Oman

Handelsinformatie Oman

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oman en over de Omaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Oman

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oman in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Oman (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Omaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Oman

Het zakendoen in de Golfregio vereist een andere aanpak dan in westerse landen. U begeeft zich in een geheel andere zakencultuur, waar de islamitische regels als een rode draad doorheen lopen. Lees deze tips voor zakendoen in de Golfregio.

  • In het land gelden islamitische regels. Deze regels worden niet streng toegepast, maar het is goed om daar rekening mee te houden. Respecteer de regels.
  • Plan niet veel afspraken op een dag. Het is vrij normaal dat uw zakenrelatie wat later binnenkomt.
  • Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel (sjeik, doctor) en achternaam.
  • Vermijd gespreksonderwerpen als politiek, religie en seks.

Meer tips

Op www.hollandplusyou.com vindt u meer informatie over de zakencultuur in de Golfstaten. Het handelsnetwerk van de Nederlandse overheid in de Golfstaten helpt u op weg als u wilt ondernemen in de regio.

Juridisch

Neem een jurist in de arm voordat u een overeenkomst sluit met een agent of vertegenwoordiger. Hij kan de juridische zaken voor u controleren en waarnemen.

Exportregels Oman

Gaat u goederen exporteren naar Oman? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Tijdelijke invoer wordt meestal beperkt tot maximaal 6 maanden. Oman is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Bij tijdelijke invoer in Oman zijn de volgende zaken vereist:

  • autorisatie van de douaneautoriteiten;
  • een paklijst;
  • het cognossement of luchtvrachtbrief;
  • bankgarantie of borg.

Meer informatie over tijdelijke invoer vindt u in de Market Access Database.

Producteisen

Oman hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.