Oostenrijk

Handelsinformatie Oostenrijk

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oostenrijk en over de Oostenrijkse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Oostenrijk

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oostenrijk in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Oostenrijkse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Oostenrijk

Informatie over verschillende segmenten van de Oostenrijkse markt.

Consumentenmarkt

Oostenrijk heeft 8,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 2,4 miljoen in de agglomeratie Wenen. De inkomens in Oostenrijk zijn relatief gelijk verdeeld. Het GINI-coëfficiënt is een graadmeter voor de mate van inkomensongelijkheid in een land. In Oostenrijk ligt dat op 0,27. 0 staat voor de perfecte inkomensgelijkheid en 1 voor de maximale inkomensongelijkheid.

Detailhandel

De sector is in de tijd van de crisis meer gepolariseerd: een deel maakt grote groei mee en een ander deel draait grote verliezen. In vergelijking met andere EU-lidstaten doet de Oostenrijkse detailhandel het relatief goed.

Business to Business (B2B)

Oostenrijk is een moderne economie met een uitgebreide chemische en Oil&Gas sector. Bovendien is er, door de ligging tussen (noord)west- en (zuid)oost Europa, een grote logistieke sector. Oostenrijk positioneert zich daarnaast toenemend als R&D en life sciences hub. Bedrijven die R&D activiteiten in Oostenrijk uitvoeren kunnen rekenen op belastingvoordelen tot 10%.
 

Do's en Dont's in Oostenrijk

U vindt hier een aantal praktische tips bij het zakendoen in Oostenrijk.

Besprekingen

De omgangsvormen in Oostenrijk zijn een stuk formeler dan in Nederland. Tutoyeren gebeurt zelden bij het eerste contact. Geadviseerd wordt om, behalve punctueel te zijn, formeel op afspraken te verschijnen. Dat wil zeggen: mannen in donker pak met stropdas, vrouwen in mantelpak.

  • Persoonlijk contact en persoonlijke belangstelling zijn belangrijk.
  • Wissel visitekaartjes uit zodra u een zakelijk gesprek begint.
  • Ga respectvol met uw gesprekspartner en zijn land om.
  • Doe mee als er na een bespreking wordt gegeten en gedronken.

Status

De Oostenrijkse bedrijfscultuur is in vergelijking met de Nederlandse hiërarchisch ingesteld. Men hecht belang aan zijn positie en eventuele academische titels. Vergeet dus niet uw eigen positie en titels uitdrukkelijk op uw visitekaartje te vermelden.

Relatiegeschenken

Neemt u een relatiegeschenk mee? Dit wordt gewaardeerd. Zeker als dit een typisch Hollandse souvenir is.

Contracten

Gezien de uitgebreide bureaucratie kan het handig zijn een juridisch adviseur in de arm te nemen. Deze moet kennis hebben van het Oostenrijkse recht voor het opstellen van een contract. Zet alles nauwkeurig op papier.

Exporteren of investeren

Kijk goed naar de douanevoorwaarden om het product op de Oostenrijkse markt te krijgen. Neem eventueel contact op met de Wirtschaftskammer Österreich, vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel. Gaat u investeren in Oostenrijk? ABA -  Invest in Austria helpt bedrijven die naar Oostenrijk willen expanderen of in het land willen investeren.