Oekraïne

Handelsinformatie Oekraïne

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oekraïne en over de Oekraïense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Oekraïene

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oekraïne in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Associatieverdrag EU-Oekraïne

Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne (2016) kent een speciaal hoofdstuk met handelsafspraken. Hierin staan onder meer afspraken over goederen en betalingsverkeer, intellectueel eigendom en duurzaam ondernemen. De afspraken moeten de komende jaren leiden tot het wegnemen van handelsbarrières tussen de EU en Oekraïne.

Details over deze afspraken vindt u in het document Associatieverdrag EU-Oekraïne: economische achtergrondinformatie. Hierin staan ook cijfers en statistieken over de handel tussen Nederland en Oekraïne.

Oekraïense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Oekraïne

Oekraïne is met 45 miljoen inwoners een interessante afzetmarkt. Daarnaast heeft het land veel vruchtbare landbouwgrond, waar al een aantal Nederlandse bedrijven gebruik van maakt. Kansen liggen er dus voor zowel exporterende als investerende bedrijven.

De consumentenmarkt

Het aantal inwoners van Oekraïne neemt geleidelijk af. Kiev is met ruim 2,6 miljoen inwoners de grootste stad, gevolgd door Kharkiv en Dnipropetrovsk. Vijf steden hebben 1 miljoen of meer inwoners.

Detailhandel

In Oekraïne is een aantal grote supermarktketens en hypermarkten actief. Een aantal ervan heeft lange openingsuren, sommige zelfs 24/7. Daarnaast blijven de markten in de openlucht voor groente en fruit erg populair. Vaak verkopen winkels een assortiment van verschillende soorten producten. Er zijn weinig speciaalzaken.

Oekraïners kopen steeds vaker hun (huishoudelijke) consumentengoederen bij super- en hypermarkten in plaats van bij kruidenierszaken. De omzet van hypermarkten steeg met 50% in de afgelopen 5 jaar. Dit komt door de snelle uitbreiding van de ketens van super- en hypermarkten. Daarnaast groeit het autobezit, waardoor consumenten gemakkelijker grote hoeveelheden voedingsmiddelen kunnen vervoeren.

Business tot Business (B2B)

Kenmerkend voor Oekraïne zijn de ijzer- en staalindustrie, de chemische sector, de zware machine-industrie en de productie van voedingsmiddelen. Vooral in laatstgenoemde twee sectoren is er vraag naar Westerse technologie en knowhow. De Oekraïnse agribusiness en veeteelt zijn van groot belang. Daar is er vraag naar buitenlandse producten van landbouwmachines tot aan veevoeder. De ontwikkelingen laten zien dat de dienstensector (waaronder ICT) een steeds groter aandeel inneemt in de B2B-markt.

Do's en Dont's in Oekraïne

Om zaken te doen in Oekraïne, heeft u een lange adem nodig. De Westerse (snelle) manier van zakendoen is anders dan de Oekraïense manier.

Formulieren, stempels en handtekeningen zijn nog steeds belangrijk; zelfs al ziet u soms het nut er niet van in. Succesvol zakendoen begint bij persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Hieronder vindt u een aantal tips:

Besprekingen

  • Het leggen van eerste contacten kan via e-mail of fax.
  • Stel een eerste bericht ook op in het Russisch of Oekraïens.
  • Bedruk één kant van het visitekaartje in het Engels of Oekraïens.
  • Bevestig een afspraak een paar dagen tevoren telefonisch.
  • Geef voorafgaand aan een afspraak bij een overheidsinstantie de gespreksonderwerpen (schriftelijk) door.
  • Bouw een persoonlijke relatie op.
  • Wees ervan bewust dat hiërarchie en formaliteiten een grote rol spelen.

Status

Naast hiërarchie, hebben leeftijd en geslacht vaak invloed op de mate waarin men een gesprekspartner serieus neemt.

Contracten

Neem een juridisch adviseur in de arm met kennis van de Oekraïense handelswetten. Deze moet kennis hebben van het Oekraïnse recht voor het opstellen van een contract. Zet alles nauwkeurig op papier.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken stelt men op prijs. Zeker als het een typisch Holland-souvenir is. Let op bij het geven van een boeket: een even aantal bloemen is ongepast.

Meer informatie