Panama

Handelsinformatie Panama

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Panama en over de Panamese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre en het CIA World Factbook. De Nederlandse ambassade kan u ook informatie geven over zakendoen in Panama. Bekijk het Landenrapport: Zaken doen in Panama.

Handelscijfers Nederland - Panama

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Panama in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Panama (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Panamese economie

Economische statistieken vindt u in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Panama

Panama is een klein land met 3,5 miljoen inwoners met een kapitaalkrachtige hogere klasse. De inkomensverschillen zijn groot. De middenklasse ontwikkelt zich. Panama vormt een 'shopping destination' voor de regio. Panama City heeft de grootste afzetmarkt. Hier leeft bijna de helft van de bevolking.

Markttoegang

De Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura geeft algemene informatie over zakendoen in Panama. Deze Panamese Kamer van Koophandel heeft voor leden gedetailleerde informatie beschikbaar. Tegen betaling geeft de Cámara ook handelscijfers.

Marktonderzoek

Hulp nodig bij uw marktonderzoek? Deze websites helpen u bij uw entreestategie:

Vrijhandelszone van Colón

De vrijhandelszone van Colón heeft een bereik tot ver in de Latijns-Amerikaanse regio. Panama importeert en re-exporteert via deze Zona Libre vooral alcoholische dranken uit Nederland. Hierbij gaat het om tequila, bier, whisky en wodka. Het land exporteert voornamelijk verse etenswaren naar Nederland. In de top 10 meest geëxporteerde producten van Panama naar Nederland staan zes fruitsoorten, waaronder (water)meloen en bananen.

Detailhandel

De omzet in de Panamese detailhandel stijgt jaarlijks. Er komen in rap tempo moderne winkelcentra bij. Niet alleen in Panamá City, maar ook in de kleinere steden als David. Nederlandse exporteurs die al actief zijn op de Panamese markt maken vaak gebruik van een Panamese distributeur. Deze helpt om verkooppunten te vinden, douaneformaliteiten af te handelen en transportkwesties op te lossen. Voor de Nederlandse detailhandel liggen er vooral kansen in de luxe merkkleding en schoeisel. Ook levensmiddelen en designproducten zijn kansrijk.

Business to Business (B2B)

Het land is hét logistieke knooppunt van de regio. Dit door de aanwezigheid van twee van de grootste containerhavens van Latijns-Amerika aan weerszijden van het kanaal. Hierdoor kunnen bedrijven vanuit Panama groeiende markten in Latijns-Amerika bedienen. De verbreding van het Panamakanaal bouwt de positie van logistiek knooppunt verder uit. Ook zorgt de verbreding de komende jaren voor flinke investeringen in infrastructuur en de logistieke sector.
 

Do's en Dont's in Panama

Panama is een logistieke hub. Veel multinationals en internationale organisaties hebben er hun regionale hoofdkantoor. De zakencultuur is serieus en formeel.

Lees onderstaande tips om goed voor de dag te komen bij uw zakenpartner.

Plannen van bezoek

 • Panamezen plannen op het laatste moment. Vrees niet als 2 dagen van tevoren een afspraak nog niet is bevestigd. Blijf er achteraan zitten.
 • Zorg voor een goede werkrelatie met de secretaresses van uw zakelijke contacten. Dit vergemakkelijkt het snel maken van afspraken.
 • Zoek een goede lokale partner met veel lokale contacten op hoog niveau.
 • Het beste moment om Panama te bezoeken voor zaken is tussen maart en oktober. November is een maand met een aantal nationale vrije dagen. Rond kerst en carnaval is het zakelijke leven ook rustig.
 • Hou persoonlijk contact met uw klant.

Taal

 • Engels wordt weinig gesproken. Spaans kunnen spreken is belangrijk. Begint uw zakenpartner in het Engels, ga hier dan in mee.
 • Gebruik Spaanstalig folder- en presentatiemateriaal.

Kleding

 • Panamezen hechten grote waarde aan uiterlijke verschijningsvormen. Draag formele kleding.

Het zakelijke gesprek

 • Zorg voor visitekaartjes. Als u er geen heeft, zien de Panamezen dat als onprofessioneel.
 • Panamezen zijn niet altijd stipt op tijd. Wees zelf wel op tijd.
 • Zakelijke onderhandelingen verlopen soms langzaam. Wees geduldig en reis meerdere keren naar Panama.

Etiquette

 • Begroet uw zakenpartner met een handdruk. Dames krijgen soms een zoen op de wang.
 • Het gebruikt van 'u' en (universitaire) titels zijn de standaard. Tutoyeren is uit den boze.
 • Wees niet te direct: dit kan klinken als kritiek.
 • Panamezen vinden het moeilijk om nee te zeggen. Beleefde manieren om nee te zeggen zijn: 'het behoort tot de mogelijkheden of 'we zullen het gaan bekijken'. Een ja betekent nog niet altijd een contract.
 • Spreek niet over de invloed vanuit de Verenigde Staten in Panama. Spreek ook niet van Amerikanen als u spreekt over inwoners van de VS; Panamezen zijn ook Amerikanen. Enige kennis van het land is een pré.
 • Toon interesse voor het bedrijf van uw zakenpartner. Wijs niet met typisch Nederlandse vingertje.
 • Het is gebruikelijk een zakenpartner uit te nodigen voor een zakelijke lunch. Beknibbel niet op het eten.

Contracten en overeenkomsten

 • Levert u aan lokale partijen? U kunt dan het best zelf de overeenkomsten opstellen.
 • Hou er rekening mee dat Panamezen een contract zien als document om het werk te kunnen starten. Vooraf bestaat niet het idee dat een contract volledig succesvol zal worden uitgevoerd.
 • Hou er rekening mee dat betalingen en leveringen vaak later komen dan afgesproken. Druk houden op een contractpartner is hierbij belangrijk.

Beperkingen

 • Voor de detailhandel en een aantal beroepen gelden er beperkingen voor personen zonder de Panamese nationaliteit. Een lokale advocaat kan helpen bij het oplossen van dit probleem.
 • Hou er rekening mee dat het justitieel systeem langzaam is en dat advocaten duur zijn.