Slowakije

Handelsinformatie Slowakije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Slowakije en over de Slowaakse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Slowakije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Slowakije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Slowaakse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Slowakije

Wil een ondernemer zakendoen in Slowakije, dan is kennis van de markt onmisbaar.

Sterke en zwakke punten van de Slowaakse markt

Sterke punten:

 • gunstige geografische ligging
 • goedkope en goed opgeleide arbeidskrachten
 • in vergelijking met de rest van Europa zijn de kosten voor levensonderhoud laag
 • de overheid biedt verschillende financiële subsidies ten gunste van buitenlandse investeringen

Zwakke punten:

 • hoge energiekosten doordat Slowakije de energie van bijna het totaal aan energiebehoeften moet importeren
 • technische en veel bureaucratische barrières (bijvoorbeeld eisen invoervergunningen van vooral grondstoffen, energie en landbouwproducten)

Consumentenmarkt

De prijs van een product blijft een belangrijk factor in het oriëntatie- en beslissingsproces van de Slowaakse consument. Toch groeit de behoefte aan kwaliteitsproducten. De Slowaken zijn ook gevoelig voor advertenties en reclames. Waarschijnlijk doordat zij nog niet worden bedolven door de advertentiemarkt. De Slowaken zijn ook gevoelig voor aftersalesservices (garanties, goede klantenservice etc). Verder leven de Slowaken steeds bewuster voor wat betreft het milieu en hun gezondheid.

Distributie en transportmogelijkheden van goederen

De infrastructuur laat nog te wensen over. De overheid geeft veel prioriteit aan de bouw van de snelweg tussen Bratislava en Košice. Het project zal naar verwachting rond 2015-2016 zijn afgerond. Ook andere projecten zitten in de pijplijn, zoals de ontwikkelingen en modernisering van de spoorwegverbinding tussen Nové Mesto en Váhom Púchov.

Do's en Dont's in Slowakije

Ieder land kent bepaalde gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Slowakije horen.

Eerste ontmoeting

 • Geef een stevige handdruk.
 • Oudere Slowaakse zakenrelaties zijn in het begin koel en afstandelijk. Bij jongere Slowaakse zakenmensen is dat meestal minder het geval.­­

Begroeting

 • Bij een ontmoeting met een vrouw wacht u totdat zij haar hand uitsteekt.
 • Spreek uw zakenrelatie niet meteen aan bij de voornaam. Een Slowaak geeft vanzelf aan, wanner dit wel kan.

Communicatiestijl

 • Slowaken communiceren vrij direct, maar hoe direct hangt af van het niveau van de persoon die zij voor zich hebben.
 • Communiceer in het begin formeel naar nieuwe uw zakenrelatie. Als eenmaal het vertrouwen is ontstaan, wordt de omgang wat minder formeel en afstandelijk.­

Vergaderingscultuur

 • Een vergadering wordt meestal geleid en georganiseerd door de senior werknemer.
 • De vergadering draait meestal om het bespreken van genomen besluiten. Brainstormen en discussies komen bijna niet voor.
 • Vergaderingen hebben vaak geen vastomlijnde agenda.
 • Een vergadering kan oneindig lang duren en eindigen wanneer er niets meer te bespreken valt. De duur speelt een ondergeschikte rol.
 • U doet er goed aan om tijdens een vergadering niet te beginnen over politieke of Slowaaks-Hongaarse kwesties. Dit kunt u pas doen als u op de hoogte bent van de politieke standpunten van uw relatie.

­Visitekaartjes

 • ­Visitekaartjes uitwisselen gaat in een informele sfeer.
 • Visitekaartjes die u aan een kant in de Slowaakse taal laat bedrukken, vallen goed bij Slowaken.­