Saudi-Arabië

Handelsinformatie Saudi-Arabië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Saudi-Arabië en over de Saudische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Saudi-Arabië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Saudi-Arabië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Saudische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Saudi-Arabië

Het zakendoen in de Golfregio vereist een andere aanpak dan in westerse landen. U begeeft zich in een geheel andere zakencultuur, waar de islamitische regels als een rode draad doorheen lopen. Lees deze tips voor zakendoen in de Golfregio.

  • In het land gelden islamitische regels. Deze regels worden niet streng toegepast, maar het is goed om daar rekening mee te houden. Respecteer de regels.
  • Plan niet veel afspraken op een dag. Het is vrij normaal dat uw zakenrelatie wat later binnenkomt.
  • Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel (sjeik, doctor) en achternaam.
  • Vermijd gespreksonderwerpen als politiek, religie en seks.
  • Het weekend valt in Saudi-Arabië op vrijdag en zaterdag; denk hieraan bij het maken van afspraken.