Portugal

Handelsinformatie Portugal

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Portugal en over de Portugese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Portugal

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Portugal in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Portugese economie

De OESO verwacht dat de economie weer heel langzaam uit het dal zal komen en dat het bbp in 2015 met 1,4% zal stijgen. Een positieve impuls zal ook komen van de € 21,5 miljard die Portugal in de periode 2014–2020 in het kader van het cohesiebeleid zal ontvangen uit de Europese Structuurfondsen, van de € 4 miljard die het land zal ontvangen voor plattelandsontwikkeling en van de € 400 miljoen voor de maritieme sector en de visserij. 

U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Portugal

Portugal is een relatief kleine markt met ongeveer 10,4 miljoen inwoners. Net als andere zuidelijke perifere landen is Portugal hard getroffen door de financieel-economische crisis in Europa. Door de bezuinigingsmaatregelen van de regering is zowel de particuliere als de overheidsconsumptie gedaald.

Het aantal inwoners in Portugal daalde recentelijk licht, waarbij de bevolking sterk aan het vergrijzen is. Ongeveer 3 miljoen inwoners (op het totaal van 10,4 miljoen) is al ouder dan 65 jaar. De koopkracht in Portugal ligt onder het gemiddelde. De consument is veel prijsbewuster geworden en er is meer vraag naar goedkopere producten. Het overgrote deel van de bevolking woont in de kuststreek. Porto en Lissabon zijn de grootste steden.

Detailhandel

Door de economische crisis is de populariteit van goedkope producten over de hele linie gestegen. De fabrieksmerken zijn noodgedwongen de strijd aangegaan met de tot dan toe populairdere huismerken, waardoor hun marktaandeel in het eerste half jaar van 2014 weer steeg (met 2%). De supermarktketens bieden tijdens campagnes de fabrieksmerken met forse kortingen aan, die weer ten laste van de fabrikant /leverancier komen.

Volgens de laatste gegevens van de Portugese Associatie voor de Distributie APED bestond maar liefst 25% van de aankopen in de super- en hypermarkten in 2013 uit producten die in de reclame waren. Onderhandelen met deze ketens is bepaald niet makkelijk, terwijl ze ook nog eens lange betalingstermijnen hebben.

In het eerste halfjaar van 2014 had de detailhandel een 0,4% hogere omzet dan in dezelfde periode in 2013. In 2013 werd 0,9% van de veelgebruikte producten (kruidenierswaren, wasmiddelen, et cetera, met uitzondering van verse producten) online gekocht. Kantar Worldpanel verwacht dat dit percentage in 2016 1,4% zal bedragen.

De Portugezen doen hun boodschappen vooral bij de hypermarkt- en supermarktketens (vooral die van Sonae, Pingo Doce en Auchan). Zij houden ook van grote overdekte winkelcentra die een ruime keus bieden aan winkels, restaurants en bioscopen.

Meer informatie

Do's en Dont's in Portugal

Portugal heeft een zuidelijke cultuur die van invloed is bij het zakendoen.

Hieronder vindt u een aantal tips:

  • Persoonlijke relaties in Portugal zijn bijna even belangrijk als het product of de dienst die u wilt verkopen. Zaken worden gedaan op basis van vertrouwen. Neem dus de tijd om elkaar te leren kennen. Val niet met de deur in huis. Een Portugees doet liever zaken met iemand die hij kent en vertrouwt.
  • Besef dat de Portugese samenleving traditioneler, formeler en hiërarchischer is dan de Nederlandse. Er is veel respect voor ouderen, maatschappelijke positie en rangen. Vooral de oudere generatie hecht aan omgangsvormen en respect. Zoek goed uit wat de positie van uw Portugese zakenpartner is binnen zijn organisatie en of hij beslissingsbevoegdheid heeft.
  • Portugezen hebben veel titels en achternamen. Ga van tevoren na welke achternaam uw gesprekspartner gebruikt. Hou er ook rekening mee dat niet iedereen Engels spreekt. Zorg er dus bijtijds voor dat er een medewerker is die Engels en Portugees spreekt. Het wordt op prijs gesteld als uw documentatie en folders zowel in het Engels als in het Portugees zijn opgesteld.
  • De lunch is een belangrijk moment in Portugal. Uw zakenrelatie zal een uitnodiging voor een lunch graag accepteren. Dit kan een goed moment zijn voor de presentatie van uw product. Verwacht niet dat uw partner meteen tot een beslissing komt. Zorg vooral voor het opbouwen van een goede sfeer en wees geduldig.
  • Gebruik een ‘hands-on'-benadering bij het zakendoen. Ga er niet van uit dat u automatisch een reactie krijgt op uw verzoek of e-mail.