Zo’n 14.000 mensen werken in de sector. De spin-offeffecten van de branche op andere Noorse industrieën is groot.

Daarnaast is Noorwegen de meest gevarieerde maritieme natie in Europa. Er is wereldwijd respect voor de Noorse kennis en techniek. De Noorse maritieme economie is een groeiend cluster van industrieën die samenhangen met de scheepvaart en aquacultuur.

Vooral voor de kustregio’s spelen de fjorden en de zee nog altijd een belangrijke rol. Noorwegen hoopt dit ook voor de toekomst te behouden. Daarom zorgt men nauwkeurig voor blijvende verscheidenheid op dit gebied.

Marketing

De gedrukte media (kranten en tijdschriften) zijn de belangrijkste reclamedragers, gevolgd door online reclame. Online reclame laat een duidelijke stijging zien, terwijl TV-reclame daalt. Online reclame heeft een marktaandeel van ongeveer 26% en TV-reclame 37%. Mobiele reclame maakt een enorme stijging door en zit nu op een aandeel van 3,7%. Reclame op web-TV heeft een aandeel van 1,8%.

Do's en Dont's in Noorwegen

Noren en Nederlanders hebben dezelfde mentaliteit en hetzelfde gevoel voor humor. Dit maakt het voor u gemakkelijk om zaken te doen in het land. Bovendien denken veel Noren positief over Nederland: ze zien ons als handelsnatie bij uitstek.

Nederlanders en Noren spreken meestal 'dezelfde taal'. Toch zijn er culturele en sociale verschillen waarmee u rekening moet houden. Hieronder vindt u 10 tips om succesvol zaken te doen in Noorwegen.

  • De Noorse samenleving kenmerkt zich door algemene maatschappelijke gelijkheid. Noren stellen elitair gedrag en daarbij behorende privileges niet op prijs. Ze gebruiken zelden titels. Niet in brieven en niet bij het aanspreken.
  • De overheid en de particuliere sector zijn gemakkelijk toegankelijk. U kunt managers direct benaderen en u heeft geen introductie van een bemiddelaar nodig.
  • Plan afspraken (zeker langere gesprekken) vooral in de ochtenduren: dit is gebruikelijk.
  • Houd er rekening mee dat Noren erg gesteld zijn op hun vrije tijd. Vaak willen zij op vrijdagmiddag al naar hun weekendhuis vertrekken. Afspraken kunt u daarom beter niet later dan vrijdagochtend maken.
  • Noren zijn bijzonder punctueel en komen liever te vroeg dan te laat. Wees dus op tijd.
  • Het is niet ongewoon als Noren u na een zakelijke bijeenkomst voor de lunch uitnodigen. Het is dan de bedoeling om elkaar wat beter te leren kennen. Hierbij komt van alles aan bod, maar Noren doen dan zelden zaken.
  • De kledingvoorschriften zijn over het algemeen informeler dan in Nederland. Als men geen net pak of das draagt drukt dat geen gebrek aan ernst of respect uit.
  • Op visitekaartjes en in correspondentie vermeldt men vaak de voornaam. Noem elkaar tijdens gesprekken alleen bij de voornaam als u elkaar al goed kent.
  • Noren nemen de tijd om tot een beslissing te komen. Zij blijven zoeken naar de ideale oplossing (zelfs als deze te laat komt).
  • Noren houden niet van keiharde prijsonderhandelingen. Nederlandse ondernemers zijn bereid tot hard onderhandelen. Noren noemen direct hun uiteindelijke prijs, wat geen ruimte laat tot onderhandelen.

Nog meer tips?

In de brochure 'Zakendoen in Noorwegen' (pdf) vindt u allerlei praktische informatie over ondernemen in Noorwegen.