Servië

Handelsinformatie Servië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Servië en over de Servische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Servië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Servië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Servië (pdf, juni 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Servische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Servië

Wilt u als ondernemer zakendoen in Servië, dan is kennis van de markt onmisbaar.

Aan de hand daarvan bekijkt u of er een (afzet)markt aanwezig is.

Sterke en zwakke punten

De sterke punten van de Servische markt zijn:

 • gunstige geografische ligging;
 • laag tarief ondernemersbelastingen;
 • de arbeidsmarkt biedt veel jonge en goed opgeleide arbeidskrachten

De zwakke punten van de Servische markt zijn:

 • de Servische economie is sterk gericht op de euro. Hierdoor neemt de druk op de nationale munt toe (deflatie);
 • bedrijven en ondernemers stuiten helaas nog op veel verouderde wet- en regelgevingen, bureaucratie en corruptie;
 • het structurele tekort op de handelsbalans blijft een probleem voor de economie van het land. De al sterke financiële afhankelijkheid van externe partijen neemt hierdoor alleen maar toe.

Consumentenmarkt/gedrag

De Servische consument let goed op de kwaliteit van de producten. Dit geldt ook zeker voor de kwaliteit van groente en fruit. Dit blijkt al uit het feit dat in Servië amper pesticiden bij de teelt worden gebruikt. De textielindustrie is het paradepaardje van de Servische economie. De kwaliteit staat ook in deze industrie hoog in het vaandel. De consumenten krijgen dus waar voor hun geld. De verwachting is dat de vraag naar vers en diepvriesvlees zal toenemen, gelet op de stijging van het inkomen per huishouden. Omdat Serviërs kalkoen- en kippenvlees afkomstig uit Noord-Amerika, beschouwen als zeer hormoonrijk vlees, heeft dit geleid tot een groter marktaandeel in 'puur en onbehandeld' vlees.

Distributie en transportmogelijkheden

De kleinere winkels vertegenwoordigen meer dan driekwart van de totale distributie. Hier liggen de prijzen vaak lager dan in de supermarkten. E-Commerce komt langzaam op gang. In de komende jaren is de verwachting dat het aantal grotere winkelcentra zal uitbreiden. Goederentransport vindt voornamelijk plaats over de weg. De zeehaven is de haven van Belgrado en de 2 luchthavens van Servië liggen in Nis en Belgrado.

E-commerce

E-commerce is als marketingmiddel bezig aan een opmars in Servië. Het is nog onder het EU-gemiddelde, maar toch is er een jaarlijkse groei te zien. Er is nog een aanzienlijk groeipotentieel. In 2013 hebben ongeveer 900.000 mensen online goederen of diensten afgenomen. In vergelijking met 2012 is dit een stijging van 30%. Een kanttekening hierbij is dat 90% van de online aankopen plaatsvonden op niet-Servische websites.

Do's en Dont's in Servië

Ieder land kent bepaalde gedragsregels. Daarmee moet u rekening houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Servië horen.

 • Hou er rekening mee dat een business deal pas na een aantal meetings tot stand komt.
 • In Servië heeft de ontwikkeling van persoonlijke relaties voorrang op het zakendoen.
 • Wees u ervan bewust dat uw geduld het moet opnemen tegen de Servische bureaucratie. Vooral overheidsinstanties zijn hier debet aan.   ­
 • Schrik niet wanneer Servische relaties hun stem verheffen tijdens onderhandelingen. Het is alleen niet handig om zelf ook de stem te verheffen.
 • Zorg voor een goede onderbouwing van uw zakenaanbod, want Serviërs zijn geen makkelijke onderhandelaars.­
 • Hou er rekening mee dat veel Servische zakenlieden bekend zijn met westerse gewoonten en zakenpraktijken.
 • Markttoegang is soms lastig vanwege ingewikkelde regelgeving.­
 • Wanneer u samenwerkt met een Servische onderneming, vermijd dan gesprekken over het imago van het land en over de politieke situatie (afsplitsing Montenegro en Kosovo).

Exportregels Servië

Gaat u goederen exporteren naar Servië? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

De exportdocumenten en invoertarieven verschillen per land en per product. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). U vindt de HS-code bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Producteisen

Servië hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.