Oezbekistan

Handelsinformatie Oezbekistan

Oezbekistan heeft de meeste inwoners (30,7 miljoen) van alle Centraal-Aziatische republieken. Het land kent een sterke economische groei maar ook een moeilijk zakenklimaat, ondanks het stroomlijnen van een aantal registratie- en vergunningsprocedures.

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oezbekistan en over de Oezbeekse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Oezbekistan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oezbekistan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Oezbeekse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Oezbekistan

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder enkele kenmerken van de Oezbeekse zakencultuur.­

  • Oezbekistan kent een mengeling van Russische en Centraal-Aziatische invloeden. De gebruiken kunnen onderling verschillen. De etniciteit van iemand speelt hierbij een grote rol. Hou daar rekening mee.
  • De meeste Oezbeken zijn moslim. Hou rekening met bepaalde gebruiken van hun religie, zoals die tijdens de Ramadan. Hou er ook rekening mee wanneer u religieuze locaties bezoekt.
  • In de Oezbeekse zakenwereld zijn een keurig verzorgd uiterlijk en nette zakelijke kleding gepast. Verschijn liever niet in een vrijetijdsoutfit.

Begroetingen

  • Zorg ervoor dat uw Oezbeekse zakenrelatie zich bij de eerste ontmoeting gerespecteerd voelt door u.
  • Geef een handdruk en noem de mensen bij hun voornaam en familienaam tijdens zakenvergaderingen en informele bijeenkomsten. Alleen de voornaam gebruiken mag ook. 

Vergaderingen

  • Neem de tijd om een vergadering af te spreken. Het kan weken duren voordat u per e-mail of telefoon een reactie krijgt op een vergadervoorstel.
  • Oezbeekse zakenmensen zijn vaak niet zo direct. Daarom zijn er soms meerdere vergaderingen nodig voordat beslissingen vallen. Dit vraagt discipline en geduld.
  • Tijdens vergaderingen is een tolk geen overbodige luxe.

Visitekaartjes

Visitekaartjes uitwisselen is gebruikelijk. Een kaartje in Russisch en Engels beschouwen Oezbeken als een aardige geste.