Spanje

Handelsinformatie Spanje

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Spanje en over de Spaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic Handel Nederland met Spanje

Handelscijfers Nederland - Spanje

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Spanje in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Spaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Marktkenmerken Spanje

De Spaanse markt is een van de grootste in Europa met bijna 47 miljoen consumenten en jaarlijks ruim 60,6 miljoen toeristen. De koopkracht ligt boven het Europese gemiddelde. Het consumentenvertrouwen neemt in Spanje weer toe.

Het bestedingspatroon verschilt per 17 regio's. Baskenland, Catalonië en Madrid behoren tot de meest welvarende gebieden.{C}

Daarnaast kan Spanje voor u een belangrijke springplank zijn naar landen in Noord-Afrika en Latijns Amerika. Veel Spaanse bedrijven, in de bouw- en infrastructuur, en de telecommunicatiesector, zijn leidinggevend in Latijns-Amerika. Ook veel Europese bedrijven hebben hun hoofdkantoor voor Latijns-Amerika in Spanje gevestigd.

Detailhandel

Het consumentenpatroon in Spanje is veranderd door de economische crisis en de toenemende werkloosheid. Het consumentenvertrouwen bereikte in 2012 een dieptepunt en is sinds dat jaar weinig verbeterd. De vraag vanuit de interne markt blijft laag en de detailhandel wordt hierdoor zwaar geraakt.

Door de economische crisis is de inkomensongelijkheid in Spanje gestegen, terwijl het percentage miljonairs is gestegen. Als gevolg hiervan is de omzet van luxeproducten en luxe winkels als een van de weinige sectoren in de detailhandel licht gestegen.

Winkelcentra en hypercentra groeien niet. Uit onderzoek blijkt dat de consument producten dichter bij huis zoekt vanwege lagere transportkosten. Enkele supermarktketens hebben hiervan kunnen profiteren en hebben het aantal filialen uitgebreid. Gespecialiseerde (kleinere) winkels en hypercentra zagen het aantal consumenten afnemen. De enige significante toename in consumptie van voedingsmiddelen is de stijging van consumptie van tabaks- en alcoholische producten.

Een ontwikkeling in de detailhandel in zowel elektronische en huishoudelijke producten en in kleding is de fusering van winkels en de toename van franchising. Er vindt concentratie van de markt plaats en steeds minder nieuwe bedrijven in detailhandel betreden de markt.

Ondanks de negatieve voorspellingen voor de Spaanse detailhandel en het lage consumentenvertrouwen, zijn er ook kansen door de relatief snelle verandering van de interne marktsituatie. Het toegenomen prijsbewustzijn van de eindconsumenten in Spanje in tijden van dalende koopkracht, biedt kansen voor producten met een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.

Marktkansen liggen bijvoorbeeld in de toename van e-commerce en online verkoopplatformen. Er is ook een toename (vooral in de grote steden) van de verkoop van ecologische- en biologische producten en 'ready-to-eat'-producten zoals kant-en-klare maaltijden en salades. Verder liggen er kansen in de afzet van luxeproducten voor het bevoorrechte marktsegment dat geen last heeft van de conjuncturele schommelingen.

Er worden lange betalingstermijnen aangehouden van 60 tot 90 dagen, korte leveringstijden en scherpe prijzen. Via de volgende brancheorganties kunt u informatie krijgen over detailhandelaren en voedingsmiddelen en dranken.

Business to Business (B2B)

Grote bedrijven doen steeds meer zaken via B2B. Hiervoor moet de technologie voor de informatievoorziening aangepast worden. Denk hierbij aan uitwisseling van documenten, digitale aanvragen, inkooporders, facturen, scheepvaart, mededelingen, et cetera. B2B-Platforms spelen hierop in door specifieke software-oplossingen aan te bieden.

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie en de toeristische sector doen hoofdzakelijk zaken via B2B.

Meer informatie vindt u op de Spaanse site van asociacion de la economia digital.

Do's en Dont's in Spanje

De Spaanse zakencultuur verschilt met die van Nederland. Zelfs binnen het land zijn er regionaal eigen regels en gebruiken.

In het zuiden is men gemoedelijker en 'onbetrouwbaarder' dan in het noorden. In het noorden zijn ze veel zakelijker. Hoge kortingen zijn in het noorden niet aannemelijk. Terwijl men in het zuiden het geweldig vindt om hoge kortingen te krijgen. Daar moet u rekening mee houden bij het bepalen van de prijs bij het zakendoen. U krijgt een aantal tips van ons mee.

Besprekingen

Begin met uw eerste telefonische of e-mailcontact met een paar woorden Spaans. Bevestig uw afspraak kort tevoren en bereid u goed voor. Houd er rekening mee dat alleen een brief of e-mail sturen naar een zakenrelatie niet voldoende is. Steek veel tijd in het opbouwen en onderhouden van netwerken. Geen haastige lunches. Persoonlijk contact en belangstelling zijn belangrijk. De dresscode is formeel.

Zakencultuur

De Spaanse zakelijke cultuur is formeel. Spaanse bedrijven zijn hiërarchischer ingesteld dan de Nederlandse. Het is belangrijk dat het gesprek voert met de juiste persoon. Kom bij afspraken op tijd. Maar verwacht niet dat u altijd op tijd wordt ontvangen. Houd rekening met lange betalingstermijnen. Dit kan afhankelijk zijn van het product en de branche waarmee u zaken doet. Check de kredietwaardigheid van de Spaanse bedrijven. Daarnaast is het goed om te overwegen om een kredietverzekering af te sluiten.

Taal

Beheersing van de Spaanse taal is belangrijk. Neem een tolk mee. Informatiemateriaal moet in het Spaans zijn opgesteld. Denk hierbij aan folders, websites en handleidingen.

Werktijden

Er zijn afwijkende werktijden: lunch van 14.00 tot 16.00 of 17.00 uur. Daarna werkt men door tot 19.00 of 20.00 uur. In de zomer werkt men vaak 's middags niet. Veel bedrijven zijn het hele jaar door op vrijdagmiddag gesloten of in de maand augustus gesloten.

Contracten

Neem een juridisch adviseur in de arm die goed op de hoogte is met de Spaanse rechtsgang. Procedures duren vaak lang en regelmatig wordt de Spaanse partij in het gelijk gesteld bij een conflict. Leg alle overeenkomsten (koop, verkoop en distributeursovereenkomsten) schriftelijk vast. Geef bij voorkeur een Spaanse en Nederlandse versie van het contract. Wees zo duidelijk mogelijk en laat niets aan de interpretatie van de tegenpartij over.

Relatiegeschenken

  • Een relatiegeschenk wordt gewaardeerd. Dit hoeft niet bij de eerste afspraak gegeven te worden. Een geschenk zonder bedrijfslogo is gepast, bijvoorbeeld een aandenken uit Nederland. Een cadeau wordt direct uitgepakt.
  • Zakenrelaties worden meestal in een restaurant uitgenodigd. De Spanjaard nodigt alleen vrienden thuis uit.