Polen

Handelsinformatie Polen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Polen en over de Poolse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het CIA World Factbook.

Handel Polen met Nederland

Handelscijfers Nederland - Polen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Polen in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Poolse economie

Op de website van de OESO staat een uitgebreid rapport over de Poolse economie. Economische statistieken vindt u in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Polen

Polen en Nederlanders zijn beide rasechte handelaren, maar er zijn ook de nodige verschillen op het gebied van zakendoen. Het winnen van vertrouwen is belangrijk om zaken te kunnen doen. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom Polen geen land is van quick wins.

Polen zijn harde onderhandelaars en sluiten geen compromissen. Zij denken niet zoals wij in win-win situaties, maar: 'Als jij wint, dan verlies ik.' Voor een Pool is de prijs een belangrijk aspect. Voordat u over compromissen kunt gaan praten moet u doorgaans langer zakendoen en een vertrouwensband hebben opgebouwd.

Ook al spreken Nederlanders en Polen meestal snel 'dezelfde taal', toch zijn er culturele en sociale verschillen waarmee u rekening moet houden. Onderstaand tips voor het zakendoen in Polen.

De Polen

 • De Poolse handelsmentaliteit is vergelijkbaar met die van Nederland. Polen zijn zakenmensen en echte ondernemers.
 • De zakencultuur is formeel.
 • De sleutel tot succesvol zakendoen is persoonlijk contact; wederzijds vertrouwen is belangrijk.
 • Zakendoen kost tijd en geduld.

Afspraken maken

 • Minimaal vier tot vijf dagen van tevoren. Vlak voor een bezoek uw afspraak (her)bevestigen verdient aanbeveling.
 • Wees op tijd.
 • Probeer een langetermijnrelatie op te bouwen.

Bedrijfscultuur

 • Hiërarchie speelt een belangrijke rol. Degene met beslissingsbevoegdheid is de enige die besluiten kan nemen. Zorg dat u bij de juiste persoon bent! Ook als het gaat om kleding en omgangsvormen is formaliteit belangrijk.
 • Houd rekening met bureaucratie.
 • De ‘regeltjescultuur’ kan het zakendoen vertragen, dat geldt vooral in het midden- en hoger segment.
 • Karakteristiek voor het Poolse arbeidsethos is het kortetermijndenken. Probeer medewerkers te binden door bijvoorbeeld een opleidingstraject te bieden.

Taal

De jongere generatie spreekt Engels en minder Duits of Russisch.